Terénní výzkum pozdně archaických granitů (stáří ca. 2,9–2,6 miliard let) v severovýchodní Kanadě