Představení ústavu

Ucelená prezentace Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. je zde.