Odborný pracovní seminář Problematika rtuti v životním prostředí a zdraví

Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR

pořádá seminář v pondělí 22. 11. 2021, ve 13:00 – 16:00
v sále 206, ve II. patře Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Seminář se uskuteční v prezenční i online formě s možností připojení zde.

PROGRAM
13:00   Rtuť – globální polutant v životním prostředí ČR
           Tomáš Navrátil, Geologický ústav AV ČR
13:20   Lokality kontaminované rtutí – poznatky z příkladových studií
           Jan Rohovec, Geologický ústav AV ČR       
13:40   Techniky monitorování koncentrací rtuti v ovduší
           Adéla Holubová Šmejkalová, Český hydrometeorologický ústav
14:00   Emisní inventura rtuti v ČR
           Pavel Machálek, Český hydrometeorologický ústav
14:20   Rtuť v životním a pracovním prostředí
           Milan Tuček, 1. LF UK a VFN
14:40   Rtuť u české populace – porovnání s vybranými evropskými zeměmi
           Věra Spěváčková, Mája Čejchanová, Milena Černá, Státní zdravotní ústav a Eva Rychlíková
16:00   Závěr