ASEP a RIV

ASEP představuje systém sběru, zpracování, uchovávání a šíření informací o publikacích a jiných informačních výstupech základního výzkumu v Akademii věd ČR. Databáze evidence publikační činnosti AV ČR je vytvářena v informačním systému ARL a obsahuje bibliografické záznamy o výsledcích vědeckého výzkumu v ústavech AV ČR za období 1985- ..., v úplnosti od roku 1993.

Katalog ASEP           rozšířené vyhledávání

Analytika ASEP        vyhledávání v jednotlivých ústavech

Databáze RIV

Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací

Důlěžité odkazy