List of published papers

( ) means papers in review or in press

1. Mikuláš R. (1982): Zpráva o několika dočasných odkryvech v bohdaleckém a králodvorském souvrství v Praze 4. - Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd., 151, 4, 199-203. Praha.

2. Mikuláš R. (1982): Nové odkryvy v podolském rudním horizontu v Praze 4. - Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd., 151, 4, 211-217. Praha.

3. Mikuláš R. (1983): Two new brachiopod species of the suborder Strophomenidina from the Podolí iron ore horizon. - Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd., 152, 1, 4-8. Praha.

4. Mikuláš R. (1984): Nové nálezy fosilií ve starším paleozoiku v okolí Rožmitálu pod Třemšínem (English summary). - Čas. Mineral. Geol., 29, 1, 87-90. Praha.

5. Mikuláš R. (1985): Brachiopods of the genus Gelidorthis from the Bohdalec and Králův Dvůr Formations. - Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd, 153 (1984), 4, 217-220. Praha.

6. Mikuláš R. (1985): The brachiopod genera Leptaena and Rostricellula from the lower part of the Kralodvorian Stage. - Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd., 153 (1984), 4, 220-221. Praha.

7. Mikuláš R. (1985): The brachiopods of the Podolí ore horizon (Upper Ordovician, Barrandian area). - Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd., 154, 1, 51-54. Praha.

8. Mikuláš R. (1988): Assemblages of trace fossils in the "Polyteichus facies" of the Bohdalec Formation (Upper Ordovician, Bohemia). - Věst. Ústř. Úst. geol., 63, 1, 23-33. Praha.

9. Mikuláš R. (1989): Trace fossils from the Upper Ordovician pelitic sediments of Bohemia. - Acta Univ. Carol. - Geol., 1988/3, 343-363. Praha.

10. Mikuláš R. (1990): The ophiuroid Taeniaster as a tracemaker of Asteriacites, Ordovician of Czechoslovakia. - Ichnos, 1, 133-137.

11. Mikuláš R. (1990): Flute and roll marks from the "Jezírko" quarry near Dobříš (Upper Proterozoic, Bohemia). - Věst.Ústř. Úst. geol., 65, 5, 371-373. Praha.

12. Mikuláš R. (1991): Trace fossils from siliceous concretions in the Šárka and Dobrotivá Formations (Ordovician, central Bohemia). - Čas. Mineral. Geol., 36, 1, 29-38. Praha.

13. Mikuláš R.(1991): Oolitické horniny v "polyteichové facii" bohdaleckého souvrství v Praze 4. - Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd., 156 (1987), 1/4, 97-100. Praha.

14. Mikuláš R. (1991): Trace fossils from the Ordovician of central Bohemia (Abstract). In: Z. Roček (ed.): Czechoslovak Paleontology 1990 (Address and abstracts). - Carolinum Press, Charles University, Prague.

15. Mikuláš R. - Plička M. - Skalický J. (1991): Nález bahenních svitků v pískovcích spodního triasu na lokalitě Devět křížů (severovýchodní Čechy) (English summary). - Věst. Ústř. úst. geol., 66, 4, 247-249. Praha.

16. Mikuláš R. (1992): Trace fossils from the Kosov Formation of the Bohemian Upper Ordovician. - Sbor. geol. Věd, Paleont., 32, 9-54. Praha.

17. Mikuláš R. (1992): Trace fossils from the Zahořany Formation (Upper Ordovician, Bohemia). - Acta Univ. Carol. - Geol., 990/3, 307-335. Praha.

18. Kettnerová M. - Mikuláš R. (1992): Proterozoikum a paleozoikum ve zbořenokosteleckém metamorfovaném ostrově (English summary). - Věst. Čes. geol. úst., 67, 5, 327-336. Praha.

19. Mikuláš R. (1992): Trace fossils from Early Silurian graptolitic shales of the Prague Basin (Czechoslovakia). -Čas. Mineral. Geol., 37, 3, 219-227. Praha.

20. Mikuláš R. (1993): Early Cretaceous borings from Štramberk. - Čas. Mineral. Geol., 37, 4/1992, 297-312. Praha.

21. Mikuláš R. (1993): Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů). - Čas. Mineral. Geol., 37, 4/1992, 349-352. Praha.

22. Mikuláš R. (1992): The ichnogenus Asteriacites: paleoenvironmental trends. - Věst. Čes. geol. Úst., 67, 6, 423-433. Praha.

23. Mikuláš R. (1993): Teredolites from the Upper Cretaceous near Prague (Bohemian Cretaceous Basin, Czechoslovakia). - Věst. Čes. geol. Úst., 68, 1, 7-10. Praha.

24. Mikuláš R. (1993): Trace fossils and ichnofacies of the Ordovician of the Prague Basin (central Bohemia, Czech Republic). - Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.), 88, 1-4, 99-112. Madrid.

25. Mikuláš R. (1993): Unusual assemblages of borings from Štramberk (Early Cretaceous), Moravia, Czech Republic. - Palaontologische Gesellschaft, 63. Jahrestagung, Abstrakte, Mesozoikum. 31. Praha.

26. Mikuláš R. (1993): Ichnologie - jiný pohled na živý svět. - Vesmír, 72, 10, 563-565. Praha.

27. Mikuláš R. (1995): Trace fossils from the Klabava Formation. - Acta Univ. Carol. - Geol., 1992/3-4, 385-419. Praha.

28. Pek I. - Mikuláš R. (1996): Úvod do studia fosilních stop. - Práce Čes. geol. Úst. / Czech Geological Survey Special Papers, 6, 56 str. Praha.

29. Mikuláš R. - Straková M. (1995): Trace fossils in "Flora der Vorwelt" by K. Sternberg and in Sternberg’s palaeontological collection (National Museum, Prague). - Sbor. Nár. Muz., Ř. přírodověd., 1993/1-4, 143-150. Praha.

30. Mikuláš R. (1994): Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve středočeském kambriu. - Zprávy o geologických výzkumech v r. 1992, Čes. geol. Úst., 68-69. Praha.

31. Mikuláš R. (1994): New information on trace fossils of the Early Ordovician of Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic). - Čas. Mineral. Geol., 38, 3-4, 171-182. Praha.

32. Mikuláš R. (1994): Bioturbation of freshwater sediments of the Semily Formation (Late Craboniferous, Podkrkonoší basin, Czech Republic). - Čas. Mineral. Geol., 38, 3-4, 183-188. Praha.

33. Mikuláš R. (1994): Geologické zajímavosti připravované NPR Hradčanské stěny. - Čas. Mineral. Geol., 38, 3-4, 221-224. Praha.

34. Mikuláš R. (1994): Další pseudokrasová jeskyně ve flyšoidních sedimentech středočeského ordoviku. - Speleo,14, str. 32. Praha.

35. Mikuláš R. (1994): Sponge borings in stromatoporoids and tabulate corals from the Devonian of Moravia (Czech Republic). - Věst. Čes. geol. Úst., 69, 1, 69-73. Praha.

36. Mikuláš R. (1998): Trace fossils from the Letná Formation (Ordovician, Czech Republic). - Sbor. geol. Věd - Journal of Geological Sciences, Paleontologie, 34, 5-24, I-XXIV. Praha.

37. Mikuláš R. (1996): Trace fossils in the Cambrian of the Barrandian area, Czech Republic. In: Baldis, B. – Aceňolaza, F.G. (eds,): Early Paleozoic Evolution in NW Gondwana. – Serie Correlacion Geologica No 12, p. 291-292. Tucumán.

38. Mikuláš R. - Pek I. (1994): Spirocircus cycloides, a new ichnofossil from the Upper Cretaceous in Northern Moravia. - Věst. Čes. geol. Úst., 69, 1, 75-77. Praha.

39. Mikuláš R. (1994): Pseudokrasová jeskyně u Kácova. - Speleo,14, str. 32, 36. Praha.

40. Mikuláš R. (1995): Trace fossils at the Arenig - Llanvirn boundary (Ordovician, Drahouš locality, Prague Basin, Czech Republic). - Jour. Czech geol. Soc., 205-212. Praha.

41. Mikuláš R. (1995): Finds of ichnofossils in the Ordovician of the Rožmitál Trench (Czech Republic). - Čas. Mineral. Geol., 241-243. Praha.

42. Chlupáč I. - Mikuláš R. (1995): Amanitichnus omittus ichnogen. et ichnosp. nov. from the Middle Cambrian, Barrandian area, Czech Republic. - Ichnos, 3, 273-279. Chur, London, Paris, New York, Melbourne.

43. Pek I. - Gába Z. - Mikuláš R. (1994): Ichnofossil Paleodictyon (Glenodictyum) praedictum from Štíty (Cretaceous, Moravia, Czech Republic). - Věst. Čes. geol. Úst., 69, 2, 47-49. Praha.

44. Žítt J. - Mikuláš R. (1994): Ichnofossils in phosphatic fillings of joints and crevices of the rock substrate (Upper Cretceous, Czech Republic). - Věst. Čes. geol. Úst., 69, 2, 25-30. Praha.

45. Mikuláš R. (1995): Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve. - Zpr. geol. Výzk., 66-67. Praha.

46. Mikuláš R. (1994): Trace fossils in the Cambrian of the Barrandian area, Czech Republic. - IGCP Project 351, 1994 Meeting, Morocco, Rabat, Nov. 29 - Dec. 7. 1994. Abstracts. 20-21. Rabat.

47. Mikuláš R. (1995): Zkamenělé stopy (ichnofosilie) v brdském kambriu. II. seminář Příroda Brd a perspektivy její ochrany, sborník z konference, str. 28-32. - Okresní úřad Příbram a Ministerstvo obrany. Příbram.

48. Mikuláš R. (1995): Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu. - Zpr. geol. Výzk. 1993, 65-66. Praha.

49. Mikuláš R. (1995): Rudolfova štola v Praze - významný odkryv v barrandienském ordoviku (English summary). - Jour. Czech. geol. Soc., 245-249. Praha.

50. Mikuláš R. (1994): Jeskyně v Malé Chuchli. - Speleo, 17/1994, 31-32. Praha.

51. Mikuláš R. (1994): Pseudokrasové jeskyně v údolí Zábrdky u Strážiště. - Speleo, 1994/17, 31. Praha.

52. Mikuláš R. (1994): Ichnology and its possibilities in the study of crises of biota. In: J. Hladil - P. Čejchan (ed.): Proceedings of the Local Meeting "Patterns and trends of recoveries from deep crises of the IGCP 335 Project "Recoveries from mass extinctions", Prague, April 20-21, 1994.- Geolines, 1, 23-24. Praha.

