Novinky

Syndikovat obsah

Současná analogie středověkých dusaných podlah

V rámci projektu GAČR (Proměna městského domu ve 13. století (Brno-Praha-Wroclaw) byl uskutečněn terénní výjezd do východní části Rumunska. Cílem výjezdu bylo najít analogie středověkých dusaných podlah a porozumět tak lépe formačním procesům při jejich vzniku, využívání a zániku. Fotogalerie.

Hlavní regionální cena Miroslava Ivanova udělena knize o Křivoklátsku

Publikace „Křivoklátsko – příběh královského hvozdu“, na jejímž vzniku se podíleli dva pracovníci Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., obdržela na letošním veletrhu SVĚT KNIHY Hlavní regionální cenu za významné dílo literatury faktu. Cenu uděluje město Jaroměř-Josefov – rodiště Miroslava Ivanova, Klub autorů literatury faktu a Správa odkazu Egona Ervína Kische.

Cena za speleologické objevy

Speleologické průzkumy v Číně (zde), na kterých se podílí i Geologický ústav, byly oceněny v rámci 36. ročníku Speleofóra, cenou za nejvýznamnější objevy v zahraničí v roce 2016. Speleofórum je výroční setkání členů České speleologické společnosti a dalších speleologů. Jeho náplní je prezentace výsledků činnosti dosažených v uplynulém roce. Speleofórum trvá tři dny a zahrnuje: (i) odborné přednášky z karsologie, geologie a dalších oborů; (ii) přednášky z praktické speleologie a (iii) exkurze do Moravského krasu. K akci také vychází také časopis Speleofórum, kde jsou významné výsledky prezentovány.
Reference
Motyčka Z., Filippi M. (2017): Shaanxi 2016: První české stopy v Číně. Speleofórum 2017, roč. 36, Česká speleologická společnost - Praha. 59-69. (In Czech with English abstract)

Filip Tomek absolvuje půlroční stáž na New Mexico Highlands University, USA

Postdoktorand Filip Tomek získal grant programu podpory rozvoje zahraniční spolupráce začínajících vědeckých pracovníků AV ČR. V rámci projektu je zahrnuta půlroční stáž na New Mexico Highlands University, Las Vegas, New Mexico. Hlavním předmětem vědeckého projektu je studium toku magmatu pod vulkány na vybraných lokalitách kalderového vulkánu Platoro (Colorado) a komplexu paprsčitých žil Cerrillos Hills (New Mexico). Fotogalerie naleznete zde a zde.

Zpřesnění teorie vzniku vltavínů

Práce nedávno publikovaná v prestižním časopise Geochimica et Cosmochimica Acta, na níž se významně podíleli pracovníci Geologického ústavu K. Žák, R. Skála, L. Ackerman, J. Ďurišová a Š. Jonášová, rozšiřuje informace o vzniku vltavínů. Více se dozvíte zde.

Archiv novinek

Hledáte starší novinky? Navštivte archiv novinek starších než 1 rok.