19. Česko-slovensko-polská paleontologická konference & 11. Mikropaleontologický workshop MIKRO 2018

     19. Česko-slovensko-polská paleontologická
      konference & 11. Mikropaleontologický workshop
      MIKRO 2018

      Geologický ústav AV ČR, v. v. i. (hlavní pořadatel), Západočeské muzeum v Plzni
      a Grzybowski Foundation vás zvou k účasti na 19. Česko-slovensko-polské
      paleontologické konferenci, která se bude konat 18. – 19. října 2018. Přidružený
      workshop MIKRO 2018 proběhne ve středu 17. října 2018.

      Kompletní informace najdete zde.

      1st circular     2nd circular     3rd circular