53. Mikuláš R. (1994): Using of "semi-fossil" sources of energy: a successfull strategy in crises of biota? In: J. Hladil - P. Čejchan (ed.): Proceedings of the Local Meeting "Patterns and trends of recoveries from deep crises of the IGCP 335 Project "Recoveries from mass extinctions", Prague, April 20-21, 1994.- Geolines, 1, 19-22. Praha.

54. Mikuláš R. (1994): Change of activity as a possible consequence of crisis of biota (example: behavior of ophiuroids documented by the trace fossils. In: J. Hladil - P. Čejchan (ed.): Proceedings of the Local Meeting "Patterns and trends of recoveries from deep crises of the IGCP 335 Project "Recoveries from mass extinctions", Prague, April 20-21, 1994.- Geolines, 1, 22-23. Praha.

55. Pek, I. - Vašíček, Z. - Roček, Z. - Hajn, V. - Mikuláš R.(1996): Základy zoopaleontologie. Vydavatelství Univerzity Palackého. Olomouc. 264 p.

56. Mikuláš R. (1994): Využití "semifosilních" zdrojů energie - úspěšná strategie při krizích bioty? - Vesmír, 73, 447-448. Praha.

57. Mikuláš R. (1995): Pseudokrasové jeskyně v údolí Skalského potoka. - Speleo, 19, 31-32. Praha.

58. Mikuláš R. (1995): New finds of trace fossils from the Bohdalec and Králův Dvůr Formations (Late Ordovician, Barrandian area, Czech Republic). - Jour. Czech Geol. Soc., 39, 4, 303-312. Praha.

59. Mikuláš R. (1995): Pseudokrasové výklenky a skalní brána u Osečné a Hamru. Speleo, 19, 28-29. Praha.

60. Mikuláš, R. - Pek, I. (1995): Tertiary borings in carbonate rockgrounds from Hranice (northern Moravia, Czech Republic). - Bull. Czech geol. Surv., 70, 1, 19-26. Praha.

61. Fatka, O. - Kraft, J. - Kraft, P. - Mergl, M. - Mikuláš, R. - Štorch, P. (1995): Ordovician of the Prague Basin: stratigraphy and development. In: Cooper, J.D. - Droser, M.L. - Finney, S.C. (ed.): Ordovician Odyssey: Short papers for the Seventh International Symposium on the Ordovician System. - SEPM Pacific Section. Fullerton.

62. Pek, I. - Mikuláš, R. (1995): A pathological anomaly of a conch of Pirenella picta mitralis (Eichwald, 1830) from the Badenian at Česká Třebová (Czech Republic). - Jour. Czech Geol. Soc., 40/4, str. 67-68. Praha.

63. Mikuláš, R. (1995): Trace fossils from the Paseky Shale (Early Cambrian, Czech Republic). - Jour. Czech geol. Soc., 40/4, 37-45. Praha.

64. Mikuláš, R. (1995): Mikroskulptura ichnodruhu Entobia solaris (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štramberku. - Zpr. geol. Výzk. 1994, 78-79. Praha.

65. Mikuláš, R. (1995): Největší dosud známý jedinec ichnorodu Chondrites Sternberg, 1833. - Zpr. Geol. Výzk. 1994, 79-80. Praha.

66. Mikuláš, R. - Pek, I. - Zimák, J. (1995): Teredolites clavatus from the Cenomanian near Maletín (Bohemian Cretaceous Basin), Moravia, Czech Republic. - Bull. Czech geol. Survey, 70, 2, 51-57. Praha.

67. Mikuláš, R. - Petr, V. - Prokop, R.J. (1995): First occurrence of "brittlestar bed" (Echinodermata, Ophiuroidea) in Bohemia (Ordovician, Czech Republic). - Bull. Czech geol. Survey, 70, 3, 17-24. Praha.

68. Mikuláš, R. - Uchman, A. (1996): Note on rediscovered type and figured material relating to Muensteria Sternberg 1833. Ichnos, 4, pp. 305-309.

69. Mikuláš, R. (1996): "Strážní skalka" u Medonos. - Speleo, 21, 37-38. Praha.

70. Mikuláš, R. (1996): Díry ve skále, horolezci a orientační běžci. - Speleo, 21, 66-68. Praha.

71. Mikuláš, R. (1996): Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy) /English summary/. - Ochrana přírody, 51, 1, 18-20. Praha.

72. Janoška, M. - Mikuláš, R. - Pek, I. (1995): Stopy vrtavých organismů na vápencových rockgrounech z Černotína (English summary). - Čas. Slez. Muz. Opava (A) 44, 2, 97-99.

73. Mikuláš, R. (1996): Dotternhausenská cementárna. - Vesmír, 75, 1, str. 11. Praha.

74. Mikuláš, R. - Pek, I. (2000): Kanibalizmus mořských plžů v třetihorách východních Čech. – Vesmír, 79, červenec 2000, str. 372.

75. Cílek, V. - Jarošová, L. - Karlík, M. - Ložek, V. - Mikuláš, R. - Svoboda, J. - Škrdla, P. (1996): Výzkum pískovcových převisů v SZ části CHKO Kokořínsko. Část II. - Ochrana přírody, 51, 3, 82-85. Praha.

76. Cílek, V. - Mikuláš, R. - Ložek, V. - Jarošová, L. - Svoboda, J. - Škrdla, P. - Karlík, M. (1996): Výzkum pískovcových převisů v SZ části CHKO Kokořínsko. Část III. - Ochrana přírody, 51, 4, 104-108. Praha.

77. Mikuláš, R. - Strnad, V. (1996): Sluj u Micky a Štvancova skrýš - pseudokrasové jeskyně na Kokořínsku. - Speleo, 22, pp. 23-26. Praha.

78. Pek, I. - Mikuláš, R. (1996): The ichnogenus Oichnus Bromley, 1981 - predation traces in gastropod shells from the Badenian in the vicinity of Česká Třebová (Czech Republic). - Bull. Czech Geol. Surv., 71, 2, 107-120. Praha.

79. Mikuláš, R. - Pek, I. (1995): Borings in the oyster shells from the Badenian at Česká Třebová and its neighbourhood (Eastern Bohemia, Czech Republic). - Journ.Czech geol. Soc., 41, 1-2, 97-104. Praha.

80. Mikuláš, R. (1996): Pseudokrasová dutina v břidlicích středního kambria na Vinici u Jinců. Speleo, 22, p. 26. Praha.

81. Mikuláš, R. (1995): The Roblín event and its ichnological record (the Srbsko Formation, Middle Devonian, central Bohemia). - Geolines, 3, 53-54. Praha.

82. Mikuláš, R. (1996): Skalní obydlí "Poustevna"u zaniklé vsi Svébořice. - Speleo, 22, p. 46-47. Praha.

83. Mikuláš, R. (1996): Pozůstatky po hlubinném dobývání vápence u Rovenska pod Troskami. - Vlastivědný sborník Od Ještěda k Troskám, III. (XIX)., 30-34. Turnov.

84. Mikuláš, R. (1996): Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje. - Sedimentární geologie v České Republice, Geologická sekce PřFUK, Praha 23.-24.1. 1996, Abstrakty, str. 29.

85. Mikuláš R. (1996): Závislost tvaru schránky na typu substrátu u rodu Aegiromena Havlíček (Strophomenidina, Brachiopoda). - Sedimentární geologie v České Republice, Geologická sekce PřFUK, Praha 23.-24.1. 1996, Abstrakty, str. 30.

86. Mikuláš, R. - Kordule, V. - Szabad, M. (1996): The ichnofossil Rejkovicichnus necrofilus ichnogen. et ichnosp. nov. and body fossils in its filling (Middle Cambrian, Czech Republic). Věst. Čes. geol. Úst., 71, 2, 121-125. Praha.

87. Mikuláš, R. - Pek, I. - Zapletal, J. (1996): Biogenní stopy na fyloidech hnědých řas z kulmu Drahanské vrchoviny. - Geologický průzkum Moravy a Slezska v roce 1995, str. 107-109. Brno.

88. Mikuláš, R. (1996): Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu. - Zpr. geol. Výzk. 1995, 128-130. Praha.

89. Mikuláš, R. (1996): Bioturbace v ordovických ferolitech Barrandienu. - Zpr. geol. Výzk. 1995, 130-132. Praha.

90. Mikuláš, R. (1996): Nález ichnofosilií Pragichnus a Skolithos v ordoviku Železných hor u Rabštejnské Lhoty. - Zpr. geol. Výzk. 1995, 132-133. Praha.

91. Mikuláš, R. (1996): Bioturbace klabavského souvrství (ordovik Barrandienu) v okolí Úval. - Zpr. geol. Výzk. 1995, 133-135. Praha.

92. Mikuláš, R. - Pek, I. (1996): Trace fossils from the Roblín Beds of the Srbsko Formation (Middle Devonian, Barrandian area, central Bohemia). - Jour. Czech Geol. Soc., 41, 1-2, 79-90. Praha.

93. Mikuláš, R. (2000): Trace fossils from the Cambrian of the Barrandian area. – Czech Geological Survey Special Papers, 12, 1-29; I-XXXVI. Praha.

94. Mikuláš, R. - Pek, I. - Zapletal, J. (1996): Neobvyklé interakce organizmů a rostlin ze sedimentů moravsko-slezského kulmu. - Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, CSc. - IGI VŠB Ostrava, 2.-3. dubna 1996. Sborník abstraktů, str. 15-16. Ostrava.

95. Pek, I. - Mikuláš, R. (1996): Traces of boring activity of organisms on marlite cobbles at Česká Třebová (Lower Badenian, Czech Republic). - Bull. Czech geol. Soc., 71, 3, pp. 285-290. Praha.

96. Mikuláš, R. - Cílek, V. (1998): Terrestrial insect bioerosion and the possibilities of its fossilization (Holocene to Recent, Czech Republic). – Ichnos, 5: 325-333. Amsterdam.

97. Mikuláš, R. (1997): Ethological interpretation of the ichnogenus Pragichnus Chlupáč, 1987 (Ordovician, Czech Republic). - Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte, 1997, H.2, pp. 93-108. Stuttgart.

(98.) Mikuláš, R. (presented 1996): Dva rozdílné významy termínu "bioglyf" v geologické literatuře: historie problému, současný stav a možná východiska. - Bull. Czech Geol. Survey. Praha.

