Novinky

Syndikovat obsah

Konkurzní řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků

Ředitel Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst vědeckých pracovníků.

Informace a pokyny

Výkaz výzkumné činnosti

Předsedou Mezinárodní subkomise pro stratigrafii siluru byl zvolen Petr Štorch

RNDr. Petr Štorch, DrSc. z Geologického ústavu AV ČR, v.v.i. byl zvolen novým předsedou Mezinárodní subkomise pro stratigrafii siluru při ICS, IUGS na období let 2016-2020. V čele nové exekutivy subkomise stane po 35. Mezinárodním geologickém kongresu, který se koná v srpnu 2016 v Kapském Městě v Jižní Africe.

Kolik prachu létá v ovzduší? Až pět miliard tun ročně, tvrdí geolog

Tomáš Hrstka, současný vedoucí projektu o atmosferickém prachu v rámci programu Strategie AV21, byl pozván do Českého rozhlasu, aby pohovořil o současném vývoji této rizikové složky v našem každodenním prostředí. Nastínil přitom použití nové metodiky pro tento obor, což je plně automatizovaná analýza prvkových a minerálních složení s vysokým výkonem prováděná na vzorcích z prachových depozic. T. Hrstka se významně podílí na vývoji těchto postupů mezinárodně.
 

Fulbrightovo stipendium pro Lukáše Ackermana

Vědecký pracovník ústavu doc. Mgr. Lukáš Ackerman, PhD. obdržel prestižní stipendium Fulbrightovy nadace v rámci kterého absolvuje na podzim roku 2016 3-měsíční vědeckou stáž na Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego v USA. Tématem jeho výzkumného projektu bude geochemie silně siderofilních prvků a izotopů Re-Os vysoce diferenciovaných alkalických vulkanických hornin.

Geologicko-speleologická expedice v Číně

Začátkem června se z Číny vrátila geologicko-speleologická expedice, které se účastnil i náš pracovník Michal Filippi. Expedice, na které spolupracovali členové České speleologické společnosti (Z. Motyčka, L. Matuška a R. Šebela), Geologického ústavu AV ČR Institutu krasové geologie Čínské akademie věd v Guilinu (Zhang Yuan Hai) zkoumala potenciál pro geologický a speleologický výzkum v dosud speleologicky neprobádaných oblastech v okolí měst Xiaonanhai, Zhenba a Sanyuan v provinci Shaanxi ve střední Číně. Výsledkem jsou objevy několika nových pozoruhodných jeskyní, které budou dále zkoumány. Důležité bylo také prohloubení spolupráce s pracovníky Institutu krasové geologie a spolupráce s geology z Čínské geologické služby. Dokumentační fotografie v galerii.

Další zvýšení IF časopisu Bulletin of Geosciences

Nedávno vyhlášené impakt faktory za rok 2015 přinesly zvýšení IF z 1,515 v roce 2014 na 1,700. V této chvíli je Bulletin of Geosciences 3. (dříve 5.) nejlépe hodnoceným časopisem v ČR a zároveň 18. celosvětově nejlépe hodnoceným paleontologickým časopisem. Na úspěchu časopisu se podílejí i členové redakční rady z našeho ústavu - Jindřich Hladil, Ladislav Slavík, Petr Štorch, Jan Wagner a Jaroslav Zajíc.

Fotbalové utkání výběru paleokontinentů Laurussie a Gondwany

Fotbalové utkání patří k tradicím mezinárodních ichnologických kongresů (Ichnia), které se konají od r. 2004 vždy po čtyřech letech. Letošní ročník, Ichnia 2016, se konal v městečku Idanha-a-Nova v Portugalsku. V brance Gondwany odehrál celé utkání Radek Mikuláš (na snímku označen šipkou), nezabránil však těsné prohře svého týmu 2 : 3.

Úspěch knihy Encyklopedický přehled jílových a příbuzných minerálů v soutěži Slovník roku 2016

V soutěži pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů se kniha autorů Karla Melky a Martina Šťastného umístila v kategorii přírodovědných encyklopedií na druhém místě. Výsledky soutěže si můžete prohlédnout zde.

Prémie Otto Wichterleho 2016

Významné ocenění AV ČR – Prémii Otto Wichterleho pro rok 2016 – udělil předseda Akademie věd České republiky prof. Jiří Drahoš v pondělí 30. května 2016 v pražské Lannově vile jednadvaceti mladým vědcům. Oceněn byl i RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D. z Geologického ústavu AV ČR.

Čestné uznání České akademie zemědělských věd pro Annu Žigovou

Na zasedání Rady České akademie zemědělských věd  bylo 3.5.2016 Českou akademií zemědělských věd  předáno čestné uznání Anně Žigové za přínos k rozvoji vědy a výzkumu a za dosažené výsledky využitelné v agrárním sektoru.

Archiv novinek

Hledáte starší novinky? Navštivte archiv novinek starších než 1 rok.