Rozšíření a prezentace databáze prachových částic - vývoj metodiky podobnostní analýzy v oblasti studia prachu

Duration: 
01.01.2018 - 31.12.2018
Classification
Grant agency: 
AVČR
Registration number: 
9221
Investigators
Internal investigator/coinvestigator: 
Tomas Hrstka
Interní řešitel: 
is principal investigator
Internal collaborators: 
Jindřich Hladil
Internal collaborators: 
Leona Chadimová
Annotation: 

Tento projekt je pokračováním a rozšířením projektu „Automatická analýza prachových částic metodami elektronové mikroskopie a vytvoření databáze „mikro-markerů““, zabývajícího se atmosférickým přenosem prachových částic a monitorováním jeho depozice/ukládání z hlediska rizik pro člověka a společnost. V roce 2017 vznikla webová aplikace „Dust Particles Atlas“ s cílem postupně prezentovat laické i odborné veřejnosti důležité složky prachu. Jedná se o první podobnou aplikaci zaměřenou na prezentaci informací o jednotlivých složkách atmosférického prachu. Na základě dosavadních výsledků se manuální interpretace, identifikace a katalogizace dat o složkách deponovaného prachu, které se podařilo získat automatickou analýzou prostřednictvím elektronové mikroskopie, ukázala jako velice náročná. Proto se  cílem projektu stal i vývoj počítačového programu pro automatické rozpoznání jednotlivých složek prachu za pomoci podobnostního vyhledávání. Tento nový software by měl přispět k zpřesnění automatického rozpoznávání jednotlivých částic a výrazně urychlit interpretaci nových dat pro lepší pochopení zdrojů a původu atmosférického znečištění. Projekt probíhá v rámci programu Přírodní hrozby - Strategie AV21 Akademie věd ČR.