Zobrazovací a analytické metody pro (nejen) geology v Brně

Geologický ústav AV ČR ve spolupráci s PřF MU Brno pořádají 25. října 2016 jednodenní workshop na téma uplatnění moderních zobrazovacích a analytických metod v geologii. Program workshopu je zde.