Nanokrystalické heterogenní sluneční fotovoltaické články

Trvání: 
01.01.2009 - 31.12.2012
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
202/09/1206
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jan Rohovec
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
František Schauer (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Anotace: 

Projekt si klade za cíl vyvinutí, zejména však optimalizaci tenkovrstvých fotovoltaických senzorů a fotovoltaických článků na základě donor-akceptorových systémů s přenosem náboje, konkrétně s organickými polymery a anorganickými nanočásticemi. Bude nutno syntetizovat jak polymery s vhodnou dlouhovlnou absorpcí v oblasti 600-800 nm s výbornými transportními vlastnostmi a stabilitou, tak i zejména nanomateriály s optimalizovanými absorpčními a transportními vlastnostmi. Podle výsledků spolupracujících zahraničních pracovišť využijeme kromě standardních transportních polymerů, derivátů PPV(polyparafenylén-vinylén) a P3HT (polythiofen), zcela nové typy derivátů polymerů - polysilafluorenů a perkolačně optimalizované anorganickénanostruktury (kvantové tyčky, tripody a sítě ) s ZnO a chalkogenidy AIIBVI . Hlavním cílem bude optimalizovat tenkovrstvé elektronické prvky minimalizací ztrát fotonů, následných fotoexcitovaných excitonů a ztrát fotogenerovaných nosičů náboje.

+