Novinky

Syndikovat obsah

Geologický ústav AV ČR vyjadřuje plnou podporu Ukrajině

Geologický ústav AV ČR odsuzuje agresi Ruska a násilný vpád na Ukrajinu a připojuje se k Akademii věd ČR s vyjádřením podpory Ukrajině.

Hyperakumulace prvků v houbách

Plesňáky (Thelephora) jsou mykorhizní houby patřící mezi významné symbionty dřevin. Mezinárodní tým pracovníků vedený Janem Borovičkou z Geologického ústavu AV ČR se zaměřil na obsah stopových prvků v plodnicích plesňáků. Ukázalo se, že plesňák čekankový (Thelephora penicillata) v plodnicích akumuluje extrémní koncentrace toxických prvků, zejména kadmia (Cd) a arzénu (As).

Research reports v novém hávu

Nedávno vyšla ročenka Geologického ústavu a to ve zcela nové a modernější úpravě. Ročenka představuje přehled nejdůležitějších informací a výstupů Ústavu spojených s rokem 2020. Prohlédnout si ji můžete zde.

Modřín jako archiv koncentrace rtuti

V prestižním časopise Environmental Pollution byl publikován článek pracovníků Oddělení environmentální geologie a geochemie, který studiem letokruhů modřínu určil, jak se měnil průběh emisí rtuti (Hg) z lokálního zdroje. Modříny jsou živými záznamníky koncentrací Hg v ovzduší, a v tomto případě byla zdrojem nejstarší chemická továrna v německém Marktredwitzu, která produkovala fungicidy na bázi Hg. Během stoleté historie továrny došlo ke znečištění jejího okolí. Rtuť se pak vodními toky začala šířit až na území ČR, kde došlo ke kontaminaci sedimentů nádrže Skalka na Chebsku.

Na památku Magdy Konzalové

Dne 14.3. 2022 nás náhle ve věku 87 let opustila naše dlouholetá spolupracovnice v oddělení paleontologie našeho ústavu. I když začínala svoji vědeckou práci v Geologickém průzkumu Geoindustrie, tak převážnou část strávila v Oddělení paleobiologie a paleoekologie Geologického ústavu Akademie věd ČR. Byla významnou vědeckou pracovnicí v oboru palynologie, specializovanou převážně na terciérní sedimenty, ale rovněž i proterozoické a křídové. Kromě své vědecké práce vychovala i několik studentek. Pro řadu studentů, spolupracovníků našich i zahraničních bude její odchod velkou ztrátou. Její publikace však budou významné i pro budoucí generaci. Čest její památce.

Nová kniha o magmatických horninách

V nakladatelství nejstarší geologické společnosti světa – Londýnské geologické společnosti – aktuálně vyšla kniha „Lamprophyres, Lamproites and Related Rocks: Tracers to Supercontinent Cycles and Metallogenesis“. Kniha je věnována magmatickým horninám pocházejícím z velkých hloubek zemského pláště, které mají jedinečný potenciál pro zkoumání geologických procesů souvisejících se zformováním a rozpadem geologických superkontinetů, jako jsou Kolumbie, Rodinie, Gondwana a Pangea. Hlavním editorem knihy je pracovník našeho ústavu doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D.

2022 – Rok mineralogie

Mezinárodní mineralogická asociace vyhlásila rok 2022 Rokem mineralogie. Cílem této celosvětové iniciativy (stručně nazvané Mineralogie 2022) je zdůraznit význam mineralogie v našem každodenním životě. Mineralogie 2022 se bude skládat z různých aktivit na regionální, národní i mezinárodní úrovni, které by měly zdůraznit význam mineralogie jako zajímavé moderní, ale zároveň základní vědy, která může zaujmout širokou veřejnost. Náš ústav se zapojí prostřednictvím několika aktivit, včetně výstavy v rámci Veletrhu vědy, přednášek pro široké publikum nebo článků v populárních časopisech.

Tichavekia: gigant mezi prvními suchozemskými rostlinami

V časopise Review of Palaeobotany and Palynology byl publikován článek popisující zkamenělinu suchozemské rostliny Tichavekia grandis, na kterém se podíleli dva pracovníci našeho ústavu Monika Uhlířová a Jiří Bek. Rostlina pochází z českého Barrandienu a její stáří je přibližně 420 milionů let. Název rostliny je odvozen od jména jejího nálezce Františka Tichávka (Západočeské museum v Plzni).

Cena za knihu přibližující geologii veřejnosti

Klubem autorů literatury faktu a městem Jaroměř-Josefov byla našemu kolegovi Václavu Cílkovi a dalším editorům Z. Sůvové a J. Turkovi udělena cena Miroslava Ivanova v kategorii Regionální dějiny za knihu Krajem Joachima Barranda – Cesta do pravěku země České, vydané v roce 2020. Další kolegové Radek Mikuláš, Jindřich Hladil a Petr Štorch se podíleli jako spoluautoři. Gratulujeme.

Konference o planetární geologii

Náš spolupracovník Tomáš Kohout, který působí dlouhodobě také na University of Helsinki, přednesl přednášku na konferenci Kosmické projekty, která se konala 12. listopadu 2021 v Praze ve Vile Lanna v rámci akce Czech Space Week. Jeho přednáška se týkala mapování asteroidu Didymos. Program konference a jednotlivé prezentace jsou uveřejněny zde; konkrétně přednášku T. Kohouta lze shlédnout zde (začíná od 42 min záznamu).

Archiv novinek

Hledáte starší novinky? Navštivte archiv novinek starších než 1 rok.