Cena děkana

Weinerová, Cena děkana 2021

Hedvice Weinerové byla udělena Cena děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro nejlepší studenty doktorských studijních programů za rok 2021. Její studium je zaměřené na sledování změn složení devonských karbonátových sedimentů Barrandienu v souvislosti se změnami mořské hladiny a bioeventy. Více informací zde.