Konference

16. česko-slovensko-polský paleontologický seminář & workshop MIKRO-2015

Katedra geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra biologie
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Česká geologická služba a Grzybowski
Foundation pořádají ve dnech 10. až 11. září 2015
16. česko-slovensko-polský paleontologický seminář v Olomouci,
Současně je ve dnech 9. až 10. září 2015 v Olomouci pořádán 10. Workshop MIKRO-2015

Veškeré informace jsou zde.
1. cirkulář

Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti

    Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej
    geologickej spoločnosti se bude konat v Mikulově,
    ve dnech 14. 10. až 17. 10. 2015.
    Veškeré informace naleznete zde.
    Letáček ke stažení je zde.