Oddělení geologických procesů

Číslo skupiny: 
310
Vedoucí skupiny: 
Martin Svojtka
Pracoviště: 
Rozvojová
Kontaktní informace
Adresa: 
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje, Česká Republika
E-mail: 
svojtkaatgli [dot] cas [dot] cz
Telefon: 
+420 233 087 242

Oddělení geologických procesů se zabývá komplexním studiem procesů, které v minulosti působily a dosud působí v litosféře, tedy v zemské kůře a svrchní části zemského pláště. Analýza látkového, fyzikálního a biologického záznamu zachovaného v dostupných horninách nám umožňuje popsat dynamiku velkých litosférických bloků v minulosti, rekonstruovat teplotní, tlakový a časový vývoj velkých horninových celků včetně vývoje sedimentárních pánví od starších prvohor až do současnosti. Kvalitní poznání těchto procesů v geologické historii střední Evropy spolu s rozsáhlými výzkumnými aktivitami v celosvětovém měřítku umožňují produkci výsledků s všeobecnou platností a univerzálním využitím v rámci geovědních oborů.

Pracovníci: 

vedoucí oddělení
vědecký pracovník

zástupce vedoucího oddělení
vědecký pracovník

emeritní vědecký pracovník AV ČR
vedoucí vědecký pracovník

emeritní vědecký pracovník GLÚ

vedoucí vědecký pracovník

vědecký pracovník

pracovník ve vědě a výzkumu

postdoktorand

Výzkumné projekty: