Publications

2016–2017

Bruthans J., Kamas J., Filippi M., Zare M., Mayo A. L. (2017): Hydrogeology of salt karst under different cap soils and climates (Persian Gulf and Zagros Mts., Iran). International Journal of Speleology, 46 (2), 303-320.

2013–2014

Filippi M., Bruthans J., Jager O., Zare M., Asadí N. (2013): Project NAMAK: Some of the most spectacular findings in the Iranian salt karst. in Filippi M., Bosák P. (Eds), 2013. Proceedings of the 16th International Congress of Speleology, July 21–28, Brno. Volume 3, 48-53. Czech Speleological Society. Praha.

Bruthans J., Filippi M. (2016): Tajemné solné hory a jeskyně v Íránu. Přírodovědci.cz. 04: 11-13. PřF UK Praha.

2011–2012

Filippi M. , Bruthans J., Palatinus L., Zare M., Asadi N. (2011): Secondary halite deposits in the Iranian salt karst: general description and origin. International Journal of Speleology. 40, 2: 63-83. 

2009–2010

Bruthans J., Filippi M., Zare M., Churáčková Z., Asadi N., Fuchs M., Adamovič J., (2010): Evolution of salt diapir and karst morphology during the last glacial cycle: effects of sea-level oscillation, diapir and regional uplift, and erosion (Persian Gulf, Iran). Geomorphology. 121: 291-304.

Filippi M. , Jäger O., Bruthans J., Šlechta S., (2010): Expedice Namak 2009: Nová motivace. Speleofórum 2010, roč. 29, Česká Speleologická Společnost - Praha. 34-42. (in Czech with English summary)

Filippi M., Bruthans J. (2009): Czech-Iranian research in salt karst (SE Iran, Zagros Mts.): Project NAMAK in the period 2005-2008. In: Z. Motyčka and V. Vlčková (Eds.), Czech Speleological Society 2005-2008. CSS, Prague. pp 39-43.

Filippi M., Jäger O., Bruthans J. (2009): Expedice Namak 2008: S pískem do Íránu a se solankou domů (Expedition Namak 2008: Taking sand to Iran and bringing brine back home).- domů Speleofórum 09, roč. 28, Česká speleologická společnost – Praha, 49-59. (in Czech with English summary)

Bruthans J., Filippi M., Asadi N., Zare M., Šlechta S., Churáčková Z., (2009): Surficial deposits on salt diapirs (Zagros Mts. and Persian Gulf Platform, Iran): Characterization, evolution, erosion and influence on landscape morphology. Geomorphology. 107, 195-209.

2007–2008 

Bruthans J., Asadi N., Filippi M., Vilhelm Z., Zare M., (2008): Erosion rates of salt diapirs surfaces: An important factor for development of morphology of salt diapirs and environmental consequences (Zagros Mts., SE Iran). Environmental Geology, 53, 5: 1091-1098.

Filippi M., Bruthans J., Vilhelm Z., (2008): Namak 2007: Expanze na nové solné pně.- Speleofórum 08, roč. 27, Česká speleologická společnost – Praha, 59-67. (in Czech with English summary)

Filippi M., Bruthans J., Vilhelm Z., (2007): Namak 2006: za nejdelší solnou jeskyní světa.- Speleofórum 07, roč. 26, Česká speleologická společnost – Praha, 25-34. (in Czech with English summary)

Filippi M. (2007): Solihory, solipády a sůlovce: vzácný geologický fenomén.- Outdoor, 6/07, 72-76. (in Czech)

2005–2006 

Bruthans J., Filippi M., Geršl M., Zare M., Melková J., Pazdur A., Bosák P. (2006): Holocene marine terraces on two salt diapirs in Persian Gulf (Iran): age, depositional history and uplift rates.- Journal of Quaternary Science. 21, 8: 843-857.

Bruthans J., Filippi M., Zare M., Asadi N., Vilhelm Z. (2006): 3N Cave (6580 m): Longest salt cave in the world.- The NSS news. National Speleological Society. 64, 9: 10-18. 

