Jezerní a uhelné sedimenty sokolovské pánve jako archiv miocénního kontinentálního paleoprostředí, paleoklimatu a tektoniky

Trvání: 
01.01.2009 - 31.12.2011
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
205/09/1162
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jaroslav Kadlec
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Karel Martínek (Univerzita Karlova)
Internal collaborators: 
Jiřina Dašková
Internal collaborators: 
Otakar Man
Internal collaborators: 
Petr Pruner
Internal collaborators: 
Petr Schnabl
Anotace: 

Cílem navrhovaného projektu je rekonstrukce paleoprostředí a klimatické historie cyprisového souvrství a podložní uhelné sloje Antonín v sokolovské pánvi. Multidisciplinární přístup přispěje k porozumění miocénních klimatických změn a mechanismům jejich zápisu do stratigrafického záznamu.

+