Čestná oborová medaile

Foto Pavlína Jáchimová

Dne 12. prosince 2018 byl na návrh Geologického ústavu AV ČR, v.v.i. oceněn čestnou oborovou medailí Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc. z Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě. Gratulujeme!