Co rozhoduje, kde budou krystalky solí „ukusovat“ skálu?

Voštiny

Snad každý se při návštěvě pískovcových skalních měst setkal s početnými drobnými jamkami na površích skal. Říká se jim voštiny a dříve se věřilo, že vznikají větrnou erozí. Již delší dobu se ale ví, že tomu tak není a že se na jejich vzniku podílí především krystalizace solí z podzemních/pórových vod. V únorovém čísle časopisu Geomorphology vychází článek, který zpřesňuje vznik voštin a barvícími experimenty dokládá, že zásadní roli zde hraje dosah hydraulického pole. To, respektive jeho okraj (tj. výparová fronta) řídí, kde budou krystalizovat sole a tedy, jakým způsobem bude sůl skalní povrch tvarovat. Více v článku, na kterém se podíleli i pracovníci Geologického ústavu: Michal Filippi jako spoluautor, Jan Rohovec a Šárka Matoušková pak analytickými pracemi.