99. Mikuláš, R, (1996): Podzemí ve Snowdonii. - Speleo, 23, str. 51. Praha.

100. Buatois, L.A. - Mangano, M.G. - Mikuláš, R. - Maples, C.G. (1998): The ichnogenus Curvolithus revisited. - Journal of Paleontology, 72, 4: 758-769.

101. Mikuláš, R. (1999): Subaerial animal and plant bioerosion in sandstone castellated rocks (Pleistocene to Recent, Czech Republic). - Bulletin of the Geological Society of Denmark. Copenhagen, 45: 177-178. Copenhagen.

102. Mikuláš, R. (1997): Padesát let ediakarské fauny. Vesmír, 76, 1, str. 16-18. Praha.

103. Mikuláš, R. - Pek, I. (1999): Trace fossils of animal-plant interactiosns and "pseudointeractions" from Maletín (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). – Ichnos, 6, 4, 219-228. Amsterdam.

104. Mikuláš, R. (1997): Železné klády - výjimečné skalní útvary v křídových pískovcích Ralské pahorkatiny. - Ochrana přírody, 52, 4, pp. 117-118. Praha.

105. Mikuláš, R. (1997): "Paleopseudokras" - nesmysl nebo skutečnost? – Speleo, 25: 41-43. Praha.

106. Mikuláš, R. (1997): Plešivecká brána a skalní kanci, neboli pár poznámek k pískovcovému fenoménu Dubských skal. – Speleo, 25: 23-25. Praha.

107. I. Pek - R. Mikuláš (1997): Neobvyklé fosilní stopy činnosti živočichů na listech svrchnokřídového stáří u Maletína. - Moravskoslezské vlastivědné listy, 8, str.1-3. Moravská Třebová.

108. Pek, I. - Mikuláš, R. - Lysáková, G. (1997): Boring ichnofossils on mollusc shells from the Late Badenian at Rohožník (Malé Karpaty Mts., Slovakia). - Zemní plyn a nafta, 42, 1, pp. 47-55. Hodonín.

109. Mikuláš, R. (1997): Difference in distributional patterns between benthic shelly fauna communities and ichnoassemblages (Ordovician, Czech Republic), and possible consequences for faunal stability models. - UNESCO - IGCP Project 335 "Biotic recoveries from mass extinctions", Final Conference Recoveries '97, Abstract Book, str. 6-7. Praha.

110. Mikuláš, R. (1997): Distributional patterns of Upper Berounian (Upper Caradocian) benthic shelly fauna communities and ichnoassemblages - 'Loděnice-vineyard'.In: P. Čejchan and J. Hladil (ed.): UNESCO - IGCP Project 335 "Biotic recoveries from mass extinctions", Final Conference Recoveries '97, Field Trip Book, str. 26-28. Praha.

111. Mikuláš, R. (1997): Poznámky k pískovcovému pseudokrasu Máchova kraje. Speleo, 25: 25-35. Praha.

112. Mikuláš R. (1998): Pískovcový fenomén Skalské tabule. - Ochrana přírody, 53, 4: 107-111. Praha.

113. Mikuláš R. (1998): Pískovcový fenomén. Vesmír, 77, 5: 278-283. Praha.

114. Mikuláš R. (1998): Nad knihou: Richard G. Bromley: Trace fossils - biology, taphonomy and applications. 2. přepracované vydání, Chapman & Hall, London, 361 str. 1996. – Vesmír, 77, 10: 575-576.

115. Mikuláš R. (1997): Spor o Darwina (úvaha o chybějících mezičláncích). - Vesmír, 76, 12: 703.

116. Mikuláš R. (1998): Ordovician of the Barrandian area: Reconstruction of the sedimentary basin, its benthic communities and ichnoassemblages. Journ. Czech geol. Soc., 43, 3: 143-159.

117. Mikuláš R. (1998): Vrtavá činnost živočichů v pískovcových skalních městech, její geologický a biologický význam. Živa, 1998, 2: 73-75.

(118.) Mikuláš R. (presented 1997): Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje. - Vlastenecký sborník Od Ještěda k Troskám. Turnov. MS 5 str., 4 obr.

119. Mikuláš R. (1998): Gigantická hvězdicovitá ichnofosilie spodnodevonského stáří z Cikánky u Radotína: objev a ztráta dosud jediného nálezu. - Český kras, 24, 75-77. Beroun.

120. Mikuláš R. (1999): Two different meanings of the term "bioglyph" in the geological literature: history of the problem, present-day state, and possible resolution. – Ichnos.

121. Mikuláš R. (1999): The protective effect of lichens and the origin of modern bulge-like traces on weakly lithified sandstones (Hilbre Islands, Wirral Pleninsula, Great Britain). – Ichnos, 6 (4): 261-268. Amsterdam.

122. Mikuláš R. (2000): Bioeroze a jeskyně (English summary: Bioerosion and caves).  – In: Cílek, V, and Bosák, P. (ed.): Zlatý Kůň – Golden Horse. Knihovna České speleologické společnosti, Svazek 36,  str. 101-104. Praha.

123. Mikuláš, R. - Pek, I. (1998): Ichnofosilie z jílových břidlic stínavsko-chabičovského souvrství (devon) od Stínavy. - Geologický průzkum Moravy a Slezska v roce 1997: 58-59. Brno.

124. Mikuláš R. (1998): Historické podzemí v údolí Skalského potoka v Podbezdězí, jeskyně Petrovina, Spálený a Suchý mlýn. - Speleofórum '98, 17, 28-30. Praha.

125. Mikuláš R. - Kordule V. (1998): A problematic fossil from the Middle Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic). - Journ. Czech geol. Soc., 43, 3: 187-190.

126. Mikuláš R. (1998): A present-day state of the ichnological research of the Carboniferous to Permian limnic basins in the Bohemian Massif. - 8th Coal Geology Conference, June 22-27, 1998. Abstracts, p. 39. Charles University, Praha.

127. Mikuláš R. (1998): The synecology of modern insect terrestrial bioerosion, Czech Republic. - 2nd International Workshop on Bioerosion, Fort Pierce, Florida, Abstract Book: 48-49. Fort Pierce.

128. Mikuláš, R. - Žítt, J. (1998): The fossil corrosive root traces on rock surfaces and bioclasts at Praha (Czech Republic). 2nd International Workshop on Bioerosion, Fort Pierce, Florida, Abstract Book: 50-51. Fort Pierce.

129. Mikuláš, R. (2001): Geologické aspekty činnosti včel v recentních ekosystémech České republiky [Geological aspects of life activities of bees in Recent ecosystems of Czech Republic]. - Klapalekiana. Praha. MS 13 str., 3 obr.

130. Mikuláš, R. (1998): Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice - vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu). - Zpr. geol. Výzk. v R. 1997, p. 102-103.

131. Mikuláš, R. (1998): Fosilní doupata blanokřídlého hmyzu z fosilních půd na bazaltových tufech a tufitech z lokality Dětaň (oligocén Doupovských hor). - Zpr. geol. Výzk. v R. 1997, 98-100. Praha

132. Mikuláš, R. (1998): „Červové“ rify. – Vesmír, 77: 502-503. Praha.

133. Mikuláš, R. (1998): Transportované ichnofosilie v prachovcích zahořanského souvrství (ordovik Barrandienu). - Zpr. geol. Výzk. v R. 1997, p. 100-101.

134. Mikuláš, R. – Kordule, V. (1998): Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku). - Zpr. geol. Výzk. v R. 1997, Praha, p. 101-102.

135. Mikuláš, R. (2001): Grónský ledový štít. - Vesmír, MS 3 str., 4 obr.

136. Mikuláš, R. (1998): The concept of plant trace fossils, their ichnotaxonomy and classification. - Workshop on Ichnotaxonomy, August 1998, Bornholm, Abstracts, p. 6-7.

137. Mikuláš, R. (1998): Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem. - Ochrana přírody, 54, 3, p. 26. Praha.

138. Mikuláš, R. (2001): The trace fossil Rejkovicichnus necrofilus Mikuláš et al., 1996, as an example of "gardening" (Middle Cambrian, Czech Republic). - N. Jb. Geol. Paläont. Stuttgart.

139. Mikuláš, R. (1999): Notes to the concept of plant-generated sedimentary structures, especially plant trace fossils. - Věst.Čes. geol. Úst., 74, 1, 39-42. Praha.

140. Mikuláš, R. (1999): A present-day state of ichnological research of the Late Palaeozoic coal-bearing basins of the Bohemian Massif (Czech Republic). - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geologica, 36, p. 39-49. Olomouc.

141. Mikuláš, R. (1999): Karbonátové horniny a jejich sedimentární textury ve svrchním proterozoiku u Jarova. In: E. Jelínek, Z. Pouba - V. Skoček et al.: Facie barrandienského svrchního proterozoika, jejich hospodářský význam a ekologické zátěže vzniklé těžbou jejich nerostných surovin (English summary), str. 29.  - Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998. Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, 76 p. Praha.

142. Mikuláš, R. (1999): Hlíznatý povrch kvádrového pískovce u Truskavny na Kokořínsku. - Pseudokrasový sborník 1, str. 76-77. Česká speleologická společnost, Praha.

143. Mikuláš, R. - Pek, I. - Hladil, J. (1998): Bioerosive traces in the Badenian corals from Jevíčko, Eastern Bohemia, Czech Republic. - Zemný plyn a nafta, 43, 3, 443-457. Hodonín.

144. Mikuláš, R. - Dvořák, Z. - Pek, I. (1998): Lamniporichnus vulgaris igen.et isp. nov.: traces of insect larvae in stone fruits of hackberry (Celtis) from the Miocene of Czech Republic. - Jour. Czech geol. Soc., 43, 4, 405-408. Praha.

145. Mikuláš, R. (1999): Podzemní prostory vytvářené sběrateli zkamenělin v oblasti Barrandienu.- Speleofórum ‘99, 21-23. ČSS Praha.

146. Mikuláš, R, - Žítt. J. (1999): The fossil corrosive root traces on rock surfaces and bioclasts (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). - Bulletin of the Czech Geological Survey, 74, 3, 51-53. Praha.

147. Mikuláš, R. (1999): Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik Pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem. - Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998: 64-65. Praha.

148. Mikuláš, R. (1999): Poznámky k hranici zahořanského a bohdaleckého souvrství (ordovik Pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem. - Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998: 62-63. Praha.

149. Mikuláš, R. ( 1999): Ordovician of the Barrandian area: development of ichnoassemblages; pp. 155-158. In: P. Kraft and O. Fatka (ed.): Quo vadis Ordovician? Short papers for the 8th International Symposium on the Ordovician System. – Acta Universitatis Carolinae – Geologica, 43, 1/2. Praha.

150. Mikuláš, R, and Marek, J. (2000): Ilja Pek (1945-1998). Ichnos, 7(1): 51-52. Amsterdam.

151. Mikuláš, R. (1999): Joint occurrences of rich body- and trace fossil communities in the Ordovician sediments of the Barrandian area (Czech Republic). - Jour. Czech geol. Soc., 44/1-2, 69-78.

152. Mikuláš, R. (1999): Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku u Jarova. - Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998: 60-62. Praha.

153. Pek, I. - Mikuláš, R. (1999): Stopy vrtavé činnosti organizmů badenského stáří od Mikulova (English summary). - Zemní plyn a nafta , 43, 4, 599-623. Hodonín.

154. Mikuláš, R. -Dvořák, Z. (presented 1999): Fossil biogenic structures (?invertebrate eggs) attached to mollusc shells (Miocene; North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic). - Jour. Czech geol. Soc., 46, 3-4: 375-378. Praha.

155. Mikuláš R. (1999): Geologické zajímavosti Kunratického lesa. In: Jiří Bartoň a kol.: Otvírání studánek. O Kunratickém lese, jeho studánkách, památkách a okolí, str. 9-10. Městská část Praha-Kunratice, ISBN 80-238-3928-4. Praha.

156. Mikuláš R. (1999): Post-Symposium Excursion, Day 3, Stop 5: Beroun-North. Post-Symposium Excursion, Day 3, Stop 4: Čížovka at Zahořany. Post-Symposium Excursion, Day 4, Stop 1: Chrustenice, Museum of Iron Ore Mining. Post-Symposium Excursion,

Day 4, Stop 2: Loděnice – vineyard; pp. 33-40. In: J. Kraft, P. Kraft, and O. Fatka (ed.): Excursion Guide Barrandian, 27th June – 1st July, 1999, VIIIth ISOS Praha 1999. Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 1999.

157. Mikuláš R. (2000): Fosilní stopy (ichnofosilie) v díle K.M. Sternberga. - Muzejní a vlastivědná práce, Praha. MS 5 str., 1 tabule.

158. Mikuláš R. (2001): Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal. - Ochrana přírody, 56, 1: 19-21. Praha.

159. Vesmír (in co-operation with J. Hladil and R. Mikuláš): Útesotvorné organizmy v historii Země. Data a souvislosti (tabulka). - Vesmír, 78, 4, 210-211. Praha.

160. Mikuláš R. (1999): R e c e n z e: I. Chlupáč, V. Havlíček, J. Kříž, Z. Kukal, P. Štorch (1998): Palaeozoic of the Barrandian (Cambrian to Devonian). - Czech Geological Survey, 183 str. + LXVIII příloh. Praha. Jour. Czech geol. Soc, 44/1-2. Praha.

161. Mikuláš R. (2000): Biogenní přepracování archeologických nalezišť v kvartérních osypech pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. - Archeologické rozhledy, MS 8 str., 10 obr. Praha.

162. Mikuláš R. (1999): Ichnology joined with archaeology: Ichnofabric of Holocene sandy taluses of “castellated sandstones” landscape, Czech Republic. - Fifth International Ichnofabric Workshop IIW5, Department of Earth Sciences, University of Manchester 12th-14th July 1999, Abstract Volume. Manchester.

163. Mikuláš, R. - Prouza, V. (1999): The Cretaceous biogenic structures created in Triassic sandstones (Devět Křížů at Červený Kostelec, NE Bohemia, Czech Republic). Bull. of the Czech Geological Survey, 74, 3, 23-30. Praha.

164. Pešek, J., Holub V., Jaroš J., Malý, L, Martínek, K., Prouza, V., Spudil, J., and Tásler, R. (eds.) with contributions by Bek, J., Drábková, J., Koutný, J., Kobr, M., Krásný. J., Mikuláš, R., Opluštil, S., Skoček, V., Sýkorová, I., Šimůnek, Z., Valterová, P., Zajíc, J., and Žáková, B. (2001): Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky /Geology and coal deposits of the Upper Palaeozoic lacustrine basins of the Czech Republic/. – Czech Geological Survey, 244 pp.; Pl. I-LIX; Attachements 1-23.

165. Budil, P. – Mikuláš, R. (1999): Associations of body-fossils and ichnofossils from the Letná Formation (Ordovician, Berounian) in the north-eastern part of the Prague Basin, Czech Republic. Temas Geologico-Mineros ITGE, vol. 26: 533-540. Madrid.

(166.) Mikuláš, R. (presented 1999): Skalní byt ve Lhotce u Mělníka. Speleo, MS 1 str., 1 obr. Praha.

(167.) Mikuláš, R. (presented 1999): Historické podzemí v Loděnicích – průzkumná štola, či kryt? Speleo, MS 1 str., 1 obr. Praha.

(168.) Mikuláš, R. (presented 1999): Srdcová jeskyně u Podkováně. Speleo, MS 1 str., 1 obr. Praha.

Presented 2000

169. Mikuláš, R. (2001): Modern and fossil traces in terrestrial lithic substrates. – Ichnos, 8, 177-184. Philadelphia.

170. Václav Cílek, Vojen Ložek, Rostislav Morávek, Radek Mikuláš a Petr Pokorný (presented 2000): Staropleistocenní brekcie z oříšků břestovce z krasových výplní ve Vitošově – Speleofórum 2000, 11-14 (English summary).

171. Mikuláš, R. (2000): Historie Země (15: Člověk poznává Zemi 16. Prahory a starohory 17. Vznik života 18. Vývoj života 19. Symbiotická Země 20. Prvohory 21. Druhohory 22. Třetihory 23. Čtvrtohory 25. Koloběh látek a prvků 26. Kosmické vlivy 27. Geologická budoucnost Země, pp. 66-99). In: V. Cílek, D. Matějka, R. Mikuláš, V. Ziegler: Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy. Scientia s.r.o., pedagogické nakladatelství, 136 str.

172. Mikuláš, R. (presented 2000): Pseudokrasové jeskyně v pískovcích Tiských a Rájeckých stěn. – Speleofórum 2000, 27-29. Praha.

(173.) Mikuláš, R. – Dvořák, Z. (presented 2000): Hmyzí chodbičky v xylickém materiálu z terciéru Severočeské hnědouhelné pánve (Insect borings in fossil xylic tissues from the Tertiary of the North Bohemian Brown Coal Basin). -  Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999. Praha.

174. Slavíčková, J. – Mikuláš, R. (2000): Associantion of Placoparia cambriensis (Trilobita) and minute ovoid pellets in the fill of an ichnofossil (Ordovician, Czech Republic). – Študentská vedecká konferencia, 11.-12. apríl 2000, Zborník abstraktov prác diplomantov a doktorandov, str. 162. Bratislava.

175. Mikuláš, R. – Němečková, M. – Adamovič, J. (2000): The Glossifungites and Trypanites Ichnofacies on a weathered (and subsequently re-compacted) metavolcanic rock (Cretaceous, Czech Republic). – In: J. Martinell, R. Domenech, and J.M. de Gibert (ed.): Third International Bioerosional Workshop, Barcelona, August 28- September 3,  2000, Barcelona, Contributions, pp. 25-26. Universitat de Barcelona, 66 p.

(176.) Mikuláš, R. – Chlupáč, I. (presented 2000): Article 1.X.X.X.: Palaeozoic History. – EOLSS-Encyclopaedia of Life Supporting Systems, MS asi 20 pp. – EOLSS Publishers and UNESCO.

(177.) Mikuláš, R. (presented 2000): Article 1.X.X.X.: Open oceans – history and function. – EOLSS-Encyclopaedia of Life Supporting Systems, MS asi 20 pp. – EOLSS Publishers and UNESCO.

178. Mikuláš, R. – Zasadil, B. (2000): Fosilní ptačí hnízdo. – Vesmír, 79 (8): 425-426. Praha.

179. Mikuláš, R. (2000): Pleistocénní mořské usazeniny na Floridě. – Vesmír 79 (12): p. 666.

180. Mikuláš, R. (2000): Minulost, přítomnost a budoucnost korálových útesů. – Vesmír, 79, 10, str. 546. Praha.

181. Mikuláš, R. (2000): Paleoekologická charakteristika. In: J. Němec (ed.): Příroda Mladoboleslavska, str. 28-29. – Consult Praha and Envitypo, 216 p.

(182.) Mikuláš, R. (presented 2000): Paleontologie. In: Z. Sládek (ed.): Australia – Terra Incognita. CD ROM, Praha.

183. Mikuláš, R. – Němečková, M. – Adamovič, J. (2002): Bioerosion and bioturbation on a weathered metavolcanic rock (Cretaceous, Czech Republic). – Acta Geologica Hispanica, 37 (1): 21-27. Barcelona.

(184.) Mikuláš, R. – Slavíčková, J. (presented 2000): Association of trilobites and minute ovoid pellets in the fill of an ichnofossil (Ordovician, Llanvirnian, Czech Republic). Ichnos, MS 12 str.

Presented 2001

(185.) Mikuláš R. – Nehyba, S. (presented 2001): Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří v podloží hornin Karpatské předhlubně na Jižní Moravě. – Zprávy o geologických výzkumech na Moravě a ve Slezsku, 2000.

(186.) Bábek, O. – Mikuláš, R. – Zapletal, J. – Lehotský, T. – Pluskalová, J. (presented 2001): Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému jižní části moravického souvrství moravskoslezského kulmu, Český masiv. – Zprávy o geologických výzkumech na Moravě a ve Slezsku, 2000.

187. R. Mikuláš, E. Kadlecová, Z. Dvořák (2001): Gnawing traces on reptile and mammal bones from Ahníkov  (North Bohemian brown-coal basin, Miocene, Czech Republic). –In: J. Pešek, S. Opluštil, J. Pešková (ed.): 9th Coal Geology Conference, Prague 2001, Abstracts, p. 30.

188. Radek Mikuláš, Oldřich Fejfar, Anna Žigová and Eva Kadlecová (2001): Ichnofabric in terrestrial volcanic context (Dětaň locality, Oligocene, Czech Republic). VI International Ichnofabric Workshop, Isla Margarita & Puerto La Cruz, July 2001, Abstracts, p. 42.

(189.) Mikuláš, R. (presented 2001): Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (?ordovik, V Čechy) /English summary: Trace fossils from the Palaeozoic metamorphic rocks at Vyhnanice (?Ordovician, East Bohemia, Czech Republic)/. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000. Praha. 

(190.) Mikuláš, R. (presented 2001): Nález ichnofosilie Chondrites  Sternberg, 1833, ve „scyphocrinitovém horizontu“ (devon Barrandienu) /English summary:A find of the ichnofossil Chondrites  Sternberg, 1833, in the so-called „Scyphocrinites Horizon“ (Devonian, Barrandian area, Czech Republic)/.– Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000. Praha.

(191.) Mikuláš, R. (presented 2001): Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu) od Libečova /English summary: A find of trace fossils in the Třenice Formation at Libečov (Tremadocian, Ordovician, Czech Republic)/. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000. Praha.

(192.) Mikuláš, R. (presented 2001): Nález ichnofosilií v křídových sedimentech Českobudějovické pánve (zlivské s.) u Zahájí /English summary: A find of ichnofossils in the Cretaceous sediments of the České Budějovice Basin (Zliv Formation) at Zahájí, South Bohemia, Czech Republic /.– Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000. Praha.

193. Bábek O., Zapletal J., Mikuláš R., and Lehotský, T. (2001): Controls on Development of Asymmetric Fining-Upward Megacycles in a Generally Fine-Grained Turbidite System of the Moravice Formation, Moravian-Silesian Culm Basin. – Geolines, 13, 45-46.

(194.) Mikuláš R. (presented 2001): Silkretizace jakožto možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal / Silcrete formation as a possible mechanism of silicification of sandstones in the region of Dubá (North Bohemia)/. – Ochrana přírody. Praha, MS 5 str., 3 obr.

(195.) Mikuláš R. (presented 2001): Gravity and orientated pressure as factors controlling “honeycomb weathering” of the Cretaceous castellated sandstones (northern Bohemia, Czech Republic).- Bull. Czech Geol. Survey, MS 20 p., 5 fig., 2 Pl.

(196.) Mikuláš, R. – Valíček, J. – Szabad, M. (presented 2001): New finds of ichnofossils from the middle Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic). - Bull. Czech Geol. Survey, MS 7 p., 2 Pl.

(197.) Mikuláš, R. (presented 2001): Ichnological aspect of fossiliferous nodules of the Šárka Formation (Ordovician, Llanvirnian, Czech Republic). - Bull. Czech Geol. Survey, MS 7 p., 2 Pl.

(198.) Mikuláš, R. (presented 2001): Koevoluce jako princip vývoje prostředí a živých organizmů. Biogenní sedimenty. Horniny a činnost živých organizmů. In: V. Bratrych and J. Hlaváč (ed.): Planeta Země. – Agentura Koniklec, Praha., pp. 44-45; 156-157; 158-159.

199. Martínek, K. – Drábková, J. – Mikuláš, R. – Šimůnek, Z. – Zajíc, J. (2001): Field Trip 1A: Blanice Graben. 9th Coal Geology Conference, Prague 2001. – Charles University, Praha: 26 p.

(200.) Mikuláš, R. – Mach, K.-  Dvořák, Z. (presented 2001): Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic). – Acta Universitatis Carolinae – Geologica, MS 13 pp, 2 text-fig., 2 plates.

(201.) Mikuláš, R. –  Mertlík, J. (presented 2001): Periodické, sférické a krápníkovité precipitační formy karbonátů v pískovcích – částečná analogie s tvary železitých impregnací. – Pseudokrasový sborník. ČSS, Praha. MS 4 pp.

(202.) Mikuláš, R. (presented 2001): Prostorová a genetická souvislost proželeznění a prokřemenění pískovců v CHKO Kokořínsko. - Pseudokrasový sborník. ČSS, Praha. MS 7 pp.

(203.) Mikuláš, R. –  Mertlík, J. (presented 2001): Proželeznění dřevitých zbytků v pískovcích České křídové pánve. – Pseudokrasový sborník. ČSS, Praha. MS 5 pp.

204. Adamovič, J. – Mikuláš, R. (2001): Geologické zajímavosti bývalých VVP Ralsko a Mladá. [Remarkable geological features in the Ralsko and Mladá former military training areas]. – Příroda, 8: 7-12. Praha.

(205.) Mikuláš, R. (presented 2001): Biogenní sedimentární textury ve vrtných jádrech ropných společností. – Vesmír, MS 2 str., 5 obr.

(206.) Mikuláš, R. (presented 2001): Paleontologický záznam v třetihorních hlubokomořských usazeninách Venezuely. – Vesmír, MS 3 str., 7 obr.

207. Mikuláš, R. (2001): Nad knihou: Martin Mykiska: Rok v Antarktidě. – Vesmír, 80, 12, str. 675. Praha.

(208.) Radek Mikuláš, Tomáš Lehotský and Ondřej Bábek (presented 2001): Ichnofabric of the Culm facies: a case study of the Moravice Formation (Lower Carboniferous; Moravia and Silesia, Czech Republic). Geologica Carpathica, MS asi 15 str., 8 text-fig., 1 tabule. Bratislava.

209. Radek Mikuláš, Oldřich Fejfar, Anna Žigová, Eva Kadlecová, and Jaromír Ulrych (2002):  Stop Fri/3. Dětaň. Hibsch  2002 Symposium, Excursion Guide, Abstracts, 48-51. – Czech Geological Survey. Praha.

Presented 2002

210. Mikuláš, R. (2002): Stopy po činnosti bezobratlých (ichnofosilie) v horninách křídového stáří na Českolipsku(Summary in German). – Bezděz, 10 (2001), 141-155- Česká Lípa.

211. Uchman, A. - Mikuláš, R. - Houša, V.  (2003): The trace fossil Chondrites in uppermost Jurassic – Košer Cretaceous deep cavity fills from the Western Carpathians, Czech Republic. – Geologica Carpathica, 54, 3, 1-7.

(212.) Mikuláš, R. (presented 2002): Pojem krajiny v perspektivě geologického času. – Zpravodaj České geologické společnosti, Praha.

213. Mikuláš, R. (2003): Trace fossils and bioturbation in the lower part of  the Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill(Ordovician, Barrandian area, Czech Republic). -  Bull. Geosci., 78, 2, 141-146. Praha.

214. Mikuláš, R. - Fejfar, O. – Ulrych, J. – Žigová, A. – Kadlecová, E. – Cajz, V. – Šťastný, M.- Balogh, K. (2002): A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupov Mts. volcanic complex, Czech Republic). - Hibsch  2002 Symposium, Excursion Guide, Abstracts, p. 93. – Czech Geological Survey. Praha.

215. Mikuláš, R. – Lehotský, T. (2002): Nález ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve. – Moravskoslezské paleozoikum 2002, Abstrakta, Katedra geologie a paleontologie PřF MU Brno & Český geologický ústav Brno, str. 24-25. Brno.

216. Mikuláš, R. (2002): Nad knihou: Bruce S. Liebermenn: Palaeobiogeography. Using Fossils to Study Global Change, Plant Tectonics, and Evolution. – Vesmír, 81 (1): 111-112. Praha.

(217.) Gilíková, H. – Leichmannn, J. – Mikuláš, R. – Nehyba, S. (presented 2002): Lithological and sedimentological evolution of Cambrian in the Měnín - 1 borehole. – VI Workshop of the Czech Tectonic Group, Zelazno (Polska), Proceedings. Geolines.

(218.) Mikuláš, R. – Mertlík, J. (presented 2002): Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců České křídové pánve. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001, MS asi 9 str., 2 tabule.

(219.) Mikuláš, R. – Cílek, V. (presented 2002): Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001, MS asi 7 str., 2 tabule.

(220.) Žítt, J. – Nekovařík, Č. – Mikuláš, R. (presented 2002): Nový výskyt vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (cenoman, česká křídová pánev). - Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001, MS asi 7 str.

221. Uchman, A. – Mikuláš, R. (2002): Krátký kurz studia fosilních stop. – Přírodovědecká fakulta Palackého Univerzity, Olomouc, 51 p.

222. Vavrdová, M. – Mikuláš, R. – Nehyba, S.  2003: Lower Cambrian siliciclastic sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and thein paleogeographical constraints. – Geologica Carpathica, 54, 2, 67-97.

223. Lehotský, T. – Mikuláš, R. – Bábek, O. (2002): Exkurzní průvodce. – Appendix to Uchman, A. – Mikuláš, R. (2002): Krátký kurz studia fosilních stop. – Přírodovědecká fakulta Palackého Univerzity, Olomouc, 6 p. (non-paginated).

(224.) Cílek, V. – Ložek, V. – Mikuláš, R. – Žák, K. (presented 2002): The Holocene sedimentation under sandstone rockshelters of Northern Bohemia, Czech Republic. – Quaternary International.

(225.) Mikuláš, R. – Žítt, J. – Nekovařík, Č. (presented 2002): The ichnogenus Gastrochaenolites and its tracemakers from the firmgrounds of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic). – Ichnos, MS 11 pp., 6 fig.

226. Mikuláš, R. (2002): Relief and its memory: minute forms in sandstone surfaces. – Abstract Book, Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation, 14-20 September, Doubice in Saxonian-Bohemian Switzerland, p. 22. 

227. Bromley, R.G. - Mikuláš, R. (2002): Sandstone Phenomenon of the East Greenland. – Abstract Book, Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation, 14-20 September, Doubice in Saxonian-Bohemian Switzerland, p. 2. 

228. Mikuláš, R. (2002): Sandstone Modellation Across Climatic Zones and Lithofacies: The Concept of Porokarst. – Abstract Book, Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation, 14-20 September, Doubice in Saxonian-Bohemian Switzerland, p. 23. 

(229.) Mikuláš, R. (presented 2002): Mladoboleslavsko. In: J. Adamovič /ed./: Katalog lokalit proželeznění v pískovcích. – Knihovna České speleologické společnosti, MS 5 str., 5 obr. Praha.

(230.) Mikuláš, R. (presented 2002). Ichnofosilie: Pasecké břidlice. Jinecké vrstvy. Ordovik. In: V. Cílek /ed./: Kniha o Brdech. Praha.

230a. Klimatické změny v historii vývoje Země. Autor: Vladimír KROC, moderátor; Jana OLIVOVÁ, redaktorka; Radek MIKULÁŠ, Geologický ústav Akademie věd ČR. Médium: ČRo 1 – Radiožurnál. Strana: 3. Rubrika: 09:42 Velké, malé zprávy. Datum vydání: 21.6.2002

231. Radek Mikuláš - Oldřich Fejfar - Jaromír Ulrych - Anna Žigová - Eva Kadlecová - Vladimír Cajz (presented 2002): A study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupov Mts. volcanite complex, Czech Republic): collection of field data and starting points for interpretation. – Geolines, 15: 91-97. Praha.

