Speciální prezentace

Geomorfologie kvartéru (podoborová skupina České geologické společnosti)
IGCP - Český národní komitét
Povodí Lesní potok
Projekt NAMAK (Geologický ústav AVČR, v.v.i. spolupracuje s Přírodovědeckoou Fakultou UK v Praze a s Univerzitou v Šírázu na výzkumu solného krasu a solných diapirů v Íránu)
Vřídlovce
Webová prezentace projektu IAA30130703 (Paleoekologie, paleogeografie, stratigrafie a klimatické změny ve svrchním stephanu (gzhel) středočeských a západočeských pánví)