Ocenění

2021
Lisá L., Lisý P. a Filippi M.
: 1. a 3. místo v kategorii Múzy ve vědě; 1. a 3. místo v kategorii Vědci a práce domácí v soutěži Věda fotogenická, jíž každoročně pořádá Akademie věd ČR. Speciální cenu za nejatraktivnější fotografický výstup též pro Geologický ústav.
Weinerová H.: Cena děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro nejlepší studenty doktorských studijních programů za rok 2021.
Žigová A.: Bronzová medaile za mimořádný přínos k rozvoji  vědy a výzkumu v agrárním sektoru udělená Českou akademií zemědělských věd 4. 3. 2021.
2020
Cílek V., Majer M., Faltejsek L. a kolektiv
: Kniha „Podzemní památky středních Čech“ byla oceněna cenou Egona Ervína Kische za literaturu faktu za rok 2020.
Cílek V.: Cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).
2019
Lisý P.
: První místo v kategorii volná tvorba v soutěži Věda fotogenická, jíž každoročně pořádá Akademie věd ČR.
Bruthans J., Filippi M., Schweigstillová J.: Cena předsedkyně Grantové agentury České republiky za nejlepší projekt základního výzkumu ukončených v roce 2019 za geologické vědy. Ocenění převzal Jiří Bruthans z PřF UK za projekt „Vliv napětí daného gravitací na erozi pískovce: fyzikální a numerické modelování“. Spolunavrhovateli tohoto projektu byli Michal Filippi z Geologického ústavu AV ČR a Jana Schweigstillová z Ústavu struktury a mechaniky horniny AV ČR.
Tomek F.: Prémie Otto Wichterleho pro rok 2019.
Krmíčková S.: mimořádné ocenění Brno Ph.D. Talent.
2018
Křížová Š.
: ocenění Outstanding Student Poster Award 2018 na mezinárodní konferenci European Planetary Science Congress (EPSC 2018) konané 16. - 21. září 2018 v Berlíně.
2017
Lisý P.
: Druhé místo v kategorii vědci ve fotografii v soutěži Věda fotogenická, jíž každoročně pořádá Akademie věd ČR.
2016
Žák K. a kol.
: publikace „Křivoklátsko – příběh královského hvozdu“ obdržela na veletrhu SVĚT KNIHY Hlavní regionální cenu za významné dílo literatury faktu.
Žigová A.: Čestné uznání České akademie zemědělských věd za přínos k rozvoji vědy a výzkumu a za dosažené výsledky využitelné v agrárním sektoru.
2015
Mikuláš R.:
Čestná oborová medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy, Akademie věd ČR, Praha
Lisý P.: Věda fotogenická, ceny odborné poroty v kategorie věda fotogenická - 1. místo za snímek "Stále ještě hořím"
2014
Chadimová L.
: Věda fotogenická, ceny Akademické rady AV ČR - 1. místo za snímek "Hornina v čase 0"
Cílek V.: Cena Kantuta za mimořádný přínos v oblasti poznávání a sbližování kultur světa. diplom
Chadimová L.: Prémie Otto Wichterleho, Akademie věd ČR, Praha, prémie pro mladé vědecké pracovníky v Akademii věd ČR. diplom
Hladil J.: Zlatá medaile Masarykovy Univerzity, Brno diplom a medaile
Ulrych J.: Čestná oborová medaile Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách. diplom a medaile předávání (foto Stanislava Kyselová)
2013
Institute of Geology: Pamětní medaile u příležitosti 60. výročí založení Geologického ústavu Slovenské Akademie věd (udělena ředitelem GlÚ SAV, 13. října 2013) diplom a medaile
Bosák P.: Medaile akademika Bohuslava Cambela za podporu vědy a rozvoj Geologického ústavu Slovenské Akademie věd (udělena vědeckou radou, 16. října 2013 jako prvnímu zahraničnímu nositeli) diplom a medaile
2012
Ackerman L.: Prémie Otto Wichterleho, Akademie věd ČR, Praha, prémie pro mladé vědecké pracovníky v Akademii věd ČR
Bosák P.: Čestné členství v České speleologické společnosti, Praha
Bosák P.: Čestné členství s právy doživotního člena v Národní speleologické společnosti, Huntsville
Cílek V.: Čestná medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy, Akademie věd ČR, Praha
Koptíková L.: Cena Josefa Hlávky, Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, Praha diplom
2011
Borovička J.: Cena časopisu 21. století, Praha; cena pro mladé vědce
Borovička J.: Prémie Otto Wichterleho, Akademie věd ČR, Praha, prémie pro mladé vědecké pracovníky v Akademii věd ČR
Lokajíček T.: První cena Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně za mimořádné objevy v oblasti jaderné fyziky za práci „New theoretical and experimental investigations of seismic properties of earth’s lithosphere on the basis of neutron diffraction data“ (člen řešitelského týmu)
Mikuláš R.: Cena nakladatelství Academia za nejlepší knihy roku 2010, v kategorii výtvarné zpracování (za knihu Ledové Čechy)
2010
Borovička J.: Ocenění Silver Cantharellus České mykologické společnosti, Praha; cena děkana přírodovědecké fakulty pro mladé vědce
Roček Z.: Hostující profesor Čínské akademie věd, Peking
Sláma J.: Jeden z padesáti nejcitovanějších článků, publikovaných v časopise Chemical Geology v letech 2005–2010.
2009
Bosák P.: Čestný člen Mezinárodní společnosti pro speleologii (the International Union of Speleology)
Roček Z.: Hostující výzkumný pracovník Čínské akademie věd, Peking
Rudajev V.: Čestná oborová medaile Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách
Svobodová M.: Korespondent Geologického ústavu ve Vídni
2007-2008
Cílek V.: Cena ministra životního prostředí za rok 2006, za systematické publikování o environmentální a klimatologické problematice
Cílek V.: Ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace, kategorie média.
Cílek V. & Kasik M.: Cena Petrolaward, kategorie publikační činnost, za knihu Nejistý plamen