Novinky

Syndikovat obsah

GLÚ hledá správce/správkyni IT

Nabídka práce: Správce/správkyně IT

Alespoň poloviční pracovní úvazek.

Náplň práce

 • Podpora uživatelů VT:
  • Řešení běžných problémů s MS Windows, MS Office.
  • Řešení běžných problémů s PC hardware a tiskárnami.
  • Nastavování NTB a mobilních telefonů pro přístup do Wi-Fi sítě a e-mailu.
 • Sestavování počítačů a výměna komponent.
 • Instalace SW.
 • Vytváření kont uživatelů v systému MS Active Directory/MS Exchange.
 • Základní správa PC sítě, uživatelských zařízení.

Požadavky

 • Uživatelská znalost MS Windows a MS Office.
 • Základní znalost PC hardwaru, schopnost vyměnit komponenty v PC.
 • Základní znalosti počítačových sítí.

Tým australských a českých přírodovědců zkoumá životní prostředí Moravského krasu v období přechodu mezi středním a mladým paleolitem (publikováno v časopise Journal of Human Evolution, IF: 3,767)

Výzkum v jeskyni Pod Hradem (Moravský kras) přinesl nové poznatky o tom jakým způsobem vypadalo prostředí Moravského krasu v době přechodu od středního k mladému paleolitu. Jeskynní záznam je jedním z prvních, který poskytl informace  z doby cca mezi 25 - 45 tisíc let před současností. Jeskyně byla po tuto dobu opakované navštěvována a kamenné suroviny doložené z tohoto období dokládají transport na velkou vzdálenost, což dokládá velkou mobilitu tehdejší lidské populace. Výzkum byl publikován v časopise Journal of Human Evolution 29.3.2017.

Současná analogie středověkých dusaných podlah

V rámci projektu GAČR (Proměna městského domu ve 13. století (Brno-Praha-Wroclaw) byl uskutečněn terénní výjezd do východní části Rumunska. Cílem výjezdu bylo najít analogie středověkých dusaných podlah a porozumět tak lépe formačním procesům při jejich vzniku, využívání a zániku. Fotogalerie.

Hlavní regionální cena Miroslava Ivanova udělena knize o Křivoklátsku

Publikace „Křivoklátsko – příběh královského hvozdu“, na jejímž vzniku se podíleli dva pracovníci Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., obdržela na letošním veletrhu SVĚT KNIHY Hlavní regionální cenu za významné dílo literatury faktu. Cenu uděluje město Jaroměř-Josefov – rodiště Miroslava Ivanova, Klub autorů literatury faktu a Správa odkazu Egona Ervína Kische.

Cena za speleologické objevy

Speleologické průzkumy v Číně (zde), na kterých se podílí i Geologický ústav, byly oceněny v rámci 36. ročníku Speleofóra, cenou za nejvýznamnější objevy v zahraničí v roce 2016. Speleofórum je výroční setkání členů České speleologické společnosti a dalších speleologů. Jeho náplní je prezentace výsledků činnosti dosažených v uplynulém roce. Speleofórum trvá tři dny a zahrnuje: (i) odborné přednášky z karsologie, geologie a dalších oborů; (ii) přednášky z praktické speleologie a (iii) exkurze do Moravského krasu. K akci také vychází také časopis Speleofórum, kde jsou významné výsledky prezentovány.
Reference
Motyčka Z., Filippi M. (2017): Shaanxi 2016: První české stopy v Číně. Speleofórum 2017, roč. 36, Česká speleologická společnost - Praha. 59-69. (In Czech with English abstract)

Filip Tomek absolvuje půlroční stáž na New Mexico Highlands University, USA

Postdoktorand Filip Tomek získal grant programu podpory rozvoje zahraniční spolupráce začínajících vědeckých pracovníků AV ČR. V rámci projektu je zahrnuta půlroční stáž na New Mexico Highlands University, Las Vegas, New Mexico. Hlavním předmětem vědeckého projektu je studium toku magmatu pod vulkány na vybraných lokalitách kalderového vulkánu Platoro (Colorado) a komplexu paprsčitých žil Cerrillos Hills (New Mexico). Fotogalerie naleznete zde a zde.

Zpřesnění teorie vzniku vltavínů

Práce nedávno publikovaná v prestižním časopise Geochimica et Cosmochimica Acta, na níž se významně podíleli pracovníci Geologického ústavu K. Žák, R. Skála, L. Ackerman, J. Ďurišová a Š. Jonášová, rozšiřuje informace o vzniku vltavínů. Více se dozvíte zde.

Zkamenělé medúzy? Kdepak!

Léta se studenti Přírodovědecké fakulty UK V Praze učili ke zkoušce z paleontologie poznat „zkamenělou medúzu“. Tato zkamenělina, koncem 19. století určená jako Medusites, se velmi vzácně nachází v usazeninách nejstarších prvohor u obce Skryje. Medúzy se však zachovávají opravdu jen výjimečně (třeba v těch vrstvách v jižním Německu, ve kterých byl nalezen slavný „prapták“ Archeopteryx). Nový výzkum kolegů z Geologického ústavu AVČR a Přírodovědecké fakulty UK přesvědčivě ukázal, že skryjský „Medusites“ nemá s medúzami nic společného. S největší pravděpodobností jde o důlky v někdejším jemném písečku moře, „vysezené“ mořskými sasankami. Spadají do prastarého ichnorodu (zkamenělé stopy) Astropolichnus známého ze Španělska. Od svých příbuzných na Pyrenejském poloostrově se však liší tvarem a počtem radiálních paprsků a představují tak zcela nový typ zkamenělé stopy, nazvaný Astropolichnus bohemicus. Článek vyšel v časopise Ichnos.
Citace: Radek Mikuláš & Oldřich Fatka (2017): Ichnogenus Astropolichnus in the Middle Cambrian of the Barrandian area, Czech Republic. Ichnos (USA), DOI: 10.1080/10420940.2017.1292908

Nový ceník

Byl vydán nový ceník laboratoří Geologického ústavu Akademie Věd ČR, v. v. i. Najdete ho zde.

Popularizační brožura “Lesní potok – čtvrtstoletí monitoring modelového povodí”

V publikační edici Strategie AV21 nakladatelství Academia se představují jednotlivé výzkumné programy. Program “Rozmanitost života a zdraví ekosystémů” je koordinován Biologickým centrem Akademie věd ČR. Autorským kolektivem z GLÚ (Tomáš Navrátil, Jan Rohovec a Petr Skřivan) byla sepsána popularizační brožura “Lesní potok – čtvrtstoletí monitoring modelového povodí”. Autoři seznamují čtenáře se změnami kvality životního prostředí na území Středočeského kraje, ve kterém se nachází povodí Lesní potok. Seznamují čtenáře s principy biogeochemického výzkumu obecně a se situací na povodí Lesní potok. Prezentovány a vysvětleny jsou některé konkrétní výsledky za 25 let výzkumu. Brožury budou k dispozici zdarma v síti knihkupectví Academia nebo u autorů.

Archiv novinek

Hledáte starší novinky? Navštivte archiv novinek starších než 1 rok.