Přístrojové vybavení

Příklady nejdůležitějšího přístrojového vybavení

Seznam a podrobnější charakteristiky všech našich přístrojů naleznete v dokumentu zde.

Stanovení chemického složení

Fázové analýzy

Magnetické a fyzikální vlastnosti hornin

  • Magnetický vakuový kontrolní systém MAVACS s triaxiální Helmholzovým indukčním cívkovým systémem HELICOS, rotačním cívkovým magnetometrem ROCOMA and indukční kontrolní jednotkou ICCON je soběstačný automatický systém vytvářející nemagnetické prostředí pro paleomagnetické výzkumy.
  • 2G 755 4K supravodivý horninový magnetometr (SRM) s 2G800 automatickým manipulátorem vzorků a systémem 581 DC SQUID je velmi citlivý bez-heliový měřící systém pro zjištění intenzity a směru přírodní remanentní magnetizace.
  • Kappabridge KLY-4S s teplotní jednotkou CS-3 a CS-L je vysoce citlivý laboratorní analyzátor magnetické susceptibility a její anizotropie.
  • Pulzní magnetizér MMPM 10 je terénní přístroj pro vytváření izotermální remanentní magnetizace.
  • Vysokotlaká komora s doplňkovými komponenty je unikátní zařízení pro stadium elastické anisotropie hornin ve vysokých hydrostatických tlacích studovaných na kulovitých vzorcích.

Mikroskopické metody

  • Optický polarizační mikroskop OLYMPUS BX51 s digitální kamera DP 70 a specializovaným programem QuickPHOTO MICRO a modulem Deep Focus je používán pro stadium výbrusů a nábrusů.
  • Optický binokulární mikroskop OLYMPUS SZX 16 s digitální zrcadlovkou CANON specializovaným programem QuickPHOTO MICRO a modulem Deep Focus je používán pro dokumentaci a separaci.
  • ZEISS Imager. M1m Mikroskop spojený se dvěma monitory a počítačem je používán pro analýzue štěpných stop (fission track analysis - FTA).