Novinky

Syndikovat obsah

Geochemické archivy v letokruzích dřevin

V rámci popularizačního magazínu AΩ Věda pro každého 1/2019 byla v článku Jany Olivové prezentována problematika geochemických archivů v letokruzích dřevin řešená na GLÚ AVČR pracovníky oddělení environmentální geologie a geochemie. Článek pojednává o některých aspektech studia letokruhů modřínů a borovic s ohledem na záznam kontaminace životního prostředí rtutí a také o jinotajích práce v terénních podmínkách.

Nová studie prokázala, že izotopický signál Mo velmi starých, silně metamorfovaných hornin zůstává zachován

Izotopické složení Mo (98Mo/95Mo) poskytuje cenné poznatky o paleoenvironmentálních změnách oceánů a atmosféry v geologické minulosti. Předchozí studie se zaměřovaly převážně na studium černých břidlic, které reflektují stupeň oxygenace atmosféry. Nicméně, nová studie uveřejněná v časopise Scientific Reports (odkaz zde) na které se podílel i Geologický ústav AV ČR, v.v.i. prokázala, že i velmi staré horniny (Mn-rudy z Brazílie staré ~2.1 miliardy let), které prošly velmi vysokým stupněm metamorfózy (> 600 °C) dokáží zachovat izotopický záznam Mo a data tak poukázaly, že stupeň oxidace oceánů ve starém Proterozoiku byl výrazně variabilní. Jedná se o první příspěvek od zavedení nové metodiky stanovení izotopického složení Mo ve sdružené laboratoři Geologického ústavu AV ČR, v.v.i. a České geologické služby.

O prachových částicích v časopise ABC

Obrázky prachu z několika případových studií vyšly v časopise ABC v rámci projektu popularizace vědy Strategie AV21, Přírodní hrozby. Článek "NeViditelná armáda - Prach kam se podíváš" měl za cíl představit zábavnou formou některé běžné součásti prachu kolem nás z pohledu elektronové mikroskopie.

Cena pro talentovanou doktorandku

Simona Krmíčková, doktorandka působící na Oddělení geologických procesů, získala mimořádné ocenění Brno Ph.D. Talent. Simona Krmíčková se ve své doktorské práci věnuje studiu radiogenních izotopů Sr, Nd, Pb a Hf magmatických hornin, které vystupují v širším okolí Brna. Dne 28. 2. 2019 převzala na slavnostním vyhlášení z rukou primátorky statutárního města Brna, Markéty Vaňkové, symbolický šek na 300 000 Kč.

Studium prachových částic v pořadu Českého rozhlasu Meteor

Tomáš Hrstka, který se na Geologického ústavu AV ČR zabývá automatizací elektronové skenovací mikroskopie, promluvil v českém rozhlase na pozvání pořadu Meteor o studiu prachových částic v rámci projektu popularizace vědy Strategie AV21, Přírodní hrozby. Meteor o teleportaci, kojícím pavoukovi, sexu a písních kosmických; stopáž 31:41 (Stopování prachových částic).

Spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou

Na přípravě vědeckých pozorování a autonomní navigace nanosatelitu APEX, který v roce 2023 poletí do vesmíru společně s bezpilotní misí Hera Evropské kosmické agentury, se podílí i dr. Tomáš Kohout, pracující na University of Helsinki a též na Geologickém ústavu. Více informací zde a ještě více zde.

1. cena v Soutěži mladých spektroskopiků 2018

Jan Rejšek z Oddělení geologických procesů získal 1. cenu v Soutěži mladých spektroskopiků 2018 pořádané Spektroskopickou společností Jana Marka Marci v kategorii publikované původní práce. Soutěž se konala na veřejné části zasedání Hlavního výboru Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci dne 28. 11. 2018 v Pardubicích. Oceněny byly výsledky na poli hmotnostní spektrometrie publikované během jeho doktorského studia. Více se dočtete zde.

Čestná oborová medaile

Dne 12. prosince 2018 byl na návrh Geologického ústavu AV ČR, v.v.i. oceněn čestnou oborovou medailí Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc. z Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě. Gratulujeme!

Ocenění Outstanding Student Poster Award 2018 pro Šárku Křížovou

Ing. Šárka Křížová z Oddělení analytických metod získala ocenění Outstanding Student Poster Award 2018 na mezinárodní konferenci European Planetary Science Congress (EPSC 2018) konané 16. - 21. září 2018 v Berlíně. Oceněny byly výsledky práce v oblasti výzkumu tektitů australsko-asijského pádového pole.

Možnosti v udržitelnosti půdy v Evropě

V listopadu 2016 zorganizovala EASAC pod vedením Holandské Akademie věd workshop za účasti 20 expertů na pedologii ze kterého vzešel report, který je v současnosti předložen EU jako závazný dokument pro debatu o ochraně půdy. Spolutvůrkyní tohoto projektu na jedné straně a recenzenty na straně druhé byli i pracovníci Geologického ústavu AV ČR (L. Lisá jako spoluautorka a A. Žigová jako jedna z recenzentů). Kompletní zpráva EASAC v originálním znění je k dispozici zde. Dokument je volně šiřitelný. EASAC sdružuje národní akademie věd členských států EU, Norska a Švýcarska za účelem spolupráce v poskytování vědeckého poradenství politickým představitelům EU. Bližší informace o EASACu naleznete na této adrese.

Archiv novinek

Hledáte starší novinky? Navštivte archiv novinek starších než 1 rok.