Dozorčí rada GLÚ AV ČR, v. v. i.

předseda:

  • prof. Jiří Chýla, CSc. (AV ČR)

místopředseda:

členové:

  • prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (VR AV ČR)
  • prof. RNDr. Jiří Pešek, DrSc. (PřF UK)
  • doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc. (ÚGN)