Kontaktní informace (hlavní pracoviště)

Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Rozvojová 269
165 00 Praha 6 - Lysolaje

Telefon
+420 233 087 (XXX)
+420 226 800 (XXX)
XXX je číslo místní linky, kterou najdete v telefonním seznamu.

Fax
+420 220 922 670

E-Mail
Centrální E-mailová adresa je instatgli [dot] cas [dot] cz.


679 858 31