Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Badatelské centrum střední velikosti, jehož hlavním cílem je získávat, interpretovat a integrovat znalost zemského systému.

Vydávané časopisy a publikace

Geologický ústav AV ČR, v.v.i. je vydavatelem a spoluvydavatelem časopisů a publikací.

Časopis Geolines je zaměřený na monotematická čísla konferenčních abstraktů.
Geologický ústav AV ČR, v.v.i. je vydavatelem.
Více na stránkách časopisu.

Mezinárodní časopis Geologica Carpathica je oficiálním periodikem Karpato-balkánské geologická asociace. Časopis se tématicky zaměřuje na petrologii, mineralogii, geochemii, užitou geofyziku, stratigrafii, paleontologii, sedimentologii, tektoniku, strukturní geologii atd.
Geologický ústav AV ČR, v.v.i. je spoluvydavatelem s Geologickým ústavem Slovenské akademie věd a Polským geologickým ústavem.
Impact faktor pro rok 2009: 0,963.
Více na stránkách časopisu.

Mezinárodní časopis Bulletin of Geosciences je periodikem, publikujícím původní vědecké recenzované články a kratší příspěvky z paleoenvironmentální geologie, včetně  paleontologie, sedimentologie, stratigrafie a příbuzných oborů. Geologický ústav AV ČR, v.v.i. je spoluvydavatelem časopisu spolu s Českou geologickou službou v Praze,  Západočeským muzeem v Plzni a Univerzitou Palackého v Olomouci.
Impact faktor pro rok 2011: 1,01.
Více na stránkách časopisu.