Novinky

Syndikovat obsah

Čestné uznání České akademie zemědělských věd pro Annu Žigovou

Na zasedání Rady České akademie zemědělských věd  bylo 3.5.2016 Českou akademií zemědělských věd  předáno čestné uznání Anně Žigové za přínos k rozvoji vědy a výzkumu a za dosažené výsledky využitelné v agrárním sektoru.

Výsledky hodnocení výzkumné a odborné činnosti zveřejněny

Akademie věd zveřejnila výsledky hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010-2014. Výsledky pro jednotlivé ústavy včetně komentářů ředitelů lze nalézt zde.

Recenze knihy Václava Cílka v literární příloze londýnských Timesů

V literární příloze londýnských Timesů (The Times Literary Supplement) vyšla 29. ledna obsáhlá recenze knihy esejů Václava Cílka "To Breathe with Birds" (Dýchat s ptáky). Autorkou recenze, jejíž text si můžete přečíst zde, je Kapka Kassabova.

Seminář k Pařížské dohodě o klimatu 2015

Akademie věd ČR ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR uspořádala 30. března 2016 seminář k Pařížské dohodě o klimatu 2015 a jejích předpokládaných dopadech na Českou republiku. Autorem jednoho z odborných příspěvků a současně moderátorem diskuse byl někdejší ředitel Geologického ústavu AVČR Václav Cílek, do diskuse se zapojili mj. Lenka Lisá a Radek Mikuláš z GlÚ AVČR. Akce byla součástí dlouhodobého cyklu seminářů „Vědecké poznatky – základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost“.
Více zde

Krok k realizaci vesmírného výtahu A. C. Clarka?

Gunther Kletetschka a jeho japonští kolegové jsou autory nového článku popisujícího zlepšeni pevnosti super silných struktur uhlíkatých nanotrubiček. Je to další krok k realizaci výtahu do vesmíru. Publikace je v časopisu Nanotechnology (Impact Factor: 3.821)
Odkaz na článek

Prof. Zbyněk Roček – 70 let

V roce 2015 oslavil prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc. 70. narozeniny. K této příležitosti bylo právě vydáno speciální číslo časopisu Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments s dočasně volně přístupnými plnými texty všech příspěvků (do 30 dubna 2016). Link najdete ZDE.

Vyšla popularizační brožura “Rtuť v životním prostředí”

V publikační edici Strategie AV21 nakladatelství Academia se představují jednotlivé výzkumné programy a jedním z těchto výzkumných programů do kterých jsou zapojeni pracovníci GLÚ se nazývá Rozmanitost života a zdraví ekosystémů. Činnost tohoto programu je koordinována Biologickým centrem Akademie věd ČR a v rámci aktivit byla autorským kolektivem Tomášem Navrátil a Jan Rohovec vypracována popularizační brožura s názvem “Rtuť v životním prostředí”.

Medaile Vojtěcha Náprstka pro Radka Mikuláše

Čestné oborové medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy předal 10. února předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš třem novým laureátům. Jedním z nich je geolog RNDr. Radek Mikuláš, DSc., který je druhým laureátem této ceny z Geologického ústavu AVČR. Prvním byl v roce 2012 RNDr. Václav Cílek, CSc.
Fotografie


 

Výzkum karbonatitů a doprovodných alkalických hornin střední Indie

V prosinci 2015 se vědecký pracovník ústavu doc. Mgr. Lukáš Ackerman, PhD. v rámci vědeckého projektu České geologické služby účastnil terénních prací ve střední Indii na lokalitách Amba Dongar a Panwad-Kanwat, kde byly odebírány vzorky karbonatitů a doprovodných alkalických hornin (fonolity, trachyty apod.). Tyto lokality se nachází v severní části světoznámého výlevu plató bazaltů (tzv. Deccan Traps) ke kterému došlo na hranici Křída-Terciér.

Günther Kletetschka a jeho doktorandský student Matthew Markley jsou autory článku o kosmickém zvětrávání v časopisu Icarus (impakt faktor: 3,038)

V článku ukazujeme, že je možno analogické struktury vytvořit pomocí laseru, kterým ozařujeme (bombardujeme) zrna olivínu. Takto jsme připravili vzorky analogické k povrchu Merkuru, Měsíce a asteroidů. Dále jsme ukázali, že můžeme úroveň kosmického zvětrávání monitorovat pomocí frekvenčně závislé magnetické susceptibility.
Článek najdete zde

Archiv novinek

Hledáte starší novinky? Navštivte archiv novinek starších než 1 rok.