Cena za knihu přibližující geologii veřejnosti

Obálka

Klubem autorů literatury faktu a městem Jaroměř-Josefov byla našemu kolegovi Václavu Cílkovi a dalším editorům Z. Sůvové a J. Turkovi udělena cena Miroslava Ivanova v kategorii Regionální dějiny za knihu Krajem Joachima Barranda – Cesta do pravěku země České, vydané v roce 2020. Další kolegové Radek Mikuláš, Jindřich Hladil a Petr Štorch se podíleli jako spoluautoři. Gratulujeme.