doc. RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc.

Pracovní zařazení: 
emeritní vědecký pracovník AV ČR, vedoucí vědecký pracovník

Telefon: 
+420 233 087 204
E-mail: 
ulrychatgli [dot] cas [dot] cz

Adresa: 
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje, Czech Republic
Číslo místnosti: 
Suchdol 237
Pracovní skupina: 
Oddělení geologických procesů
Specializace: 
mineralogie, petrologie a geochemie vulkanitů

Výzkumné projekty: