Rock Creek Park, Maryland

doc. Mgr. Lukáš Ackerman, Ph.D.

Pracovní zařazení: 
zástupce vedoucího oddělení, vědecký pracovník

Telefon: 
+420 233 087 240, +420 233 087 200, +420 233 087 296, +420 233 087 258
E-mail: 
ackermanatgli [dot] cas [dot] cz

Adresa: 
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje, Czech Republic
Číslo místnosti: 
Suchdol 332
Pracovní skupina: 
Oddělení geologických procesů
Specializace: 
geochemie

Můj výzkum zahrnuje komplexní geochemii magmatických, sedimentárních a metamorfních hornin co se týče jejich vzniku, stáří a vývoje v průběhu historie Země. V rámci tohoto výzkumu je aplikován multidisciplinární přístup zahrnující petrologii, mineralogii a geochemii hlavních/stopových prvků a izotopovou geochemii (Sr-Nd-Pb-Hf, Si-Mo-Fe, C-O). Kromě toho se intenzivně věnuji vývoji a aplikaci geochemických metod a analytické chemii pomocí hmotnostní spektrometrie (ICP-MS, TIMS).   

Výzkumné projekty: