prom. geol. Otakar Man, CSc.

Pracovní zařazení: 
emeritní vědecký pracovník GLÚ

Telefon: 
+420 233 087 276
E-mail: 
manatgli [dot] cas [dot] cz

Adresa: 
Průhonice 770, 252 43 Průhonice - Czech Republic
Číslo místnosti: 
Suchdol 116
Pracovní skupina: 
Oddělení paleomagnetismu

Výzkumné projekty: