Novinky

Syndikovat obsah

Recenze knihy Václava Cílka v literární příloze londýnských Timesů

V literární příloze londýnských Timesů (The Times Literary Supplement) vyšla 29. ledna obsáhlá recenze knihy esejů Václava Cílka "To Breathe with Birds" (Dýchat s ptáky). Autorkou recenze, jejíž text si můžete přečíst zde, je Kapka Kassabova.

Seminář k Pařížské dohodě o klimatu 2015

Akademie věd ČR ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR uspořádala 30. března 2016 seminář k Pařížské dohodě o klimatu 2015 a jejích předpokládaných dopadech na Českou republiku. Autorem jednoho z odborných příspěvků a současně moderátorem diskuse byl někdejší ředitel Geologického ústavu AVČR Václav Cílek, do diskuse se zapojili mj. Lenka Lisá a Radek Mikuláš z GlÚ AVČR. Akce byla součástí dlouhodobého cyklu seminářů „Vědecké poznatky – základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost“.
Více zde

Krok k realizaci vesmírného výtahu A. C. Clarka?

Gunther Kletetschka a jeho japonští kolegové jsou autory nového článku popisujícího zlepšeni pevnosti super silných struktur uhlíkatých nanotrubiček. Je to další krok k realizaci výtahu do vesmíru. Publikace je v časopisu Nanotechnology (Impact Factor: 3.821)
Odkaz na článek

Prof. Zbyněk Roček – 70 let

V roce 2015 oslavil prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc. 70. narozeniny. K této příležitosti bylo právě vydáno speciální číslo časopisu Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments s dočasně volně přístupnými plnými texty všech příspěvků (do 30 dubna 2016). Link najdete ZDE.

Vyšla popularizační brožura “Rtuť v životním prostředí”

V publikační edici Strategie AV21 nakladatelství Academia se představují jednotlivé výzkumné programy a jedním z těchto výzkumných programů do kterých jsou zapojeni pracovníci GLÚ se nazývá Rozmanitost života a zdraví ekosystémů. Činnost tohoto programu je koordinována Biologickým centrem Akademie věd ČR a v rámci aktivit byla autorským kolektivem Tomášem Navrátil a Jan Rohovec vypracována popularizační brožura s názvem “Rtuť v životním prostředí”.

Medaile Vojtěcha Náprstka pro Radka Mikuláše

Čestné oborové medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy předal 10. února předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš třem novým laureátům. Jedním z nich je geolog RNDr. Radek Mikuláš, DSc., který je druhým laureátem této ceny z Geologického ústavu AVČR. Prvním byl v roce 2012 RNDr. Václav Cílek, CSc.
Fotografie


 

Výzkum karbonatitů a doprovodných alkalických hornin střední Indie

V prosinci 2015 se vědecký pracovník ústavu doc. Mgr. Lukáš Ackerman, PhD. v rámci vědeckého projektu České geologické služby účastnil terénních prací ve střední Indii na lokalitách Amba Dongar a Panwad-Kanwat, kde byly odebírány vzorky karbonatitů a doprovodných alkalických hornin (fonolity, trachyty apod.). Tyto lokality se nachází v severní části světoznámého výlevu plató bazaltů (tzv. Deccan Traps) ke kterému došlo na hranici Křída-Terciér.

Günther Kletetschka a jeho doktorandský student Matthew Markley jsou autory článku o kosmickém zvětrávání v časopisu Icarus (impakt faktor: 3,038)

V článku ukazujeme, že je možno analogické struktury vytvořit pomocí laseru, kterým ozařujeme (bombardujeme) zrna olivínu. Takto jsme připravili vzorky analogické k povrchu Merkuru, Měsíce a asteroidů. Dále jsme ukázali, že můžeme úroveň kosmického zvětrávání monitorovat pomocí frekvenčně závislé magnetické susceptibility.
Článek najdete zde

Na téma rtuť - Tomáš Navrátil a Jan Rohovec v pořadu Českého Rozhlasu Plus – Magazín Leonardo

Rtuťové teploměry zmizely z lékáren už před šesti lety. Upouští se ale i od amalgámových plomb, nutriční experti varují před rtutí v rybách a rtuť platila dlouhé roky za hlavní podezřelou v případu záhadného úmrtí astronoma Tychona Braha. Představuje rtuť skutečně takové nebezpečí a takovou zátěž pro naše zdraví a životní prostředí. Pohled geochemiků přináší Tereza Burianová.
Záznam vysílání je zde

Symposium Na pomezí samoty

Umělecko-vědecký projekt Na pomezí samoty vstupuje do závěrečného dějství. Hlavní výstava potrvá od 5.2 do 4. 3. 2016 v Galerii Školská 28, Praha 1. Představí se díla českých, islandských a norských umělců, kteří se v létě 2015 zúčastnili série tří umělecko-vědeckých expedic na Island, do severních Čech a do severního Norska (za Geologický ústav AVČR se severočeské části akce zúčastnili Václav Cílek a Radek Mikuláš).  K výstavě vyjde obsáhlý česko-anglický katalog.
Více zde; Web projektu; Fotografie

Archiv novinek

Hledáte starší novinky? Navštivte archiv novinek starších než 1 rok.