Novinky

Syndikovat obsah

Konkurzní řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků

Ředitel Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst vědeckých pracovníků.

Terénní expedice členů Mezinárodní subkomise pro devonskou stratigrafii do Uzbekistánu za účelem redefinice globálního stratotypu (GSSP) spodní hranice stupně ems

Ladislav Slavík a Aneta Hušková se v srpnu 2015 zúčastnili terénních prací v pohoří Tien-Shan v Uzbekistánu, které proběhly pod záštitou Mezinárodní subkomise pro devonskou stratigrafii. Hlavním cílem malého mezinárodního týmu specialistů bylo nové vzorkování geologického profilu v rokli Zinzilban za účelem získání nových dat pro budoucí redefinici mezinárodního stratotypu (GSSP) spodní hranice stupně ems. Pro biostratigrafické účely bylo odebráno asi 150 kg vzorků, které budou odeslány a následně zpracovávány ve třech laboratořích (Univ. Valencia, RAS Novosibirsk a GLÚ, Praha).
Fotogalerie

Výzkum permského tropického pralesa ve Vnitřním Mongolsku (Čína)

V červnu 2015 se dva vědečtí pracovníci ústavu, RNDr, J. Bek a Mgr. J. Frojdová zúčastnili mezinárodního výzkumu odkrývání permského tropického pralesa na lokalitě Wuda ve vnitřním Mongolsku v Číně. Prales byl pokryt vrstvou sopečného popela a všechny rostliny tak zůstaly na místech svého růstu. Byla odkryta plocha více jak jeden kilometr čtvereční s bohatými nálezy permských rostlin, často několikametrové nálezy či dokonce celé fosilní rostliny.
Fotogalerie

Popis Nového druhu vápnomilného pavučince z Českého krasu

Biogeochemik Jan Borovička se podílel na popisu nového druhu houby, který byl pojmenován pavučinec zlatavý (Cortinarius prodigiosus). Tento krásně vybarvený pavučinec je vázán na teplomilná stanoviště na vápnitém podloží a byl nalezen např. na několika místech v Českém krasu. Práce byla publikována v časopise Mycological Progress.

Více zde.

Předkonferenční exkurze 31. setkání IAS na Moravě a Slezsku

31. setkání IAS (mezinárodní asociace sedimentologů) se uskutečnilo na koncem června 2015 v polském Krakově. Předkonferenční exkurze zamířila na Moravu a do Slezska a představila sedimentární  vývoj a paleontologický záznam spodnokarbonského turbiditiního systému variské předhlubně . Vedoucí exkurzí, prof. Ondřej Bábek (Palackého Univerzita Olomouc), dr. Radek Mikuláš (Geologický, ústav AVČR, Praha) a dr. Daniel Šimíček (Palackého Univerzita Olomouc) představili dvanáct rozsáhlých, umělých i přirozených výchozů kulmské facie; významnou složkou fosilního záznamu na navštívených lokalitách byly i zkamenělé stopy po činnosti organismů.
Fotogalerie

Úspěšné hodnocení časopisu Bulletin of Geosciences

Nedávno vyhlášené impakt faktory za rok 2014 přinesly zvýšení IF na 1,515. V této chvíli je Bulletin of
Geosciences
5. nejlépe hodnoceným časopisem v ČR a zároveň 13. celosvětově nejlépe hodnoceným
paleontologickým časopisem. Na úspěchu časopisu se podílejí i členové redakční rady z našeho ústavu -
Jindřich Hladil, Ladislav Slavík, Petr Štorch, Jan Wagner a Jaroslav Zajíc.

Divoká příroda Prahy

Nakladatelství Academia nedávno vydalo poněkud neobvyklého knižního průvodce po Praze, nazvaného Divoká příroda Prahy a blízkého okolí. „Knížka nabízí pohled z jiné perspektivy, než jsme zvyklí. Popisována jsou ta místa, kde se příroda vyvíjí spíše spontánně než pod vlivem lidských záměrů“, říká geolog Radek Mikuláš, jeden z autorů knihy.
Rozhovor pro anglické vysílání Radio Praha včetně zvukového záznamu je zde.

Exkurze pro veřejnost - odkryvy v silurských a devonských sedimentech

Během letošních Jarních týdnů vědy a techniky zorganizoval Geologický ústav AVČR několik exkurzí pro veřejnost. 2. června se uskutečnila exkurze do okolí Prahy - Řeporyjí, během které ukázal Radek Mikuláš významné odkryvy silurského a devonského stáří žákům základní školy v Roudnici nad Labem.

Fotogalerie

Radek Mikuláš v pořadu Českého Rozhlasu Meteor

Geolog Radek Mikuláš a botanik J.A. Šturma jsou autory knížky „Divoká příroda Prahy a jejího blízkého okolí“. V jejich pojetí je „divoká“ taková příroda, kde spontánní vývoj převládá nad lidskými záměry. Může to být na vrcholcích hor stejně jako v opuštěném lomu nebo na stráni zalesněné před sto lety a pak ponechané osudu. Takovou strání, pod pražským Barrandovem, prošli autoři knížky spolu s poněkud zaskočenými redaktory Českého Rozhlasu.
Záznam vysílání je zde

Doktorand Filip Tomek obdržel cenu Radka Melky za nejlepší článek konference CETeG 2015

     Filip Tomek získal na třináctém sjezdu Central European Tectonic Groups (CETeG), cenu Radka
     Melky za článek „Magma flow paths and strain patterns in magma chambers growing by floor
     subsidence: a model based on magnetic fabric study of shallow-level plutons in the Štiavnica
     volcano–plutonic complex, Western Carpathians„ publikovaný v časopise Bulletin of Volcanology.
     Tato publikace pojednává o toku magmatu a mechanismech konstrukce subvulkanických
     magmatických komor na příkladu Štiavnického stratovulkánu v Západních Karpatech.
                                                        Ilustrační obrázek je zde.

Archiv novinek

Hledáte starší novinky? Navštivte archiv novinek starších než 1 rok.