Internetová databáze jevů skalního řícení – území CHKO Lužické hory

Duration: 
01.01.2018 - 31.12.2018
Classification
Grant agency: 
AVČR
Registration number: 
9222
Investigators
Internal investigator/coinvestigator: 
Jiří Adamovič
Interní řešitel: 
is principal investigator
Annotation: 

Rostoucí výskyt případů skalního řícení v pískovcových oblastech vyvolal potřebu jeho zmapování v čase a prostoru, zejména co se týče případů z posledních desetiletí. Ty byly často zaznamenány místními obyvateli a nahlášeny na úřady nebo správy příslušných chráněných krajinných oblastí. Přesto nejsou evidovány ani uvedeny v žádných databázích. Veřejně dostupná internetová evidence skalního řícení by tak měla poskytnout možnost fundovaného posouzení na kterých místech je třeba obyvatelstvo před tímto jevem varovat. V roce 2016 byla vytvořena databáze případů skalního řícení pro území CHKO Kokořínsko–Máchův kraj, v roce 2017 pro oblast CHKO Český ráj. V roce 2018 je hlavním cílem naplnit databázi objekty z území CHKO Lužické hory a okolí. Otevřená databáze jevů skalního řícení v pískovcových oblastech usnadní časovou i prostorovou predikci dalších podobných událostí a zvýší povědomí veřejnosti o frekvenci a příčinách těchto jevů. Databáze bude využitelná Správou CHKO při sestavení plánů péče a obcemi při vyhodnocení rizika poškození stavebních objektů. Databáze je přístupná na adrese http://rockfall.gli.cas.cz. Projekt probíhá v rámci programu Přírodní hrozby - Strategie AV21 Akademie věd ČR.