1. cena v Soutěži mladých spektroskopiků 2018

1. cena v Soutěži mladých spektroskopiků 2018

Jan Rejšek z Oddělení geologických procesů získal 1. cenu v Soutěži mladých spektroskopiků 2018 pořádané Spektroskopickou společností Jana Marka Marci v kategorii publikované původní práce. Soutěž se konala na veřejné části zasedání Hlavního výboru Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci dne 28. 11. 2018 v Pardubicích. Oceněny byly výsledky na poli hmotnostní spektrometrie publikované během jeho doktorského studia. Více se dočtete zde.