Dny otevřených dveří

Místo konání:
Rozvojová 269, Praha 6 - Lysolaje

Datum a doba konání:
Dny otevřených dveří se obvykle konají v listopadu. Termín bude vyhlášen zhruba měsíc před akcí.

Kontakt:
RNDr. Radek Mikuláš, DSc., tel.: 222 087 219, 734 637 090; e-mail: mikulasatgli [dot] cas [dot] cz

Registrace:
Pro větší skupiny nutná; jednotlivcům bez předchozí registrace se budeme věnovat dle možností.

Téma exkurze:
Geologové na všech kontinentech
Ukážeme, jak pracovnici Geologického ústavu AV ČR bádají na zajímavých místech celého světa a jak poté zpracovávají odebrané vzorky v laboratořích ústavu.
Exkurze obvykle trvá 1 hodinu.

Co uslyšíte a uvidíte: Exkurze začne úvodní přednáškou, která představí Geologický ústav a na fotografiích ukáže širokou škálu našich činností a míst, kde pracujeme. Návštěvník se tak bude moci seznámit s výzkumy v různých místech Evropy, Asie, Severní Ameriky, v Austrálii, Antarktidě, i v Africe. Dotkneme se dlouhodobě rozvíjených geologických témat jako je výzkum zkamenělin, minerálů a hornin, ale představíme i současné trendy výzkumu, jako jsou geochemické kontaminace životního prostředí anebo studium pohybu sopečného prachu. Ne náhodou je Geologický ústav poměrně široce zapojen do programu „Strategie 21 – Přírodní hrozby“.

Čeho se dotknete: Po přednášce bude následovat exkurze po ústavu se zastávkami v několika laboratořích, kde se dozvíte praktické informace o pracovních postupech a přístrojích, které se dnes v moderní geologii využívají. Budete moci zasednout k mikroskopu a prostudovat reálné geologické vzorky nebo sledovat chemické analýzy na nákladných přístrojích, případně rekonstruovat na základě modelů vymřelých živočichů, jak fungovaly ekosystémy dávno před vznikem obojživelníků, plazů či savců.  

Co si odnesete: Možná si odnesete vzorek zkameněliny či minerálu. Především však odejdete s vědomím, že geologie vůbec není nějaká zastaralá a nudná věda o „šutrech“, ale dynamicky se rozvíjející obor, který se týká mnoha aspektů lidského života. Snad určitě odejdete očarovaní krásou krystalů přiblížených pod mikroskopem, ale možná i obohaceni o zjištění, že bez „kamenů“, tedy surovin (tj. stavebních hmot, kovů nebo separovaných prvků pro nejrůznější druhy průmyslu), by nemohla moderní lidská společnost vůbec existovat. A možná vás také znepokojí zjištění, že pokud nebudeme studovat a tedy rozumět geologickým, klimatologickým a dalším globálním procesům v minulosti, nebude možné bez problémů přežít znepokojivou budoucnost.  

A na závěr: Krásu neživé přírody oceníme ponejvíce v přírodě samotné. V minulých letech jsme nabízeli v době Týdne vědy a techniky exkurze do okolí Prahy, ale listopadové počasí nemusí být pro takovéto výlety příznivé. Nic vám však nebrání si během návštěvy ústavu domluvit terénní exkurzi  třeba na jaro 2020…

Jak se k nám dostanete?
Umístění hlavní budovy naleznete zde a detailní popis cesty zde.

Fotogalerie z týdne vědy a techniky v roce 2019:
Týden vědy a techniky 2019

Fotogalerie ze dnů vědy a techniky v roce 2016:
Děti 2016

Fotogalerie ze dnů vědy a techniky v roce 2015:
2. 11. 2015 (terénní exkurze v Řeporyjích)

Fotogalerie ze dnů vědy a techniky v roce 2014:
6.-7.11. 2014

Fotogalerie ze dnů vědy a techniky v roce 2010:
1.11.2010 (terénní exkurze v Praze-Libni)
2.11.2010 (exkurze v kyselinové laboratoři)
3.11.2010 (exkurze v hlavní budově)
4.11.2010 (exkurze v hlavní budově)