Novinky

Syndikovat obsah

Věda fotogenická

Ve 3. ročníku soutěže Věda fotogenická opět zabodovaly fotografie pracovníků Geologického ústavu. V kategorii „Věda fotogenická“ odborná porota a akademická rada udělila 2., 3. a 4. místo fotografiím „Mrtvý močál“ a „Celý svět v kapce vody“ J. Slámy; v kategorii „Vědci ve fotografii“ pak získala od odborné poroty 2. místo fotografie M. Filippiho s názvem „Na dně“. Kromě těchto fotografií se ještě do semifinálového výběru dostaly fotografie „Tanečníci“ a „Závody v dešti“ autora P. Lisého, fotografie „Horniny promlouvají“ a „Hořící led“ J. Slámy a fotografie „Malba“ M. Filippiho. Oceněné fotografie budou součástí kalendáře AV ČR. Některé další fotografie ze semifinálového výběru jsou používány v propagačních materiálech AV ČR. Fotografie a další informace naleznete zde.

Nová populárně-odborná kniha o vývoji krajiny Křivoklátska

Dva pracovníci Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., Karel Žák a Václav Cílek, jsou mezi autory výpravné publikace o vývoji krajiny Křivoklátska od nejstarší geologických dob až do úplné současnosti (Křivoklátsko – příběh královského hvozdu; K. Žák, M. Majer, P. Hůla, V. Cílek). Kniha vydalo s podporou Středočeského kraje nakladatelství Dokořán. Přinášíme několik fotografií ze slavnostního křtu knihy na hradě Křivoklátě dne 23. září 2016. Součástí prezentace knihy jsou také tři besedy pro veřejnost, v regionálních muzeích v Rakovníce (30.9.), v Unhošti (19.10.), a v Městské knihovně v Berouně (23.11).
 

Tajemníkem Mezinárodní subkomise pro stratigrafii devonu byl jmenován Ladislav Slavík

RNDr. Ladislav Slavík, CSc. z Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. byl jmenován tajemníkem Mezinárodní subkomise pro stratigrafii devonu při ICS, IUGS na další funkční období let 2016-2020. V čele nové exekutivy subkomise stanul po zasedání Mezinárodní stratigrafické komise na 35. Mezinárodním geologickém kongresu, který se konal v srpnu 2016 v Kapském Městě v Jižní Africe.

Mykorhizní houby zachycují toxické kovy na kořenech rostlin

Jan Borovička a jeho spolupracovníci z ÚJF AV ČR, MBÚ AV ČR a PřF UK zveřejnili v časopise Environmental Pollution (Impact Factor: 4.839) studii o akumulaci toxických kovů a dalších prvků v kořenech smrku. Výzkum proběhl na Příbramsku v oblasti dlouhodobě postižené těžbou a zpracováním rud. Bylo zjištěno, že v mykorhizních kořenech jsou v porovnání s jemnými kořeny smrku a okolní půdou výrazně zvýšené koncentrace některých kovů, zejména stříbra a kadmia. Tento jev zřejmě souvisí se schopností hub přijímat a vázat tyto prvky v myceliu. Výsledky podporují hypotézu, že mykorhizní houby pomáhají chránit své rostlinné partnery rostoucí na kontaminovaných lokalitách.

Mikrobiální sraženiny ve starých dolech na železnou rudu

Jedna z dosud zachovalých štol někdejšího železnorudného revíru Zdice byla vytvořena v 50.-60. letech 20. století. Poloha sedimentární železné rudy ordovického stáří (asi 460 milionů let) zde byla nalezena jen v malé mocnosti a také procentuální obsah železa je nízký. Štola však stojí za detailní výzkum vzhledem k tomu, že na jejích stěnách a počvě dochází k rychlému vzniku druhotných vápnitých a železitých sraženin. Lze předpokládat, že část z nich vzniká vlivem metabolických pochodů mikrobů, především tzv. železitých bakterií. Fotogalerie.
 

Předsedou Mezinárodní subkomise pro stratigrafii siluru byl zvolen Petr Štorch

RNDr. Petr Štorch, DrSc. z Geologického ústavu AV ČR, v.v.i. byl zvolen novým předsedou Mezinárodní subkomise pro stratigrafii siluru při ICS, IUGS na období let 2016-2020. V čele nové exekutivy subkomise stane po 35. Mezinárodním geologickém kongresu, který se koná v srpnu 2016 v Kapském Městě v Jižní Africe.

Kolik prachu létá v ovzduší? Až pět miliard tun ročně, tvrdí geolog

Tomáš Hrstka, současný vedoucí projektu o atmosferickém prachu v rámci programu Strategie AV21, byl pozván do Českého rozhlasu, aby pohovořil o současném vývoji této rizikové složky v našem každodenním prostředí. Nastínil přitom použití nové metodiky pro tento obor, což je plně automatizovaná analýza prvkových a minerálních složení s vysokým výkonem prováděná na vzorcích z prachových depozic. T. Hrstka se významně podílí na vývoji těchto postupů mezinárodně.
 

Fulbrightovo stipendium pro Lukáše Ackermana

Vědecký pracovník ústavu doc. Mgr. Lukáš Ackerman, PhD. obdržel prestižní stipendium Fulbrightovy nadace v rámci kterého absolvuje na podzim roku 2016 3-měsíční vědeckou stáž na Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego v USA. Tématem jeho výzkumného projektu bude geochemie silně siderofilních prvků a izotopů Re-Os vysoce diferenciovaných alkalických vulkanických hornin.

Geologicko-speleologická expedice v Číně

Začátkem června se z Číny vrátila geologicko-speleologická expedice, které se účastnil i náš pracovník Michal Filippi. Expedice, na které spolupracovali členové České speleologické společnosti (Z. Motyčka, L. Matuška a R. Šebela), Geologického ústavu AV ČR Institutu krasové geologie Čínské akademie věd v Guilinu (Zhang Yuan Hai) zkoumala potenciál pro geologický a speleologický výzkum v dosud speleologicky neprobádaných oblastech v okolí měst Xiaonanhai, Zhenba a Sanyuan v provinci Shaanxi ve střední Číně. Výsledkem jsou objevy několika nových pozoruhodných jeskyní, které budou dále zkoumány. Důležité bylo také prohloubení spolupráce s pracovníky Institutu krasové geologie a spolupráce s geology z Čínské geologické služby. Dokumentační fotografie v galerii.

Další zvýšení IF časopisu Bulletin of Geosciences

Nedávno vyhlášené impakt faktory za rok 2015 přinesly zvýšení IF z 1,515 v roce 2014 na 1,700. V této chvíli je Bulletin of Geosciences 3. (dříve 5.) nejlépe hodnoceným časopisem v ČR a zároveň 18. celosvětově nejlépe hodnoceným paleontologickým časopisem. Na úspěchu časopisu se podílejí i členové redakční rady z našeho ústavu - Jindřich Hladil, Ladislav Slavík, Petr Štorch, Jan Wagner a Jaroslav Zajíc.

Archiv novinek

Hledáte starší novinky? Navštivte archiv novinek starších než 1 rok.