Publikace k prodeji

Seznam publikací k prodeji

Název: Geologické mapy Českého středohoří Josefa Emanuela Hibsche
Autoři: Alena Čejchanová a Vladimír Cajz
Vydavatel: Česká geologická služba & Geologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i

Rok vydání: 2009
ISBN:         978-80-7075-736-9
Cena:         450 Kč

Anotace:
Soubor reprodukcí 22 historických geologických map významného geologa, petrografa a pedagoga německého původu Josefa Emanuela Hibsche zobrazující rozsáhlé území Českého středohoří (od Mostu přes Ústí nad Labem, Děčín až severně k Hřensku a jižní okraj širšího okolí Litoměřic až k České Lípě). Tyto mapy byly v měřítku 1 : 25 000 publikovány v letech 1859 až 1929.
Reprodukce unikátní sbírky mapových listů vytištěné ve formátu A3 (neodpovídají původnímu měřítku) jsou obohaceny doprovodným textem v českém, německém a anglickém jazyce a vloženy do otevíratelných desek. 
Citováno z publikace:
„Cílem publikace je nejen vzdát holt tomuto velkému geologovi minulého století, ale současně názorně přiblížit, prostřednictvím grafických reprodukcí, velikost díla, které přispělo k tomu, že České středohoří patří v současnosti ke klasickým oblastem s nejlépe prozkoumaným územím mladého vulkanismu nejen v Evropě, ale i ve světě“.
Kontakt pro prodej: bielskaatgli [dot] cas [dot] cz
                            +420 233 087 272
Název:          Karsologická a speleologická terminologie : výkladový slovník s ekvivalenty ve slovenštině a jednacích jazycích Mezinárodní speleologické unie (UNESCO) (angličtina, francouzština, italština, němčina, ruština, španělština)
Autor:          Vladimír Panoš
Vydavatel:   Knižné centrum pro Správu slovenských jeskyň v Liptovském Mikuláši a Geologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i
Rok vydání: 2001
ISBN          80-8064-115-3
Cena:         150 Kč
Anotace:
Publikace vyšla jako poslední velká práce věnovaná celoživotnímu výzkumu světově uznávaného speleologa Vladimíra Panoše. Základními stavebními kameny tohoto hesláře se staly odborné tematické studie, publikované ve vědeckých časopisech či sbornících referátů z vědeckých setkání a kongresů, souborné vědecké a metodologické monografie, z nichž byly po dobu téměř třiceti let vybírány, tříděny a pořádány cizojazyčné varianty jednotlivých hesel v šesti jednacích jazycích Mezinárodní speleologické unie. Výsledkem je přehledné uspořádání základních funkčních karsologických termínů na současné úrovni poznání krasu. Slovník obsahuje přibližně 2000 termínů, je sestaven abecedně, pod každým heslem v češtině a slovenštině jsou umístěny cizojazyčné ekvivalenty termínů. Za nimi následuje český výkladový text.
Kontakt pro prodej: bielskaatgli [dot] cas [dot] cz
                            +420 233 087 272