Novinky

Syndikovat obsah

Zkamenělé medúzy? Kdepak!

Léta se studenti Přírodovědecké fakulty UK V Praze učili ke zkoušce z paleontologie poznat „zkamenělou medúzu“. Tato zkamenělina, koncem 19. století určená jako Medusites, se velmi vzácně nachází v usazeninách nejstarších prvohor u obce Skryje. Medúzy se však zachovávají opravdu jen výjimečně (třeba v těch vrstvách v jižním Německu, ve kterých byl nalezen slavný „prapták“ Archeopteryx). Nový výzkum kolegů z Geologického ústavu AVČR a Přírodovědecké fakulty UK přesvědčivě ukázal, že skryjský „Medusites“ nemá s medúzami nic společného. S největší pravděpodobností jde o důlky v někdejším jemném písečku moře, „vysezené“ mořskými sasankami. Spadají do prastarého ichnorodu (zkamenělé stopy) Astropolichnus známého ze Španělska. Od svých příbuzných na Pyrenejském poloostrově se však liší tvarem a počtem radiálních paprsků a představují tak zcela nový typ zkamenělé stopy, nazvaný Astropolichnus bohemicus. Článek vyšel v časopise Ichnos.
Citace: Radek Mikuláš & Oldřich Fatka (2017): Ichnogenus Astropolichnus in the Middle Cambrian of the Barrandian area, Czech Republic. Ichnos (USA), DOI: 10.1080/10420940.2017.1292908

Nový ceník

Byl vydán nový ceník laboratoří Geologického ústavu Akademie Věd ČR, v. v. i. Najdete ho zde.

Popularizační brožura “Lesní potok – čtvrtstoletí monitoring modelového povodí”

V publikační edici Strategie AV21 nakladatelství Academia se představují jednotlivé výzkumné programy. Program “Rozmanitost života a zdraví ekosystémů” je koordinován Biologickým centrem Akademie věd ČR. Autorským kolektivem z GLÚ (Tomáš Navrátil, Jan Rohovec a Petr Skřivan) byla sepsána popularizační brožura “Lesní potok – čtvrtstoletí monitoring modelového povodí”. Autoři seznamují čtenáře se změnami kvality životního prostředí na území Středočeského kraje, ve kterém se nachází povodí Lesní potok. Seznamují čtenáře s principy biogeochemického výzkumu obecně a se situací na povodí Lesní potok. Prezentovány a vysvětleny jsou některé konkrétní výsledky za 25 let výzkumu. Brožury budou k dispozici zdarma v síti knihkupectví Academia nebo u autorů.

Seminář „Potenciál těžby lithia v ČR a jeho využití v pokročilých technologiích“

V rámci spolupráce Akademie věd ČR s Poslaneckou sněmovnou perlamentu ČR se 17. října 2016 konal seminář „Potenciál těžby lithia v ČR a jeho využití v pokročilých technologiích“. Organizací odborné náplně semináře byl pověřen Geologický ústav AV ČR, v.v.i., v osobě dr. Karla Breitera. V pěti odborných přednáškách přední odborníci z ústavů Akademie věd, vysokých škol, České geologické služby a potenciálních těžařů seznámili poslance s geologickými, technologickými a ekonomickými aspekty vyhledávání, úpravy a těžby lithia na území ČR a možnostmi jeho využití v moderních technologiích, zejména skladování energie.

Research Reports 2015

Právě vyšla ročenka vědeckých aktivit pracovníků Geologického ústavu za rok 2015 - Research Reports.

Od zrnek zlata po měsíční prach. Příběh automatizace elektronové mikroskopie

Jak může chytrá mikroskopie a umělá inteligence pomoci při hledání ložisek? Jak postavit fabriku na platinu? Jak najít jedno zrníčko prachu z milionu? Jak zhodnotit některá rizika znečištění našeho životního prostředí? Jak namíchat hromadu měsíčního prachu? Všude tam přicházejí na řadu automatizované elektronové mikroskopy, které dovolují spojení milionů jednotlivých měření ve smysluplnou odpověď. Jeden úspěšný příklad toho, jak postavit most mezi vědou a praxí.

Věda fotogenická

Ve 3. ročníku soutěže Věda fotogenická opět zabodovaly fotografie pracovníků Geologického ústavu. V kategorii „Věda fotogenická“ odborná porota a akademická rada udělila 2., 3. a 4. místo fotografiím „Mrtvý močál“ a „Celý svět v kapce vody“ J. Slámy; v kategorii „Vědci ve fotografii“ pak získala od odborné poroty 2. místo fotografie M. Filippiho s názvem „Na dně“. Kromě těchto fotografií se ještě do semifinálového výběru dostaly fotografie „Tanečníci“ a „Závody v dešti“ autora P. Lisého, fotografie „Horniny promlouvají“ a „Hořící led“ J. Slámy a fotografie „Malba“ M. Filippiho. Oceněné fotografie budou součástí kalendáře AV ČR. Některé další fotografie ze semifinálového výběru jsou používány v propagačních materiálech AV ČR. Fotografie a další informace naleznete zde.

Nová populárně-odborná kniha o vývoji krajiny Křivoklátska

Dva pracovníci Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., Karel Žák a Václav Cílek, jsou mezi autory výpravné publikace o vývoji krajiny Křivoklátska od nejstarší geologických dob až do úplné současnosti (Křivoklátsko – příběh královského hvozdu; K. Žák, M. Majer, P. Hůla, V. Cílek). Kniha vydalo s podporou Středočeského kraje nakladatelství Dokořán. Přinášíme několik fotografií ze slavnostního křtu knihy na hradě Křivoklátě dne 23. září 2016. Součástí prezentace knihy jsou také tři besedy pro veřejnost, v regionálních muzeích v Rakovníce (30.9.), v Unhošti (19.10.), a v Městské knihovně v Berouně (23.11). Elektronické rejstříky zde.

Tajemníkem Mezinárodní subkomise pro stratigrafii devonu byl jmenován Ladislav Slavík

RNDr. Ladislav Slavík, CSc. z Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. byl jmenován tajemníkem Mezinárodní subkomise pro stratigrafii devonu při ICS, IUGS na další funkční období let 2016-2020. V čele nové exekutivy subkomise stanul po zasedání Mezinárodní stratigrafické komise na 35. Mezinárodním geologickém kongresu, který se konal v srpnu 2016 v Kapském Městě v Jižní Africe.

Archiv novinek

Hledáte starší novinky? Navštivte archiv novinek starších než 1 rok.