232. Mikuláš, R. (2003): Nové publikace. – Jiří Kovanda a spoluautoři. Neživá příroda Prahy a jejího okolí (Praha 2001). – Archeologické rozhledy, 55: 215-216. Praha.

233. Mikuláš, R. et al. ( 2002): Guide to the Post-conference excursion Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation, 14-20 September 2002. – National Park Bohemian Switzerland, Krásná Lípa, 12 pp.

234. Bubík, M. – Adamová, M. – Bak, M. – Franců, J. – Gedl, P. – Mikuláš, R. – Švábenická, L. – Uchman, A. (2002): Výsledky výzkumu hranice křída – terciér v magurském flyši u Uzgruně. /English summary: Results of the investigations at the Cretaceous/Tertiary boundary in the Magura Flysch near Uzgruň. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, XI (2001): 18-22.

235. Mikuláš, R. – Lehotský, T. (2002): Ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve /English summary: The ichnofossil Cruziana problematica from the Upper Carboniferous of Upper Silesian Basin/. - Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, XI (2001): 55-56.

(236.) Mikuláš, R.- Adamovič, J. (presented 2002): Okolí Hamru a Svébořic. In: J. Adamovič /ed./: Katalog lokalit proželeznění v pískovcích. – Knihovna České speleologické společnosti, MS 12 str., 2 obr. Praha.

237. Bábek, O. -  Mikuláš, R. - Zapletal, J. - Lehotský, T. (2004): Combined tectonic-sediment supply-driven cycles in a Košer Carboniferous deep-marine forehand basin, Moravice Formation, Czech Republic. - International Journal of Earth Science (Geologische Rundschau), 93, 241-261.

238. Andrei V. Dronov - Radek Mikuláš - Maria Logvinova (presented 2002): Trace fossils and ichnofabrics across the Volkhov depositional sequence (Ordovician, Arenig of St. Petersburg Region, Russia). – Journal of the Czech Geological Society, 47, 3: 133-146. Praha.

(239.) Arnošt Galle - Radek Mikuláš (presented 2002): Evidence of predation on the rugose coral Calceola sandalina (Devonian, Czech Republic). - Ichnos, MS 6 pp., 2 text-fig., 1 plate.

(240.) Mikuláš, R. – Genise, J.F. (presented 2002): Traces within traces: holes, pits and galleries in walls and fillings of insect trace fossils in paleosols. -Geologica Acta, Barcelona, MS 24 pp., 2 plates, 2 Fig.

241. Mikuláš, R. (2002): Ivo Chlupáč (*6.12.1931 Benešov, +7.11.2002 Praha). – Vesmír, 81, 12, str. 664. Praha.

242. Lehotský, T. – Bábek, O. – Mikuláš, R. – Zapletal, J. (2002): Trace fossils as indicators of depositional sequence boundaries in Lower Carboniferous Deep-Sea Fan Environment, Moravice Formation, Czech Republic. – Geolines, 14, pp. 59-60.

243. Mikuláš, R. (presented 2002): Ivo Chlupáč (6.12.1931-7.11.2002). Ichnos. MS 4 pp. 2 fig.

Presented 2003

(244.) Mikuláš, R. – Kadlecová, E. – Fejfar, O. – Dvořák, Z. (presented 2003):  Biting and gnawing traces on reptilian and mammalian bones: a case study from the Miocene of the Czech Republic. In: Mc Ilroy, D. (ed.): The application of ichnology to palaeoenvironmental and stratigraphic analysis. Geological Society of London, Special Publication series, MS 30 pp., 16 figs. London.

245. Cílek, V,  - Mikuláš, R. – Žák, K. (2003): Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty. In: J. Svoboda et al.: Mezolit v pískovcových oblastech Čech. Academia. MS asi 30 str.

246. Mikuláš, R. (2003): Nad knihou: Václav Cílek: Krajiny vnitřní a vnější. – Vesmír, 82, 5:

(247.) Mikuláš, R. – Dvořák, Z. (presented 2003): Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya (Česká křídová pánev) /Borings in xylic tissues of the tree fern Tempskya (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)/. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002, MS asi 7 str., 2 obr. 

(248.) Mikuláš, R. (presented 2003): Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002, MS asi 6 str., 1 příl.

(249.) Mikuláš, R.- Vacek, F. (presented 2003): Nález jedince ichnorodu Zoophycos na Klonku u Suchomast. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002, MS asi 3 str., 4 obr.

(250.) Mikuláš, R.- Dvořák, Z. (presented 2003): Vrtby na tékách ježovek z lokality Radovesice (turon, Česká křídová pánev). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002, MS asi 4 str., 1 příl.

(251.) Mikuláš, R.- Prokop, R. (presented 2003): Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002, MS asi 4 str., 1 příl.

(252.) Mikuláš, R. (presented 2003): Tepuis – geomorfologie pískovcového fenoménu vlhkých tropů. – Vesmír, MS asi 5 str. + fotografie M. Audyho.

253. Mikuláš, R. -  Lehotský, T. – Bábek, O. (2004): Trace fossils of the Moravice Formation in the southern part of the Nízký Jeseník Mts. (Lower Carboniferous, Culm facies; Moravia, Czech Republic). – Bulletin of  Geosciences, 79, 2, 81-98.

(254.) Šárka Hladilová,  Radek Mikuláš (presented 2003): Fosilní žraločí zub se stopami lidské činnosti a bioeroze z lokality Pavlov (gravettien): In. J. Svoboda (ed.): Ve službách archeologie V. Brno.

(255.) Bertling, M. – Braddy, S. – Bromley, R.G. – Demathieu, G.D. – Mikuláš, R. – Nielsen, J.K. – Nielsen, K.S.S. – Rindsberg, A. – Schlirf, M. – Uchman, A. (presented 2003): Names for trace fossils: a uniform approach: - Lethaia, MS 32 pp., 18 fig.

256. Kraft, P. – Budil, P. – Chlupáč, I. – Fatka, O. – Kraft, J. – Mikuláš, R. – Mergl, M. – Bruthansová, J. (2003): Fossil assemblages from the Middle Ordovician Šárka Formation at Praha – Červený vrch Hill (Prague Basin, Barrandian area). – Bulletin of Geosciences, 78, 2, 99-101. Praha.

(257.) Uchman, A. – Bubík, M. – Mikuláš, R. (presented 2003): The ichnological record across the K/T boundary in turbiditic sediments (Uzgruň locality, Moravia, Czech Republic). – Geologica Carpathica, MS 17 pp. 5 fig.

258. Mertlík, J. – Mikuláš, R. (presented 2003): Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova. – Ochrana přírody, 58, 7: 25-26.

259. Mikuláš, R. – Gilíková H. (2004): “Železné růže” v slepencích a pískovcích devonského stáří na Červeném kopci v Brně. – Ochrana přírody, 59, 1: 16-17. Praha.

260. R. Mikuláš (2003): The Mermia Ichnofacies across the fossilization barrier: a comparison of the Permian Krkonoše Piedmont Basin (Czech Republic) and modern flood sediments at Prague.  International Ichnofabric Workshop VII, Program, Abstracts, Contributors, pp. 44-45. Basel.

261. Bertling, M. – Braddy, S. – Bromley, R.G. – Demathieu, G.D. – Mikuláš, R. – Nielsen, J.K. – Rindsberg, A. – Schlirf, M. – Uchman, A. (2003): Draft proposal to emend the Code with respect to trace fossils: request for comments. – Bulletin of Zoological Nomenclature, 60, 2: 141-142. London.

262. Mikuláš, R. – Čáp, P. – Horný, R.J. (presented 2003): Cherts of the Přídolí Formation and accompanying trace fossils (Přídolí, Silurian), Barrandian area, Czech Republic. - Bulletin of Geosciences, 78, 3 (Chlupáč Volume), MS 15 pp., 6 Pl., 2 fig. Praha.

263. Jorge F. Genise, Markus Bertling , Simon Braddy, Richard G. Bromley, Georges D. Demathieu, Radek Mikuláš, Jan K. Nielsen, Kurt S.S. Nielsen, Andrew K. Rindsberg, Michael Schlirf & Alfred Uchman ( 2004):  Comments to the draft proposal to emend the Code with respect to trace fossils. - Bulletin of Zoological Nomenclature, 61, 1, 35-37. London.

264. Mikuláš, R. (2003): Změny v přepracování sedimentů: důkaz kambrické evoluční exploze. Vesmír, 82, 12, 668-669.

265. Mikuláš, R. (2003): Užití sonifikace v paleontologii. Vesmír, 82, 11, str. 606.

266. M. Bertling, A.K. Rindsberg, M. Schlirf, J.K. Nielsen, R. Mikuláš, J. Genise, K.S.S. Nielsen, A. Uchman and R.G. Bromley (presented 2003): Comment on the draft proposal to emend the Code with respect to trace fossils – reply (Proposal: see BZN 60: 141-142, Comment: see BZN 60: 215-216). -  Bulletin of Zoological Nomenclature, 61, 1, 37-39. London.

267. Mikuláš, R. (2003): Barevný svět zkamenělin. Pozn. recenzenta. - Vesmír, 82, 12, 667.

(268.) Cílek, V – Mikuláš, R. (presented 2003): Mimořádně významné geologické profily. In: J. Rubín (ed.): Přírodní klenoty České republiky. – Academia, Praha. MS 7 str.

(269). Mikuláš, R. - Cílek, V. (presented 2003): Slavná naleziště fosilní flóry, fauny a člověka. In: J. Rubín (ed.): Přírodní klenoty České republiky. – Academia, Praha. MS 6 str.

270. Mikuláš, R. (2004): The world of traces outside ichnology: possible sources of ichnologic information, and possible fields of ichnologic applications. – ICHNIA 2004, First International Ichnological Congress, Argentina, April 19-23, 2004 – Trelew – Patagonia Argentina, Abstract Book, p. 57.

