Fotogalerie

Seznam fotogalerií

Profesor Zdeněk V. Špinar - vzpomínkový seminář

Na semináři byl promítnut film režiséra Marka Tichého o prof. Špinarovi "Žabař", z audiozáznamu zaznělo vyprávění prof. Špinara o jeho spolupráci s akademickým malířem Zdeňkem Burianem, a rovněž ze zvukového záznamu vzpomínka bývalého ředitele Zoologické zahrady v Praze prof. Zdeňka Veselovského.

Terénní exkurze v rámci Týdne vědy a techniky

2. 11. 2015 proběhla pod vedením Radka Mikuláše exkurze se studenty Gymnázia Evolution v Praze – za významnými geologickými profily a nalezišti zkamenělin v Řeporyjích.
 

Věda fotogenická

V letošním roce proběhl již druhý ročník soutěže Věda fotogenická, kterou v rámci popularizace vědy vypisuje Akademie Věd České Republiky. Významnou ideou tohoto projektu je, aby se do fotosoutěže zapojili všichni pracovníci a pracovnice všech institucí AV ČR a své fotografie do ní zaslali. Odborná porota vybírá fotografie, ze kterých je následně vyhotoven kalendář, sloužící k prezentaci české vědy partnerům AV ČR. Pracovníci Geologického ústavu AV ČR se každoročně této soutěže zúčastňují a již druhým rokem získali ta nejlepší ocenění.

Exkurze v Geologickém ústavu AVČR ve dnech 6.-7. listopadu 2014

Exkurzí v Geologickém ústavu AVČR se ve dnech 6.-7. listopadu 2014 zúčastnili zástupci všech generací. Zájem
vzbudila chemická laboratoř, kterou děti vnímaly jako „svět kouzel“. Na jiném místě bylo možno vyzkoušet
měření magnetismu a radioaktivity běžných horninových vzorků. V laboratoři mikrosondy si děti zkusily 3D brýle.
Snažili jsme se, aby naši návštěvníci nejen viděli, ale mohli si geologický materiál sami ohmatat… a částečně i
odnést s sebou domů.