26. valné shromáždění Mezinárodní unie geodézie a geofyziky v Praze v roce 2015