Z historie Země

Nový druh vápnomilného pavučince z Českého krasu

Počet druhů velkých hub se ve střední Evropě odhaduje na několik tisíc. Evropa je mykologicky nejlépe prozkoumaným kontinentem, přesto však badatelé stále nacházejí a popisují druhy nové. Výskyt řady druhů hub je vázán na určitý typ geologického podloží. Houby zřejmě nejsou vázány na specifické typy hornin, ale preferují zásadité nebo kyselé substráty. Tato vazba je jedním z předmětů studia oboru, který se nazývá geomykologie.

Největší suchozemský savec všech dob a nejlépe zachovalá zkamenělina primáta

U příležitosti 80. narozenin prof. Oldřicha Fejfara, jedné z nejvýznamnějších osobností evropské paleontologie savců druhé poloviny 20. století, uskutečnila se ve dnech 16. – 19. 5. 2011 na Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i. mezinárodní paleontologická konference. Tomu odpovídal i význam poznatků, které zde byly poprvé zveřejněny. Například prof. S. Sen (Muséum National d’Histoire Naturelle, Paříž) referoval o nových nálezech největších suchozemských savců všech dob! Jedná se o nosorožcům příbuzný rod Paraceratherium ze starších třetihor Turecka.

Unikátní nález nejstarší značky vyryté do kmene stromu

Rytí do kůry živých stromů, k velké potěše lesníků a zahradníků, přestává být populární. Díla vzniklá pomocí spreje jsou, k malé radosti majitelů domů a dopravních podniků, lépe vidět a dají méně práce. Na otázku, kdy vlastně rytí značek do stromů začalo, či spíše, kdy už zaručeně existovalo, máme odnedávna překvapivou odpověď.