Geologický ústav AV ČR, v.v.i. uspořádal Berriasian Working Group meeting 2018

Foto Kristýna Čížková

Vedoucí laboratoře paleomagnetismu Petr Schnabl v květnu 2018 zorganizoval mezinárodní setkání vědců zabývajících se datováním hornin hraničního intervalu jura-křída (tvz. Berriasian Working Group meeting). Konference proběhla v Kroměříži a zúčastnilo se jí dalších 5 vědeckých pracovníků z Geologického ústavu AV ČR, kolegové z Univerzity Karlovy, České geologické služby, Technické univerzity v Ostravě a dále vědci ze Slovenska, Polska, Velké Británie, Francie, Bulharska, Maďarska a Číny. Jedná se o problematiku světového významu, neboť hraniční interval jura-křída je poslední rozhraní mezi dvěma útvary, které není definováno stratotypem Mezinárodní stratigrafické komise. Byly prezentovány nejnovější výsledky integrovaného výzkum a provedeny terénní výjezdy na významné lokality na území České republiky (Kurovický lom a Štramberk). Fotogalerie je zde.