Střižná zóna – archaické monzogranity a mladší žíly