2022 – Rok mineralogie

Fluorit © M. Filippi

Mezinárodní mineralogická asociace vyhlásila rok 2022 Rokem mineralogie. Cílem této celosvětové iniciativy (stručně nazvané Mineralogie 2022) je zdůraznit význam mineralogie v našem každodenním životě. Mineralogie 2022 se bude skládat z různých aktivit na regionální, národní i mezinárodní úrovni, které by měly zdůraznit význam mineralogie jako zajímavé moderní, ale zároveň základní vědy, která může zaujmout širokou veřejnost. Náš ústav se zapojí prostřednictvím několika aktivit, včetně výstavy v rámci Veletrhu vědy, přednášek pro široké publikum nebo článků v populárních časopisech.