Cena pro knihu

Cena pro knihu

Populárně-odborná kniha Srdce Českého krasu – obec Srbsko a krajina v jejím okolí, (vydaná 2021 nakladatelstvím Dokořán), byla na Mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy Praha (9. – 12. 6. 2022) oceněna Hlavní cenou Miroslava Ivanova. Tuto cenu za literaturu faktu uděluje Klub autorů literatury faktu a město Jaroměř-Josefov (M. Ivanov odtud pocházel). Na knize se jako autoři podíleli pracovníci Geologického ústavu AV ČR Karel Žák, Václav Cílek, Stanislav Čermák a Jan Wagner. V našem ústavu byla celá kniha K. Žákem a V. Cílkem za přispění fotografa M. Majera také editorsky sestavena a připravena pro sazbu. Gratulujeme.