Ing. Petr Pruner, DrSc.

Pracovní zařazení: 
emeritní vědecký pracovník AV ČR, vedoucí vědecký pracovník

Telefon: 
+420 272 690 115
E-mail: 
pruneratgli [dot] cas [dot] cz

Adresa: 
Průhonice 770, 252 43 Průhonice - Czech Republic
Číslo místnosti: 
Průhonice, Suchdol 116
Pracovní skupina: 
Oddělení paleomagnetismu
Specializace: 
paleomagnetismus a magnetostratigrafie