270a. Bertling, M. – Braddy, S. – Bromley, R.G. – Demathieu, G.D. Genise, J.F. – Mikuláš, R. – Nielsen, J.K. – Nielsen, K.S.S. – Rindsberg, A. – Schlirf, M. – Uchman, A. (presented 2003): Trace fossil nomenclature and ichnotaxonomy: a uniform approach. – ICHNIA 2004, First International Ichnological Congress, Argentina, April 19-23, 2004 – Trelew – Patagonia Argentina, Abstract Book, p. 19-20-

270b. Mikuláš, R. – Dronov, A.V. (2004): Early Ordovician of the Baltic Region: a birthplace of modern bioerosion and complex ichnofabrics? – ICHNIA 2004, First International Ichnological Congress, Argentina, April 19-23, 2004 – Trelew – Patagonia Argentina, Abstract Book, p. 57-58.

Presented 2004

(271) Vávra, J. – Moravec, J. – Škopek, J. - Farkač, J. – Mikuláš, R. (presented 2004): Bývalá těžebna cihlářských hlín ve Stodůlkách (Praha 5) - přírodní klenot uvnitř velkoměsta (The former brick-clay pit in Stodůlky (Praha 5) - natural jewel within a city). – Natura Pragensis, MS 27 pp.

(272.)  Mikuláš, R.: Microforms of sandstone relief. In: Handrij Härtel, Václav Cílek, Andrew Jackson and Tomáš Herben, eds. (presented 2004): Sandstone landscapes: geology, biology and protection. – Academia, Praha, MS asi 20 str.

(273.)  Mikuláš, R.: Sandstone sculpturing across climatic zones and Lithofacies: the concept of porokarst. In: Handrij Härtel, Václav Cílek, Andrew Jackson and Tomáš Herben, eds. (presented 2004): Sandstone landscapes: geology, biology and protection. – Academia, Praha, MS asi 15 str.

(274.)    Cílek, V. – Williams, R.B.G. – Osborne, A. – Migon, P. – Mikuláš, R. The origin and development of sandstone landforms. In: Handrij Härtel, Václav Cílek, Andrew Jackson and Tomáš Herben, eds. (presented 2004): Sandstone landscapes: geology, biology and protection. – Academia, Praha, MS asi 20 str.

(275.)    Mikuláš, R.: Microforms of sandstone relief. In: Handrij Härtel, Václav Cílek, Andrew Jackson and Tomáš Herben, eds. (presented 2004): Sandstone landscapes: geology, biology and protection. – Academia, Praha, MS asi 20 str.

(276.)    Koptíková, L. - Mikuláš, R. (presented 2004): Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu New finds of ichnofossils from the Palaeozoic phyllites at Železný Brod (northern Bohemia, Czech Republic). Zpr. Geol. Výzk. V Roce 2003, MS 5 str.

(277.) Vodrážka, R. – Mikuláš, R. – Čech, S. (presented 2004): Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy jjv. od Vamberka (východní Čechy) /Trace fossils and ichnofabrics of the Upper Cretaceous glauconitic sandstones at Vamberk (eastern Bohemia, Czech Republic) /.  Zpr. Geol. Výzk. V roce 2003, MS 5 str.

278. Gilíková, H. – Mikuláš, R. – Vavrdová, M. (2004): Bazální klastika va vrtech na jižní Moravě: stáří a paleogeografie. – In. Ylinská, A. (ed.): 5. paleontologická konferencia, Zborník abstraktov, Bratislava, pp. 37-38.

279. Mikuláš, R. – Genise, J. (2004): Včely jako paraziti a hostitelé v geologické minulosti. – Vesmír, 83, 2: str. 104.

(280.) Mikuláš, R. (presented 2004): Biogenní přepracování povodňových sedimentů ze srpna 2002 v Praze - geologická specifika městské aglomerace. – Ochrana přírody, MS 5 str., 6 obr. Praha.

281. Mikuláš, R. (2004): Paleontologické muzeum v Patagonii. – Vesmír, 83 (7), 368. Praha.

282. Mikuláš, R. (2004): Mořští rakovci jako ničitelé ropných ložisek. – Vesmír, 83, 6, 307. Praha.

(283.) Mikuláš, R. (presented 2004): Ztracená moře uprostřed Evropy slovem i obrazem. – Akademický bulletin. Praha, MS 3 str.

284. Mikuláš, R. (2004): Velký bratr má sourozence (ad Petr Pokorný: Velký bratr uděluje lekci, Vesmír 83, 276, 2004/5). - Vesmír, 83, 7, 372-373.

285. Martínek, K. – Drábková, J. – Mikuláš, R. – Šimůnek, Z. - Štamberg, S. – Zajíc, J. (2004): Paleoenvironmental changes at the Carboniferous-Permian boundary: sedimentary and paleontological record of the Boskovice Basin, Czech Republic. – 10th Coal Geology Conference, Prague 2004, Abstracts, p. 10.

286.  Mikuláš, R. (2004): Ichnofabric and trace fossils in the sedimentary fill of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian; Moravia; Czech Republic). – 10th Coal Geology Conference, Prague 2004, Abstracts, p. 11.

287. Mikuláš, R. – Štolfová, K (2004): Geologic record of biogenic processes in fluviatile settings of semi-arid area (Carboniferous-Permian; Krkonoše Piedmont basin; Czech Republic).  – 10th Coal Geology Conference, Prague 2004, Abstracts, p. 12.

(288.) Melka, K. – Ulrych, J. – Mikuláš, R. (presented 2004): Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.). - ?Clay Minerals Conference, …? Abstracts.

289. Mikuláš, R. (ed.) (2004):   Bioerosion in the geological record of the Czech Republic: field trip guide for the pre-conference excursion 4th international bioerosion workshop August 22 – August 28, Czech Republic. – Prague : Institute of Geology Academy  of the Czech Republic, 2004. – 40 s. ISBN 80-901904-9-9

(290.) Mikuláš, R. (presented 2004): Jak staré jsou voštin­­­­­­­­­­y v pískovcích? In: Jenč, P. (ed.): Pískovce Českého ráje. SCHKO Český ráj. Turnov. MS 4 str.

(291.) Mikuláš, R. (presented 2004): Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů. In: Jenč, P. (ed.): Pískovce Českého ráje. SCHKO Český ráj. Turnov. MS 12 str.

292. Jan Bednář, Ctirad Matyska, Radek Mikuláš (2004): Země v pohybu – žijeme na „plujících krách“. – CD ROM (zvukový záznam 3h), 14. Akademické týdny, Nové Město nad Metují.

293-304: Abstract Book. IBW-4, Prague (celek: 304, jednotlivé abstrakty: 293-303; doplním dodatečně)

305. Mikuláš, R. ( 2004): Moje osobní zrání od paleolitu k neolitu neboli pohled z vesnice na článek J. Sádla a P. Pokorného Neolit skončil, zapomeňte. – Vesmír, 83, 10, str. 545.

306. Mikuláš, R. (presented 2004): "Branický ementál" - krasové jevy na území PP Branické skály (Praha). – Speleo, MS 3 p.

307. J.D. Macdougall: Stručné dějiny planety Země. Přeložil Radek Mikuláš. 270 str., vyd. Dokořán, Praha, 2004.

308. Mikuláš, R. (2004): Stručné dějiny planety Země, jak je vidíme z České republiky. In: J.D. Macdougall: Stručné dějiny planety Země. Přeložil Radek Mikuláš. 270 str., vyd. Dokořán, Praha, str. 258-260.

(309.) Mikuláš, R. (presented 2004) in J. Hromas (ed.): Jeskyně. Edice Chráněná území ČR. – AOPK, Praha – Brno. (cca 10 jeskyní, zejm. Kokořínsko, Jizerská tabule)

(310.) Mikuláš, R. (presented 2004): Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského prostředí. – Vesmír, MS 3 str. Praha.

(311.) Mikuláš, R. (presented 2004): Budoucnost a využití bývalých vojenských prostorů. – Vesmír, MS 1 str. Praha.

(312.) Mikuláš, R. (presented 2004): Ichnofabric of silicified sandy weathering products (?Oligocene) in the area of Kryry and Dětaň, western Bohemia, Czech Republic. – Jour. Czech Geol. Soc., MS 6 p., 1 Pl. Praha.

(313.) Mikuláš, R. (presented 2004): Permafrost a výkyvy klimatu. – Vesmír, MS 3 str. Praha.

(314.) Mikuláš R. in P. Houser (presented 2004): Tanec desek: In: Houser, P.: Kniha rozhovorů o vědě. MS 11 str.

Presented 2005

(315.) Mikuláš, R. (presented 2005): Features of sandstone palaeorelief preserved: the Osek area, Miocene, Czech Republic.  – 2nd Sandstone Landscapes Conference, Luxemburg, Abstract Book.

(316.) Melka, K. – Ulrych, J. – Mikuláš, R. (presented 2005): Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene Tuffs (Doupovské hory Mts.). - Acta Geodynamica et Geomaterialia, MS asi 12 str.

(317.) Mikuláš, R. (presented 2005): Trace fossils and the interplay between substrate consistency and ichnofabric: Upper Turonian sediments of the Úpohlavy Quarry (Bohemian Cretaceous Basin; northern Bohemia, Czech Republic). – Geologica Carpathica, MS asi 30 str.

318. Hladilová, Š. – Mikuláš, R. (2005): Fossil shark tooth. A remarkable working tool from the Pavlov I locality. Chapter III. 9, in: Svoboda, J. et al.: Pavlov I Southeast. A window into the Gravettian lifestyles; pp. 391-395. Archeoloigický ústav AVČR, Brno.

(319.) Mikuláš, R. (presented 2005): Krasové a pseudokrasové jevz v andezitových tufech a vápnitých fosilních půdách eocenního až oligocenního stáří na lokaliě Gran Barranca (provincie Chubut, Argentina). – Speleo, MS 2 str., 5 obr.

(320.) Mikuláš, R. (presented 2005): Nad knihou: Pavel Houser: Havrani. – Vesmír, 1 str.

(321.) Mikuláš, R. (presented 2005): Nad knihou: Václav Cílek a kolektiv: Střední Brdy. Akademický Bulletin, MS 2 str.

(322.) Mikuláš, R. – Martínek, K. (presented 2005): Ichnofabric and trace fossils in the non-marine deposits of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian; Moravia; Czech Republic). – Bull. Geosci., MS 15 pp., 7 text-figs., 2 Pl.

(323.) Vesmír /P. Loucká a R. Mikuláš/ (2005): Eroze. Tabulka – příloha, Vesmír 84, 4. Praha.

324. Bubík, M. – Petrová, P.  – Brzobohatý, R. – Hladilová, Š. – Mikuláš, R. (2005): Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně /Karpatian and Lower Badenian sediments on Kopečná Street in Brno/. – Zprávy o geologických výzkumech na Moravě a ve Slezsku v r. 2004, 20-24.

