Cena děkana pro nejlepší doktorské studenty

Cena děkana pro nejlepší doktorské studenty

Simona Krmíčková, doktorandka působící na Oddělení geologických procesů na Geologickém ústavu, získala dne 8. června 2022 Cenu děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně pro nejlepší studenty doktorských studijních programů. Ocenění bylo uděleno za vynikající studijní výsledky a excelentní zapojení do vědecké práce. Simona Krmíčková se věnuje především studiu radiogenních izotopů magmatických hornin. Výsledky výzkumu pravidelně publikuje v impaktovaných časopisech a prezentuje na mezinárodních konferencích. Více informací zde.