Konference

Geologický ústav AV ČR, v.v.i. uspořádal Berriasian Working Group meeting 2018

Vedoucí laboratoře paleomagnetismu Petr Schnabl v květnu 2018 zorganizoval mezinárodní setkání vědců zabývajících se datováním hornin hraničního intervalu jura-křída (tvz. Berriasian Working Group meeting). Konference proběhla v Kroměříži a zúčastnilo se jí dalších 5 vědeckých pracovníků z Geologického ústavu AV ČR, kolegové z Univerzity Karlovy, České geologické služby, Technické univerzity v Ostravě a dále vědci ze Slovenska, Polska, Velké Británie, Francie, Bulharska, Maďarska a Číny. Jedná se o problematiku světového významu, neboť hraniční interval jura-křída je poslední rozhraní mezi dvěma útvary, které není definováno stratotypem Mezinárodní stratigrafické komise. Byly prezentovány nejnovější výsledky integrovaného výzkum a provedeny terénní výjezdy na významné lokality na území České republiky (Kurovický lom a Štramberk). Fotogalerie je zde.

A summer course Geology of Lithium

August 27 – September 1, Mikulov v Krušných Horách (eastern Erzgebirge, Czech Republic)
The summer course, organized by the Czech Academy of Science, is designed to bring young scientists into the geology of lithium, in the theoretical and laboratory aspects, as well as the practical exploration of Li-raw materials.

For details click here.

Mimořádný seminář o geologickém vývoji západních Karpat

Dne 18.1. 2018 od 9:30 hod proběhne na Geologickém ústavu mimořádný seminář na téma Geologický vývoj Západních Karpat. Detaily v pozvánce.

Geologický ústav byl spolupořadatelem Mezinárodního sympozia ICOS 2017

V červnu proběhlo 4. Mezinárodní konodontové sympozium ve španělské Valencii, které rovněž hostilo zasedání Mezinárodní subkomise pro stratigrafii devonu při ICS, IUGS a Mezinárodní subkomise pro stratigrafii siluru. Tato významná akce se věnovala nejnovějším poznatkům o tajemných mořských organismech, které jsou považovány za přímé předchůdce skupiny obratlovců a na nichž je založena globální stratigrafie paleozoika a datování mořských uloženin na což pak navazují další geologická doplňková studia. Po skončení sympozia následovala na začátku července exkurze do siluru a devonu pražské synformy a Karnských Alp, které se zúčastnili specialisté z pěti kontinentů.

Zobrazovací a analytické metody pro (nejen) geology v Brně

Geologický ústav AV ČR ve spolupráci s PřF MU Brno pořádají 25. října 2016 jednodenní workshop na téma uplatnění moderních zobrazovacích a analytických metod v geologii. Program workshopu je zde.