Z historie Země

Největší suchozemský savec všech dob a nejlépe zachovalá zkamenělina primáta

U příležitosti 80. narozenin prof. Oldřicha Fejfara, jedné z nejvýznamnějších osobností evropské paleontologie savců druhé poloviny 20. století, uskutečnila se ve dnech 16. – 19. 5. 2011 na Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i. mezinárodní paleontologická konference. Tomu odpovídal i význam poznatků, které zde byly poprvé zveřejněny. Například prof. S. Sen (Muséum National d’Histoire Naturelle, Paříž) referoval o nových nálezech největších suchozemských savců všech dob! Jedná se o nosorožcům příbuzný rod Paraceratherium ze starších třetihor Turecka.

Unikátní nález nejstarší značky vyryté do kmene stromu

Rytí do kůry živých stromů, k velké potěše lesníků a zahradníků, přestává být populární. Díla vzniklá pomocí spreje jsou, k malé radosti majitelů domů a dopravních podniků, lépe vidět a dají méně práce. Na otázku, kdy vlastně rytí značek do stromů začalo, či spíše, kdy už zaručeně existovalo, máme odnedávna překvapivou odpověď.