Filippi M., Bruthans J., Vilhelm Z., Zare M., Asadi N., (2006): La grotte 3N, Iran (6 580 m): le nouveau record du monde de la plus longue cavité dans le sel.- Spelunca, 104: 15-18. (in French)

Filippi M., Bruthans J., Svoboda T. (2006): Expedice NAMAK 2005.- Speleofórum 06, roč. XX, Česká speleologická společnost – Praha. 47-51. (in Czech with English summary) 

Filippi M., Bruthans J., Vilhelm Z., Zare M., Asadi N., (2006): 3N Cave, new world's longest cave in salt.- Abstracts book of 2nd Middle-Eeast Speleology Symposium (MESS2), American University of Beirut. Lebanon. April 21.-23. 2006. 15.

Jäger O. (2006): Expedice Namak 2006.- Ingema Net:  http://www.ingema.net/clanek.php?id=626 (in Czech)

Filippi M. (2006): Radost přijde až jako poslední.- Outdoor, 2/06, 6-7. (in Czech)

Bruthans J., Filippi M., Bosák P., Zare M. (2005): Mature cave systems in salt and their evolution under sea-level oscillations and salt diapir uplif (Persian gulf, Iran).- Sixth International Conference on Geomorphology - Geomorphology in regions of environmental contrasts. Zaragoza (Spain) 7. - 11.9. 2005, page 442, Abstract volume 511 p. (Ed.: Gutiérrez F., Gutiérrez M., Desir G., Buerrero J., Lucha P., Marín C., García-Ruiz J-M.) 

Bruthans J., Filippi M. , Jäger O., Asadi N., Zare M. (2005): NAMAK: Czech-Iranian research project in Iranian salt karst (SE Zagros Mts.). In: P. Bosák and Z. Motyčka (Eds.), Czech Speleological Society 2001-2004. CSS, Prague, pp. 49-53. 

Filippi M., Bruthans. J., Bosák, P., Zare, M. (2005): A preliminary note on a various types of chemogenic infillings from halite karst, SE Zagros Mts., Iran. 13th International Karstological School "Classical Karst" - Karst in various rocks, Abstract (Poster), 27.6. - 30.6. 2005, Karst Research Institute ZRC SAZU, Postojna, Slovenija. Guide-booklet for the excursions and abstracts of presentations (Ed.: M. Knez, M. Petrovšek, T. Slabe, S. Šebela), p. 26. 

Filippi M., Bruthans. J. (2005): Po krk v soli.- Outdoor, 1/05, 28-33. (in Czech)

2003–2004

Filippi M. (2004): Solný kras. - In: Kolektiv, Živel Země, Agentura Koniklec, Praha. 368 pp. (ISBN 80-902606-5-9), 84-85. (in Czech)

Filippi M., Palatinus L. (2004): Další poznatky o mineralogii solných pňů v Íránu.- Minerál 5/04, Brno, 382-389. (in Czech)

Bruthans J., Filippi M., Kolčava M., Palatinus P. (2004): Expedice NAMAK 2004 aneb Írán už nebude jako dřív?.- Speleofórum 04, roč. XXIII, Česká speleologická společnost – Praha. 65-70. (in Czech)

Filippi M. (2003): Zajímavé výskyty minerálů na solných pních v jižním Íránu.- Minerál 4/03, Brno, 278-287. (in Czech)

2001–2002

Filippi M., Bruthans J., Vašíček M. (2002): Mineralien aus den Salz-Diapiren von Hormoz, Namakdan und Khurgu, Zagros-Berge, Süd-Iran.- Mineralien Welt, 13 (1), 60-72. (in German)

Filippi M., Šmíd J., Bruthans J., Palatinus,L. (2002): Fantastické objevy v království soli pokračují: Jeskyně Tří naháčů je druhá nejdelší v soli na světě. - magazín KOKTEJL, roč. XI/2, Czech Press Ústí n/L., 78-87. (in Czech)