325. Mikuláš, R. – Dronov, A.V. (2005): Trace fossils and ichnofabrics of the Obukhovo and Dubovik Formations (Kunda and Aseri, Middle Ordovician) in the St Petersburg Region. – In: Koren, T., Evdokimova, I. and Tolmacheva, T. (ed.): The Sixth Baltic Stratigraphical Conference, Abstracts, p. 75-76. St Petersburg.

(326.) Dronov, A.V. – Mikuláš, R. (presented 2005): Lower and Middle Ordovician epeiric seas of Baltoscandia. – In: Brian R. Pratt /ed./: Epeiric Seas, MS asi 35 str., 34 obr. – Geoscience Canada Books.

(327.) Mikuláš, R. (presented 2005): Knižní ceny Magnesia Litera – nominace za naučnou literaturu. – Vesmír, MS 1 str.

(328.) Mikuláš, R. (presented 2005): Pískovcový fenomén Českého ráje. Drobné tvary pískovcových skal. – Krkonoše a Jizerské hory, MS 6 str., cca 10 obr.

(329.) Mikuláš, R. (presented 2005): Trpaslík v geologickém záznamu – mýty a recese. In: V. Houfek (ed.): Rok trpaslíka. – Muzeum Ústí nad Labem. MS asi 4 str.

(330.) Mikuláš, R. (presented 2005): Náplavový kužel na okraji pouštní pánve. – Vesmír, MS 1 str.

(331.) Mikuláš, R. (presented 2005): Features of sandstone palaeorelief preserved: The Osek area, Miocene, Czech Republic. – Ferrantia (Luxembourg), MS asi 8 str.

(332.) Žítt, J. – Mikuláš, R. (presented 2005): Substrate of bivalve borers as recorded on phosphatic fills of Gastrochaenolites; palaeoenvironmental context (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). – Ichnos, MS 17 str.

333. Mikuláš, R. – Dronov, A.V. (2005): Trace Fossils. In: A.V. Dronov, T. Tolmacheva, E. Rayevskaya and M. Nestell (eds.): Cambrian and Ordovician of St Petersburg Region. – St Petersburg State University and A.P. Karpinsky All-Russian Research Geological institute, pp. 33-38.

333a. Mikuláš, R. (2005) in: A. Ivanov et al.: Devonian sections of Northwest of the East European Platform, p. 40. – St Petersburg University Publishintg House, 74 pp. (pozn.: nepokládám za svoji publikaci! Jde o to, aby informace byla spolu s mými příspěvky šířena a přístupná specialistům)

334. Turek, V. – Mikuláš, R. – Libertín, M. (2005): Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve. –In: T. Lhotský (ed.): 6. paleontologický seminář, sborník příspěvků, 59-60. Olomouc.

335. Mikuláš, R. (2005): Geologický záznam evoluce obyvatel mořského dna. – Vesmír, 84, 9, str. 502.

(336.) Kříž, J. – Mikuláš, R. (presented 2995): Bivalve wood borings of the ichnogenus Teredolites form the Bohemian Cretaceous Basin (Upper Cretaceous, Czech Republic).- Ichnos, MS asi 33 str.

(337.) Mikuláš, R. – Budil, P. – Bokr, P. – Röhlich, P. – Kraft, P. – Krupička, J. – Verner, K. (2005): Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží. – 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005, Abstrakty, p. 61.

338. Budil, P.- Bokr, P. – Mikuláš, R. – Röhlich, P. – Kraft, P. – Krupička, J. – Verner, K. (2005): Předběžná zpráva z dokumentace liniové stavby „Nové spojení“ v Praze na Palmovce. – Zpravodaj České geologické společnosti, 1, 1, 16-18. Praha.

(339.) Mikuláš, R. (předloženo 2005): Změny ve složení důlních vod. – Vesmír, MS 2 str.

(340.) Mikuláš, R. (předloženo 2005): Český ráj zařazen do sítě geoparků UNESCO. – Vesmír, MS 1 str.

(341). Mikuláš, R. (předloženo 2005): První náley stopy po lezení trilobitů v příbramsko-jinecké pánvi (střední kambrium). – Zpravodaj České geologické společnosti, MS 3 str. Praha.

(342). Mikuláš, R. – Šimo, V. (předloženo 2005): Nález neobvykle zachovalé ichnofosilie křídového stáří z glaciálních uloženin severních Čech. – Zpravodaj České geologické společnosti, MS 4 str. Praha.

(343.) Mikuláš, R. – Cílek, V. – Adamovič, J. (presented 2005): Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje. In: Jenč, P. (ed.): Pískovce Českého ráje. SCHKO Český ráj. Turnov. MS asi 40 str.

(344.) Ershova, V.B. – Fedorov, P.V. – Mikuláš, R. (presented 2005): Trace fossils on and above the transgressive surface of the “Dictyonema Shale”:  consistency of the substrate and phosphogenesis (Lower Ordovician, St Petersburg Region, Russia). – Geologica Carpathica, MS asi 20 str.

(345.) Mikuláš, R. (presented 2005): Dinosauři spásali trávu. – Vesmír, MS 1 str.

(346.) N.M. Natalin, R. Mikuláš and A.V. Dronov (presented 2005):  Analogues of Ediacaran organisms in the Middle Cambrian sediments of the St. Petersburg Region. – Geological Journal, MS 9 pp.

Presented 2006

(347): Дронов А., Микулаш Р., Савицкая М. (presented 2006): Следы жизнедеятельности в ордовике окрестностей Санкт-Петербурга и их стратиграфическое значение. - Annual Meeting of the All-Russian Palaeontological Association (VPO), April 2006, Abstracts. (In Russian).

(348.) Н.А. Натальин, А.В. Дронов, Р. Микулаш (presented 2006): Следы жизнедеятельности и многоклеточные  мягкотелые (Metazoa)?  в терригенных отложениях среднего кембрия окрестностей Санкт-Петербурга. - Annual Meeting of the All-Russian Palaeontological Association (VPO), April 2006, Abstracts. (In Russian).

(349.) Mikuláš R., Gilíková H. and Vavrdová M. (presented 2006) - Early Palaeozoic post-orogenic sediments of southern Moravia (Czech Republic). Geological Quarterly, Warszawa, MS 20 pp.

(350.) Šindelář, M, - Budil, P. –  Mikuláš, R. – Straka, A. – Krupička, J.  (presented 2006):  Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby „Nové spojení“ v Praze (A progress report from the field documentation of the „Nové spojení“ line building in the Prague). - Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005.

(351.) Mikuláš, R. – Dronov, A.V. (presented 2006): Trace fossils from the Upper Ordovician of St. Petersburg Region, Russia. – Palaeogeography and global correlation of ordovician events, International Symposium, Novosibirsk August 5-8, 2006. MS 3 pp.

352. Adamovič, J. – Čermák, K. – Hofreiter, V. – Jakouběová, V. – Lukášová, E. – Mikuláš, R. – Prostředník, J. – Zima, K. et al. (2006): Hruboskalsko. Průvodce naučnou stezkou. ZO ČSOP SDedimhorky a ZO ČSOP Křižánky, ISBN 80-902751-6-8. Turnov. 34 pp.

353. Mikuláš, R. - Uchman, A. (presented 2006): Some bivalve trace fossils in the Miroslav Plička collection. In: R. Mikuláš (ed.): Abstract Book, Workshop on Ichnotaxonomy – III, Prague and Moravia, Czech Republic, September 2006. Institute of Geology, AS CR. Praha.

354. Mikuláš, R. (presented 2006): Problematic points in ichnotaxonomy: taphoseries, „photoseries“ and „graphoseries“. In: R. Mikuláš (ed.): Abstract Book, Workshop on Ichnotaxonomy – III, Prague and Moravia, Czech Republic, September 2006. Institute of Geology, AS CR. Praha.

353. Dronov, A.V. - Mikuláš, R. – Savitskaya M. (presented 2006): Gastrochaenolites oelandicus and similar „amphora-like“ borings and/or burrows  in the Ordovician of Baltoscandia. In: R. Mikuláš (ed.): Abstract Book, Workshop on Ichnotaxonomy – III, Prague and Moravia, Czech Republic, September 2006. Institute of Geology, AS CR. Praha.

354. Mikuláš, R. (ed.) (presented 2006): Trace fossils in the collections of the Czech Republic (wth emphasis on type material). A speciál publication for the Workshop on Ichnotaxonomy – III, Prague and Moravia, Czech Republic, September 2006. Institute of Geology, AS CR. Praha.

(355.) Mikuláš R. (presented 2006): Xylic substrates at the fossilization barrier: oak trunks (Quercus robur) in the Holocene sediments of the Labe River, Czech Republic. 5th International Bioerosion Workshop, Erlangen, Abstracts. MS 1 p.

(356.) Mikuláš R. (2006): Výlet do okolí Housky. – Magazinline, 1, 1, pp. Xx-xx. (popularizace geol.)

(357.) Mikuláš R. (2006) in Pavel Houser: Jak funguje nová divočina. Rozhovor s Radkem Mikulášem. Business World, 7-8/2006, str. 22-25.

(358.) Mikuláš R. (ed., 2006): Trace fossils in the collections of the Czech Republic (with emphasis on type material). A special publication for the Workshop on Ichnotaxonomy – III, Prague and Moravia September 2006 Text: © Radek Mikuláš, Petr Budil, Tomáš Lehotský, Radko Šarič, Alfred Uchman and Bořek Zasadil, 2006. Photos: © Josef Brožek (Fig. 1), Radek Mikuláš (Fig. 2-9, 11), Richard G. Bromley (Fig. 10), 2006. Illustrations: © Radek Mikuláš, 2006. Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. ISBN 80-903511-1-5, 137 pp.

(359.) Mikuláš, R. – Rindsberg, A.K. (presented 2006): Conference Report. 3rd InternationalWorkshopon Ichnotaxonomy (WIT-III), Prague and Jevíčko, Czech Republic, September 4-9, 2006. – Episodes, MS 4 pp.

(360.) Mikuláš R. (presented 2006): 3rd International Workshop on Ichnotaxonomy, Czech Republic, September 2006: summary of bioerosion-related topics. 5th International Bioerosion Workshop, Erlangen, Abstracts. MS 1 p.

361. Mikuláš, R.  (2006): ad Pohaslá sláva savců. – Vesmír, 10 , str. XXX. Praha.