Hmotový spektrometr s termální ionizací (TIMS) Thermo Triton Plus

Hmotový spektrometr s termální ionizací (TIMS) Thermo Triton Plus určený k měření izotopických poměrů vybraných prvků (např. Sr, Nd, Os, U, Pb) s velmi vysokou přesností což se využívá pro široké spektrum výzkumných témat horninové a environmentální geochemie, paleontologie, paleoekologie ale i archeologie a antropologie. Přístroj je vybaven devíti Faradayovými detektory, elektronovým násobičem, pěti zesilovači s rezistory 1013 Ω a systémem RPQ. Součástí TIMS laboratoře je rovněž vakuová žíhací jednotka, laminární box vybavený HEPA-filtrací a UPS-systém.

Hmotový spektrometr s termální ionizací (TIMS) Thermo Triton Plus 
Hmotový spektrometr s termální ionizací (TIMS) Thermo Triton Plus

Vakuová žíhací jednotka Thermo pro žíhání Re a Ta vláken pro Sr-Nd-Pb-U izotopickou analýzu
Vakuová žíhací jednotka Thermo pro žíhání Re a Ta vláken pro Sr-Nd-Pb-U izotopickou analýzu

Laminární box s HEPA-filtrací a související příslušenství
Laminární box s HEPA-filtrací a související příslušenství