Rekonstrukce historických změn depozice rtuti ze záznamu uloženého v letokruzích a kůře zarostlé v kmenech stromů

Trvání: 
01.01.2009 - 31.12.2011
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
526/09/P404
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Maria Vaňková (Hojdová)
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Posoudit vhodnost různých druhů dřevin pro dendrochemické studium Hg. Zjistit vztah mezi obsahy Hg v dřevinách a půdách s různou mírou a zdrojem kontaminace. Porovnat získaná data se známými antropogenními emisemi. Porovnat vypovídací schopnost dvou zvolených geochemických archivů.

+