Bosák P., Filippi M., Bruthans J., Svoboda T., Šmíd J., (2002): Karstogenesis and speleogenesis in salt plugs: Case study from the SE Zagros Mts., Islamic Republic of Iran.- Proceedings of the Middle-Eeast Speleology Symposium (MES), April 20.-21. 2001, 62-79. Lebanon 

Bruthans J., Filippi M., Šmíd J. (2002): Solný kras.- Vesmír, roč. 81, 12, 675-682. (in Czech)

Bruthans J., Filippi M., Šmíd J., Palatinus L. (2002): Tří Naháčů and Ghar-e Daneshyu caves - The world´s second and fifth longest salt caves.- The International Caver 2002, 27-36, Swindon, U.K.

Filippi M. (2001): Objev hydrotermálního krasu na ložisku Zanjirech, stř. Írán.- Minerál 1/01, Brno, 33-38. (in Czech)

Filippi M. (2001): Halit v solném krasu na ostrově Hormoz (j. Írán).- Minerál, Brno, 440-446. (in Czech)

Filippi M., Bruthans J., Šmíd J., Šebek O. (2001): Nové poznatky ze solného krasu v jižním Íránu.- Speleofórum 01, roč. XX, Česká speleologická společnost - Praha, 59-65. (in Czech)

Bosák P., Bruthans J., Filippi M., Svoboda T., Šmíd J. (2001): Salt plugs of the SE Zagros Mts., Islamic Republic of Iran: Karst and caves.- MES - Middle-Eeast Speleology Symposium 20.-21.4. 2001, p. 28 (USEK) Lebanon - abstrakt přednášky

1999–2000

Bruthans J., Filippi M. (2000): Thickness of gypcrete, an important factor in the morphogenesis of salt karst - abs. 8th Int. Karstol. School: Classical Karst - Colapse Dolines, Postojna. - paper abstract in: Cave and Karst Science, 27, 1, p. 39 

Bruthans J., Filippi M., Šmíd J. (2000): Sůl, jen samá sůl, ani špetka vápence.- magazín KOKTEJL, roč. IX/4, Czech Press Ústí n/L., 170-180. (in Czech)

Bruthans J., Filippi M., Šmíd J. (2000): Čtyři prosolené expedice.- Krasová deprese, 8, Praha, 14-19. (in Czech)

Bruthans J., Filippi M., Šmíd J.(2000): Írán, čtyři prosolené expedice a druhá nejdelší jeskyně v soli na světě.- SPELEO,  Praha, ČSS. 30, 6-13. (in Czech)

Bruthans J., Filippi M. (2000): Thickness of gypcrete, an important factor in the morphogenesis of salt karst - abstracts Int. Karstol. School.: 8th Int. Karstol. School: Classical Karst - Colapse Dolines, Postojna.

Bruthans J., Filippi M., Palatinus L. (2000): New findings about salt karst in Zagros mountains, Iran.- abstract 4th EXLO - Int. Speleol. Conf., Belgium, 42-46.

Bruthans J., Šmíd J., Filippi M., Zeman O. (2000): Thickness of caprock and other important factors affecting morphogenesis of salt karst. - Acta Carsologica, 29/2, Ljubljana, 51-64.

Bruthans J., Filippi M., Svoboda T., Šmíd J., Bosák P. (1999): Solný kras v jv. Zagrosu, Írán.- sborník Speleofórum ´99, roč. XVIII/1999, Česká speleologická společnost - Praha, 41-46. 

Bosák P., Bruthans J., Filippi M., Svoboda T., Šmíd J. (1999): Karst and Caves in the Salt Diapirs, SE Zagros Mts., Iran. - abstracts, 7th Int. Karstol. School.: Classical Karst-Roofles Caves, Postojna. 

Bosák P., Bruthans J., Filippi M., Svoboda T., Šmíd J. (1999): Karst and Caves in the Salt Diapirs, SE Zagros Mts., Iran. - Acta Carsologica, 28/2, Ljubljana, 41-75.
 

Groups: