Paleomagnetismus & geochemie vulkanických hornin: implikace pro paleopozici a vývoj pražské pánve (sv. ordovik - sp. devon)

Trvání: 
01.01.2010 - 31.12.2014
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
210/10/2351
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Petr Pruner
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Internal collaborators: 
Leona Chadimová (Koptíková)
Internal collaborators: 
Petr Schnabl
Internal collaborators: 
Petr Štorch
Anotace: 

Pražská pánev je celosvětově známou oblastí spodního paleozoika díky rozsáhlé paleontologické a biostratigrafické prozkoumanosti, avšak nepoměrný paleomagnetický a geochemický výzkum stále nedovoluje interpretovat paleopozici pražské pánve a její vývoj. Předkládaný projekt je zaměřen na studium vulkanických hornin svrchnoordovických-spodnodevonských sekvencí pražské pánve. Projekt si klade  za cíl: 1) biostratigraficky určit stáří vulkanických fází a pomocí metod petrologie, minerální a horninové geochemie a izotopové geochemie Nd-Sr-Pb popsat charakter, petrogenezi a geotektonické postavení vulkanitů pražské pánve. 2) vytvořit novou paleomagnetickou databázi s nově definovanými údaji paleomeridiánů, paleošířek a přibližného stáří. Konečnou integrací trendů paleomagnetických pozic a geotektonických postavení vulkanitů stanovíme paleopozici pražské pánve a její vývoj, upřesníme polohu peri-gondwanských terránů a přispějeme k poznání spodnopaleozoické paleogeografie.

+