Konference

19. Česko-slovensko-polská paleontologická konference & 11. Mikropaleontologický workshop MIKRO 2018

     19. Česko-slovensko-polská paleontologická
      konference & 11. Mikropaleontologický workshop
      MIKRO 2018

      Geologický ústav AV ČR, v. v. i. (hlavní pořadatel), Západočeské muzeum v Plzni
      a Grzybowski Foundation vás zvou k účasti na 19. Česko-slovensko-polské
      paleontologické konferenci, která se bude konat 18. – 19. října 2018. Přidružený
      workshop MIKRO 2018 proběhne ve středu 17. října 2018.

      Kompletní informace najdete zde.

      2nd circular

A summer course Geology of Lithium

August 27 – September 1, Mikulov v Krušných Horách (eastern Erzgebirge, Czech Republic)
The summer course, organized by the Czech Academy of Science, is designed to bring young scientists into the geology of lithium, in the theoretical and laboratory aspects, as well as the practical exploration of Li-raw materials.

For details click here.

Mimořádný seminář o geologickém vývoji západních Karpat

Dne 18.1. 2018 od 9:30 hod proběhne na Geologickém ústavu mimořádný seminář na téma Geologický vývoj Západních Karpat. Detaily v pozvánce.

Geologický ústav byl spolupořadatelem Mezinárodního sympozia ICOS 2017

V červnu proběhlo 4. Mezinárodní konodontové sympozium ve španělské Valencii, které rovněž hostilo zasedání Mezinárodní subkomise pro stratigrafii devonu při ICS, IUGS a Mezinárodní subkomise pro stratigrafii siluru. Tato významná akce se věnovala nejnovějším poznatkům o tajemných mořských organismech, které jsou považovány za přímé předchůdce skupiny obratlovců a na nichž je založena globální stratigrafie paleozoika a datování mořských uloženin na což pak navazují další geologická doplňková studia. Po skončení sympozia následovala na začátku července exkurze do siluru a devonu pražské synformy a Karnských Alp, které se zúčastnili specialisté z pěti kontinentů.

Zobrazovací a analytické metody pro (nejen) geology v Brně

Geologický ústav AV ČR ve spolupráci s PřF MU Brno pořádají 25. října 2016 jednodenní workshop na téma uplatnění moderních zobrazovacích a analytických metod v geologii. Program workshopu je zde.