Speciální prezentace

Geomorfologie kvartéru (podoborová skupina České geologické společnosti)
IGCP - Český národní komitét
Povodí Lesní potok
Projekt NAMAK (Geologický ústav AVČR, v.v.i. spolupracuje s Přírodovědeckoou Fakultou UK v Praze a s Univerzitou v Šírázu na výzkumu solného krasu a solných diapirů v Íránu)
Vřídlovce