Novinky

Syndikovat obsah

Vyšla nová kniha "Krajina a geodiverzita"

Kniha autorů Aleš Bajer, Vojen Ložek, Lenka Lisá a Václav Cílek nese podtitul "Neživá příroda jako základ krajinných a kulturních hodnot". Vyšla ve spolupráci Mendelovy univerzity v Brně a Geologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Konkrétní dotazy směřujte na spoluautorku lisaatgli [dot] cas [dot] cz (Lenku Lisou)

On-line verze dvou publikací

Václav Cílek a Vojen Ložek jsou spoluautory dvou publikací, které jsou volně přístupné:
Vstoupit do krajiny: o přírodě a paměti středních Čech
Střední Čechy: příroda, člověk, krajina

Časopis Vesmír otiskl článek o Leoně Chadimové

Marek Janáč publikoval v cyklu "Jsem z akademie věd" článek "Leona Chadimová: Krásy v prachu". Vyšel v letošním 11. čísle a dočtete se v něm nejen o výzkumu, ale i o vlastní cestě naší kolegyně k vědě.

Terénní exkurze v rámci Týdne vědy a techniky

2. 11. 2015 proběhla pod vedením Radka Mikuláše exkurze se studenty Gymnázia Evolution v Praze – za významnými geologickými profily a nalezišti zkamenělin v Řeporyjích.
Fotogalerie

Věda fotogenická

V druhém ročníku soutěže Věda fotogenická se opět umístili pracovníci Geologického ústavu AV ČR a to jak na 1. místě (Pavel Lisý s fotografií skalního umění s názvem „Stále ještě hořím“), tak Leona Chadimová nebo Lukáš Krmíček, jejichž fotografie byly zařazeny do kalendáře, sloužícího k prezentaci české vědy partnerům AV ČR.
Více informací najdete ve fotogalerii.

Geologický výzkum ve starověkém městě Petra (Jordánsko)

Vědecký pracovník z našeho ústavu (Michal Filippi) se v létě účastnil prací ve starověkém městě Petra v Jordánsku.
Více informací najdete zde.
Fotogalerie

Terénní expedice členů Mezinárodní subkomise pro devonskou stratigrafii do Uzbekistánu za účelem redefinice globálního stratotypu (GSSP) spodní hranice stupně ems

Ladislav Slavík a Aneta Hušková se v srpnu 2015 zúčastnili terénních prací v pohoří Tien-Shan v Uzbekistánu, které proběhly pod záštitou Mezinárodní subkomise pro devonskou stratigrafii. Hlavním cílem malého mezinárodního týmu specialistů bylo nové vzorkování geologického profilu v rokli Zinzilban za účelem získání nových dat pro budoucí redefinici mezinárodního stratotypu (GSSP) spodní hranice stupně ems. Pro biostratigrafické účely bylo odebráno asi 150 kg vzorků, které budou odeslány a následně zpracovávány ve třech laboratořích (Univ. Valencia, RAS Novosibirsk a GLÚ, Praha).
Fotogalerie

Výzkum permského tropického pralesa ve Vnitřním Mongolsku (Čína)

V červnu 2015 se dva vědečtí pracovníci ústavu, RNDr, J. Bek a Mgr. J. Frojdová zúčastnili mezinárodního výzkumu odkrývání permského tropického pralesa na lokalitě Wuda ve vnitřním Mongolsku v Číně. Prales byl pokryt vrstvou sopečného popela a všechny rostliny tak zůstaly na místech svého růstu. Byla odkryta plocha více jak jeden kilometr čtvereční s bohatými nálezy permských rostlin, často několikametrové nálezy či dokonce celé fosilní rostliny.
Fotogalerie

Popis nového druhu vápnomilného pavučince z Českého krasu

Biogeochemik Jan Borovička se podílel na popisu nového druhu houby, který byl pojmenován pavučinec zlatavý (Cortinarius prodigiosus). Tento krásně vybarvený pavučinec je vázán na teplomilná stanoviště na vápnitém podloží a byl nalezen např. na několika místech v Českém krasu. Práce byla publikována v časopise Mycological Progress.

Více zde.

Předkonferenční exkurze 31. setkání IAS na Moravě a Slezsku

31. setkání IAS (mezinárodní asociace sedimentologů) se uskutečnilo na koncem června 2015 v polském Krakově. Předkonferenční exkurze zamířila na Moravu a do Slezska a představila sedimentární  vývoj a paleontologický záznam spodnokarbonského turbiditiního systému variské předhlubně . Vedoucí exkurzí, prof. Ondřej Bábek (Palackého Univerzita Olomouc), dr. Radek Mikuláš (Geologický, ústav AVČR, Praha) a dr. Daniel Šimíček (Palackého Univerzita Olomouc) představili dvanáct rozsáhlých, umělých i přirozených výchozů kulmské facie; významnou složkou fosilního záznamu na navštívených lokalitách byly i zkamenělé stopy po činnosti organismů.
Fotogalerie

Archiv novinek

Hledáte starší novinky? Navštivte archiv novinek starších než 1 rok.