Answers to queries of viewers

ČT 2, Televizní akademie, Planeta Země, pátek 27.5.2011, 15.55-16.00
[Mikuláš, R. a Slavík P. (moderator Hladký); in Czech]