Stopové prvky v křemeni - zakonzervovaná informace o vývoji silikátové taveniny

Trvání: 
01.01.2010 - 31.12.2012
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
210/10/1105
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Karel Breiter
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Internal collaborators: 
Lukáš Ackerman
Internal collaborators: 
Zuzana Korbelová
Internal collaborators: 
Martin Svojtka
Anotace: 

Cílem projektu je využít chemické složení magmatického křemene pro interpretaci vývoje variských granitoidů a ryolitů v Českém masivu. Křemen je relativně nejstabilnější horninotvorný minerál, odolný proti většině post-magmatických a hydrotermálních procesů. Vnitřní stavba křemenných krystalů a obsahy stopových prvků v krystalové mřížce křemene uchovávají detailní informaci o teplotně-tlakovém a chemickém vývoji silikátové taveniny. Studium vnitřní stavby krystalů pomocí katodové luminiscence (CL) a stanovení obsahů stopových prvků in situ pomocí laserové ablace ICP-MS bude kombinováno s rozsáhlými existujícími soubory dat z oborů petrologie, geochemie a mineralogie za účelem interpretace vývoje různých typů variských granitoidních plutonů v Českém masivu. Dalším přínosem projektu bude metodický rozvoj nové laboratoře LA ICP-MS v GLÚ AV ČR, která bude otevřena během roku 2009. Křemen se svým jednoduchým chemickým složením je ideální pro metodický rozvoj a ideálním přírodním materiálem.

+