Novinky

Syndikovat obsah

Geologický ústav AV ČR vyjadřuje plnou podporu Ukrajině

Geologický ústav AV ČR odsuzuje agresi Ruska a násilný vpád na Ukrajinu a připojuje se k Akademii věd ČR s vyjádřením podpory Ukrajině.

Planktonní larvy trilobitů byly součástí potravního řetězce

Larvy trilobitů hráli zásadní roli v ordovickém potravním řetězci. Lukáš Laibl (GLÚ AV ČR) s kolegy z Univerzity v Lausanne publikovali novou studii, ve které dokázali, že planktonní larvy se u trilobitů vyvinuly před 495 až 470 milióny lety. Tato drobná stádia pak sloužila jako mezičlánek potravního řetězce pro větší plovoucí organismy, které se nedokázaly živit drobnými planktonními řasami. Článek byl publikován v časopise Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. K tématu byla vydána i tisková zpráva Akademie Věd.

Na začátku jsou objevy

V prosinci 2022 vyšel v časopise Geoheritage článek o mimořádných speleologických objevech ve střední Číně. Tyto objevy „mají na svědomí“ jeskyňáři z České speleologické společnosti, samozřejmě ve spolupráci s čínskými partnery. Na expedicích a článku se také podílel Michal Filippi z Geologického ústavu. Článek je popisný a nepřináší klasická „vědecká data“, ale vůbec poprvé představuje vědecké obci dosud neznámé krasové oblasti s mimořádným potenciálem.

Vznik silicitů (tzv. „buližníků) v Českém masivu

Silicity (též „buližníky“), jsou horniny, obsahující vysoký podíl křemíku, které se ukládaly na mořském dně již od archaika. V oblasti Českého masivu tvoří buližníky charakteristické skalní hřbety, zejména v CHKO na Křivoklátsku a v jižních Brdech. Nová studie, na které se významně podíleli pracovníci Geologického ústavu, byla otištěná v časopise Geoscience Frontiers. Prezentuje výzkum desítek lokalit a ukazuje, že vznik buližníků úzce souvisel se slabě temperovanou hydrotermální činností buďto přímo na mořském dně anebo na svazích podmořských sopek v průběhu pozdního proterozoika až raného kambria v důsledku globální změny koncentrace křemíku v oceánech.

Unikátní naleziště zkamenělin

Dne 16.12. 2022 byla na stránkách Akademie Věd zveřejněna tisková zpráva o nových nálezech fosilií v Maroku a související publikaci v časopise Scientific Reports, na které se podílel náš pracovník Lukáš Laibl. Popisované nálezy jsou unikátní tím, že na rozdíl od předchozích lokalit v oblasti, byly zaznamenány rozmanité druhy krevetám podobných živočichů. Někteří mohli dorůstat délky až 2 metrů. Výzkumníci také předpokládají, že mezi nalezenými exempláři by mohli objevit i zcela nové druhy.

Přednáška o trilobitech

Zajímá Vás, jak žili dávní trilobiti, čím se živili a jak vypadala jejich miminka? Lukáš Laibl z oddělení paleobiologie a paleoekologie o nich povídal v rámci týdne Akademie Věd. Jeho přednášku si můžete poslechnou ze záznamu zde.

Dokumentace unikátní lokality ve Walesu

Již před více než sto lety popsal anglický geolog Edward Greenly zvláštní sekvenci hornin na ostrově Anglesey ve Walesu, kterou nazval “Mélange” podle francouzského výrazu pro směs. Mélange vzniká v tzv. akrečních klínech – tj. tam, kde se pod sebe podsouvají litosférické desky (subdukční zóny). Tým geologů z Přírodovědecké fakulty UK a z Geologického ústavu AV ČR tuto lokalitu v letošním roce navštívil, aby odebral vzorky a následně je analyzoval.

Týden Akademie Věd

V týdnu od 31.10. do 6.11. probíhá akce „Týden Akademie Věd České republiky“ (AV). Zájemci mohou v tomto období navštěvovat pracoviště AV a nejrůznější popularizační akce (více zde). Náš ústav se do této aktivity tradičně zapojuje a umožňuje navštívit odborníky a položit jim otázky týkající se geologie a vlastně všeho, co se týká vývoje Země. Kontaktní osobou pro návštěvy je RNDr. Radek Mikuláš, DSc. Pokud navštívíte některé z pracovišť AV a chtěli byste ovlivnit formu Týdne AV do budoucna, můžete se zúčastnit webové ankety – odkaz je zde.

Nový islandský vulkán Meradalir

Ve středu 3. 8. 2022 obletěla svět zpráva o začátku nové sopečné erupce v oblasti Meradalir na islandském poloostrově Reykjanes. Stalo se tak necelý rok od konce erupce sousedního vulkánu Fagradalsfjall. Po téměř 800 letech vulkanického klidu na tomto poloostrově jsme tedy zřejmě na začátku nového cyklu aktivní vulkanické činnosti, která v této oblasti nejspíše bude pokračovat i v geologicky blízké budoucnosti. Na výzkumu nové sopky Meradalir se podílí mezinárodních tým odborníků na vulkanismus, jehož členem je i vědecký pracovník Geologického ústavu AV ČR – Lukáš Krmíček. Více v článku časopisu Vesmír.

Konference o magnetismu hornin a cena pro studenta

Na přelomu srpna a září se pět našich zaměstnanců z Oddělení paleomagnetismu zúčastnilo konference “17th Castle Meeting – New Trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism” v Trakošćani v Chorvatsku. Konference byla zaměřena na paleomagnetismus hornin, magnetostratigrafii, environmentální magnetismus, archeomagnetismus a příbuzná témata. Abstrakta z konference jsou zveřejněna zde a zahrnují celkem 9 příspěvků (4 přednášky a 5 posterů), na kterých jsou autory nebo spoluautory pracovníci ústavu. Šimon Kdýr byl na konferenci oceněn ‘Certificate of Excellence’ za vynikající studentskou prezentaci. Byla navázána nová spolupráce s University of Chieti – Pescara a Alpine Laboratory of Paleomagnetism, Pevergno, Itálie s cílem rozšíření výzkumu hranice jura-křída.

Archiv novinek

Hledáte starší novinky? Navštivte archiv novinek starších než 1 rok.