Dozorčí rada GLÚ AV ČR, v. v. i.

předseda:

  • prof. Jiří Chýla, CSc. (FzÚ AV ČR)

místopředseda:

členové:

  • RNDr. Pavel Hejda, CSc. (GFÚ AV ČR)
  • doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. (Ústav geologie a paleontologie, Přírodovědecká fakulta UK)
  • doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. (Ústav geologie a paleontologie, Přírodovědecká fakulta UK)