Detailní popis cesty

Detailní popis cesty ze stanice metra Dejvická (konečná linky A):

Po výstupu ze soupravy metra vyjděte schodištěm vlevo a za proskleným východem opět schodištěm vlevo na povrch (Vítězné náměstí). Pokračujte vpřed cca 80 m na nástupiště autobusů linek 107 a 147.

Z autobusu vystupte ve stanici Kamýcká. Zastávky obou linek se liší, nicméně v obou případech přejděte hlavní ulici (Kamýcká) a pokračujte ulicí Sídlištní. Na první křižovatce zahněte vlevo a pokračujte ulicí Rozvojová až k vrátnici do areálu AV.

Ve vrátnici se zapište a pokračujte okružní cestou (vpravo-rovně-vpravo) až k hlavní budově GlÚ.Dvojitými vstupními dveřmi k zamčeným žlutým dveřím. Zde je na zdi telefon pro kontakt s hostitelem.