Cena pro talentovanou doktorandku

Simona Krmíčková se symbolickým šekem na 300 000 Kč

Simona Krmíčková, doktorandka působící na Oddělení geologických procesů, získala mimořádné ocenění Brno Ph.D. Talent. Simona Krmíčková se ve své doktorské práci věnuje studiu radiogenních izotopů Sr, Nd, Pb a Hf magmatických hornin, které vystupují v širším okolí Brna. Dne 28. 2. 2019 převzala na slavnostním vyhlášení z rukou primátorky statutárního města Brna, Markéty Vaňkové, symbolický šek na 300 000 Kč.