Fotogalerie

Seznam fotogalerií

Terénní exkurze v rámci Týdne vědy a techniky

2. 11. 2015 proběhla pod vedením Radka Mikuláše exkurze se studenty Gymnázia Evolution v Praze – za významnými geologickými profily a nalezišti zkamenělin v Řeporyjích.
 

Věda fotogenická

V letošním roce proběhl již druhý ročník soutěže Věda fotogenická, kterou v rámci popularizace vědy vypisuje Akademie Věd České Republiky. Významnou ideou tohoto projektu je, aby se do fotosoutěže zapojili všichni pracovníci a pracovnice všech institucí AV ČR a své fotografie do ní zaslali. Odborná porota vybírá fotografie, ze kterých je následně vyhotoven kalendář, sloužící k prezentaci české vědy partnerům AV ČR. Pracovníci Geologického ústavu AV ČR se každoročně této soutěže zúčastňují a již druhým rokem získali ta nejlepší ocenění.

Exkurze v Geologickém ústavu AVČR ve dnech 6.-7. listopadu 2014

Exkurzí v Geologickém ústavu AVČR se ve dnech 6.-7. listopadu 2014 zúčastnili zástupci všech generací. Zájem
vzbudila chemická laboratoř, kterou děti vnímaly jako „svět kouzel“. Na jiném místě bylo možno vyzkoušet
měření magnetismu a radioaktivity běžných horninových vzorků. V laboratoři mikrosondy si děti zkusily 3D brýle.
Snažili jsme se, aby naši návštěvníci nejen viděli, ale mohli si geologický materiál sami ohmatat… a částečně i
odnést s sebou domů.

Geologický výzkum ve starověkém městě Petra (Jordánsko)

Vědecký pracovník z našeho ústavu (Michal Filippi) se v létě účastnil prací ve starověkém městě Petra v Jordánsku.

Terénní expedice členů Mezinárodní subkomise pro devonskou stratigrafii do Uzbekistánu

Ladislav Slavík a Aneta Hušková se v srpnu 2015 zúčastnili terénních prací v pohoří Tien-Shan v Uzbekistánu, které proběhly pod záštitou Mezinárodní subkomise pro devonskou stratigrafii. Hlavním cílem malého mezinárodního týmu specialistů bylo nové vzorkování geologického profilu v rokli Zinzilban za účelem získání nových dat pro budoucí redefinici mezinárodního stratotypu (GSSP) spodní hranice stupně ems. Pro biostratigrafické účely bylo odebráno asi 150 kg vzorků, které budou odeslány a následně zpracovávány ve třech laboratořích (Univ. Valencia, RAS Novosibirsk a GLÚ, Praha).