Novinky

Syndikovat obsah

Další zvýšení IF časopisu Bulletin of Geosciences

Nedávno vyhlášené impakt faktory za rok 2015 přinesly zvýšení IF z 1,515 v roce 2014 na 1,700. V této chvíli je Bulletin of Geosciences 3. (dříve 5.) nejlépe hodnoceným časopisem v ČR a zároveň 18. celosvětově nejlépe hodnoceným paleontologickým časopisem. Na úspěchu časopisu se podílejí i členové redakční rady z našeho ústavu - Jindřich Hladil, Ladislav Slavík, Petr Štorch, Jan Wagner a Jaroslav Zajíc.

Fotbalové utkání výběru paleokontinentů Laurussie a Gondwany

Fotbalové utkání patří k tradicím mezinárodních ichnologických kongresů (Ichnia), které se konají od r. 2004 vždy po čtyřech letech. Letošní ročník, Ichnia 2016, se konal v městečku Idanha-a-Nova v Portugalsku. V brance Gondwany odehrál celé utkání Radek Mikuláš (na snímku označen šipkou), nezabránil však těsné prohře svého týmu 2 : 3.

Úspěch knihy Encyklopedický přehled jílových a příbuzných minerálů v soutěži Slovník roku 2016

V soutěži pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů se kniha autorů Karla Melky a Martina Šťastného umístila v kategorii přírodovědných encyklopedií na druhém místě. Výsledky soutěže si můžete prohlédnout zde.

Prémie Otto Wichterleho 2016

Významné ocenění AV ČR – Prémii Otto Wichterleho pro rok 2016 – udělil předseda Akademie věd České republiky prof. Jiří Drahoš v pondělí 30. května 2016 v pražské Lannově vile jednadvaceti mladým vědcům. Oceněn byl i RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D. z Geologického ústavu AV ČR.

Čestné uznání České akademie zemědělských věd pro Annu Žigovou

Na zasedání Rady České akademie zemědělských věd  bylo 3.5.2016 Českou akademií zemědělských věd  předáno čestné uznání Anně Žigové za přínos k rozvoji vědy a výzkumu a za dosažené výsledky využitelné v agrárním sektoru.

Výsledky hodnocení výzkumné a odborné činnosti zveřejněny

Akademie věd zveřejnila výsledky hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010-2014. Výsledky pro jednotlivé ústavy včetně komentářů ředitelů lze nalézt zde.

Recenze knihy Václava Cílka v literární příloze londýnských Timesů

V literární příloze londýnských Timesů (The Times Literary Supplement) vyšla 29. ledna obsáhlá recenze knihy esejů Václava Cílka "To Breathe with Birds" (Dýchat s ptáky). Autorkou recenze, jejíž text si můžete přečíst zde, je Kapka Kassabova. Nakladatelství The University of Pennsylvania Press nominovalo knihu na knižní cenu Johna Brinckerhoffa Jacksona.

Seminář k Pařížské dohodě o klimatu 2015

Akademie věd ČR ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR uspořádala 30. března 2016 seminář k Pařížské dohodě o klimatu 2015 a jejích předpokládaných dopadech na Českou republiku. Autorem jednoho z odborných příspěvků a současně moderátorem diskuse byl někdejší ředitel Geologického ústavu AVČR Václav Cílek, do diskuse se zapojili mj. Lenka Lisá a Radek Mikuláš z GlÚ AVČR. Akce byla součástí dlouhodobého cyklu seminářů „Vědecké poznatky – základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost“.
Více zde

Krok k realizaci vesmírného výtahu A. C. Clarka?

Gunther Kletetschka a jeho japonští kolegové jsou autory nového článku popisujícího zlepšeni pevnosti super silných struktur uhlíkatých nanotrubiček. Je to další krok k realizaci výtahu do vesmíru. Publikace je v časopisu Nanotechnology (Impact Factor: 3.821)
Odkaz na článek

Prof. Zbyněk Roček – 70 let

V roce 2015 oslavil prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc. 70. narozeniny. K této příležitosti bylo právě vydáno speciální číslo časopisu Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments s dočasně volně přístupnými plnými texty všech příspěvků (do 30 dubna 2016). Link najdete ZDE.

Archiv novinek

Hledáte starší novinky? Navštivte archiv novinek starších než 1 rok.