Konference

XXXIII. Czech - Polish - Slovak Symposium on Mining and Environmental Geophysics (Staré Splavy September 19. - 22. 2011)

XXXIII. Czech - Polish - Slovak Symposium
on
Mining and Environmental Geophysics
Staré Splavy
September 19. - 22, 2011

is organised by
Institute of Geology
Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i.

The Local Organising Committee & Contacts
Garant of the Symposium: Vladimír Rudajev
     e-mail: rudajevatgli [dot] cas [dot] cz
LOC: Roman Živor, Tomáš Svitek

Konference

Mezinárodní konference na počest Miroslava Krse, 2011: Čas, magnetismus, záznamy, systémy a řešení (Praha ; 12.-18. října 2011)